PKN Orlen chce rozwijać technologie zeroemisyjne. W tym małych reaktorów atomowych. Partnerem Synthos

PKN Orlen i Synthos podpisały umowę ramową o współpracy w zakresie energetyki zeroemisyjnej, w tym dotyczącą rozwoju i wdrażania technologii jądrowej, małych i mikro reaktorów atomowych, a także morskiej energetyki wiatrowej. W ramach projektu ma zostać powołana spółka celowa.

– Jesteśmy firmą nowoczesną, jesteśmy firmą innowacyjną. Musimy patrzeć w przyszłość, w nowe trendy na świecie. Musimy patrzeć na nowe technologie, musimy w tym zakresie zdecydowanie szybciej współpracowaćoświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, ogłaszając we wtorek podpisanie umowy ramowej z Synthos.

Jak wyjaśnił Obajtek, zawarta umowa ramowa „dotyczy rozwoju i wdrażania technologii zeroemisyjnej, technologii jądrowej, małych i mikro reaktorów atomowych. Dziś te technologie są technologiami przyszłości – podkreślił. Prezes PKN Orlen zaznaczył, że umowa ramowa z Synthos zakłada, iż w ciągu trzech miesięcy obie spółki opracują szczegółowe warunki współpracy. Jednym z elementów jest utworzenie w tym zakresie spółki celowej – zapowiedział. Prezes Synthos Zbigniew Warmuz uzupełnił, iż nowa spółka będzie nazywała się Orlen Synthos Green Energy.

Obajtek wyjaśnił, że PKN Orlen zdecydował się na współpracę z Synthos, gdyż spółka ta, poprzez podmiot zależny – Synthos Green Energy, współpracuje w ramach partnerstwa strategicznego z GE Hitachi. Jak zauważył, „ta technologia, GE Hitachi, jest najbardziej zaawansowaną w USA i ma największy stopień zaawansowania w certyfikacji”.

Małe i mikro reaktory to są reaktory w przypadku MMR (mikroreaktor modułowy – PAP) do 5 MW, a w przypadku SMR (mały reaktor modułowy – PAP) do 300 MW. Jest to technologia bezpieczna, która może być kopiowana. Jest to technologia, która w żadnym wypadku nie ogranicza budowy w Polsce +dużego atomu+ – podkreślił prezes PKN Orlen. I dodał: Idziemy dwutorowo. My, jak Orlen, będziemy inwestować właśnie w technologie SMR-ową, ale nie jest to sprzeczne z technologią i inwestycjami państwa polskiego w +duży atom+.

Wśród zalet technologii małych i mikro reaktorów atomowych oraz korzyści z jej zastosowania, Obajtek wymienił m.in. łatwość w budowie i niski koszt eksploatacji oraz zeroemisyjność. – Mogą być stosowane w przemyśle. Również mogą zasilić polski system, czyli ten system nie musi być bardzo mocno przebudowany – zaznaczył, odnosząc się do możliwości SMR i MMR.

Firmy nowoczesne to takie oparte na wielu filarach

Prezes PKN Orlen zwrócił uwagę, że „dziś nowoczesna firma musi być oparta na wielu filarach”. „W tym czasie bardzo mocno stawiamy na energetykę. W naszej strategii ważna jest zeroemisyjność” – podkreślił, dodając, iż jest ona częścią strategii Orlen2030. Zapowiedział przy tym, że inwestowanie w obszar energetyki pochłonie tam ok. 47 mld zł. Zwrócił przy tym uwagę, iż już obecnie PKN Orlen „bardzo mocno” inwestuje w segmencie energetyki, także w akwizycje. Wspomniał przy tym o projektach elektrowni wiatrowych, lądowych i morskich oraz elektrowni zasilanej gazem.

Zdecydowaliśmy się, jako firma innowacyjna, która patrzy daleko, daleko do przodu, jako jedna z firm, która będzie w Polsce przeprowadzać transformację energetyki, na inne również technologie w zakresie technologii zeroemisyjnej, które mają służyć naszej firmie, całej gospodarce, mają służyć także obniżeniu kosztów energii – oświadczył szef PKN Orlen, nawiązując do projektu SMR i MMR. Jak zauważył Obajtek, „dziś koszt energii jest rzeczą bardzo ważną, by nasza gospodarka była konkurencyjną”.

Prezes Synthos przypomniał, że współpraca tej spółki z PKN Orlen trwa już od co najmniej 14 lat, przy czym dotychczas bardziej obejmowała sferę surowcową. – Dzisiaj otwieramy nową kartę w ramach tej współpracy, kartę energetyczną – zaznaczył.

Jak dodał Warmuz, SMR to typ reaktorów, które na świecie funkcjonują od wielu lat, głównie w przemyśle wojskowym, w związku z czym, technologia ta jest już sprawdzona. Wyliczył, iż jest ona stosowana jest w takich krajach, jak USA, Kanada, Wlk. Brytania, a także Czechy, Estonia czy Rumunia. Ocenił zarazem, że technologia ta „może diametralnie zmienić obraz przemysłu i kwestii dekarbonizacji w Polsce”.

Szef Synthos podkreślił, iż umowa ramowa zawarta z PKN Orlen, oprócz technologii SMR i MMR, dotyczy także projektów offshore. – Myślę, że cały ten projekt jest skazany na sukces z bardzo prostego powodu, a ten powód jest taki, że po prostu nie ma innej drogi. To jest jedyna droga inwestowania w zieloną energię i jednocześnie w źródła, które będą w stanie bilansować momenty, kiedy ta zielona energia jest niedostępna. I to jest właśnie powód, dla którego zawieramy to porozumienie – oświadczył Warmuz.

Umowa z Synthos

PKN Orlen informując w komunikacie o umowie ramowej z Synthos, wyjaśnił, że małe reaktory atomowe (Small Modular Reactors – SMR) to jednostki produkujące energię elektryczną, które w odróżnieniu od tradycyjnych elektrowni jądrowych, osiągają całkowitą moc do ok. 300 MW – są wytwarzane seryjnie i dostarczane w całości na miejsce eksploatacji. – Pozwala to wykorzystać efekt ekonomiczny skali produkcji seryjnej oraz uzyskać relatywnie krótki czas budowy. W zależności od potrzeb można tworzyć małe i większe kompleksy energetyczne – zaznaczył koncern.

Według PKN Orlen, „małe reaktory mogą występować pojedynczo lub w grupie kilku modułów oddawanych sukcesywnie do eksploatacji, przez co cała inwestycja jest łatwiejsza do sfinansowania”.

Koncern ocenił, ze „SMR to technologia, która otwiera przed PKN Orlen szereg możliwych synergii”. – Biorąc pod uwagę dotychczasowe kierunki rozwoju i realizowane inwestycje, zakładające m.in. dynamiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, SMR mogą stanowić bezemisyjną alternatywę dla obecnych aktywów energetycznych Grupy Orlen – podkreślono w informacji.

Jak stwierdził PKN Orlen, podpisane z Synthos porozumienie „jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz konieczność dalszych redukcji emisji zgodnie z wymaganiami m.in. Europejskiego Zielonego Ładu”. – Inwestycje w nisko i zeroemisyjną energetykę są jednym z filarów rozwoju Grupy Orlen, zmierzającego do budowy silnego koncernu multienergetycznego. Realizacja założeń porozumienia otwiera możliwość stworzenia w przyszłości wspólnej spółki obu grup w celu rozwijania projektów z obszaru zeroemisyjnej energetyki – oświadczył koncern.


Żródło:

PAP


Last Updated on 1 listopada, 2021 by Redakcja

Udostępnij
KATEGORIA