Ponad 800 milionów złotych na przełomowe technologie cyfrowe. NCBR ogłasza wyniki konkursu Szybka Ścieżka „Innowacje cyfrowe”

Ponad 800 milionów złotych na przełomowe technologie cyfrowe. NCBR ogłasza wyniki konkursu Szybka Ścieżka „Innowacje cyfrowe”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu Szybka Ścieżka „Innowacje cyfrowe”, realizowanego ze środków Funduszy Europejskich – Programu Inteligentny Rozwój. 117 projektów zostało wybranych do dofinansowania, a na realizację prac badawczo-rozwojowych otrzymają łącznie ponad 800 milionów złotych.

Konkurs Szybka Ścieżka „Innowacje cyfrowe” skierowany był do przedsiębiorstw realizujących projekt samodzielnie, konsorcjów przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych. Do NCBR wpłynęły 434 wnioski o dofinansowanie, z czego 117 najlepszych projektów zostało wybranych do dofinansowania. 84% zwycięskich projektów zostało zgłoszonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Wśród wybranych projektów 18 będzie realizowanych w województwie mazowieckim, w tym 17 projektów przez podmioty z sektora MŚP, a 99 projektów będzie realizowanych w pozostałych województwach, w tym 82 projekty zgłoszone przez podmioty z sektora MŚP.

Organizując konkurs, NCBR postawił na technologie związane z cyfryzacją, która w najbliższych latach będzie jednym z kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki. Ilość zgłoszeń do konkursu po raz kolejny pokazała nam, jak wielki potencjał drzemie w Polsce – powiedział dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Zwycięskie projekty obejmują chociażby prace nad algorytmami sztucznej inteligencji wspierające procesy przemysłowe, systemy wspierające cyberbezpieczeństwo czy innowacje w sektorze gamingowym. 

Jednymi z najlepiej ocenionych projektów są „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania wykorzystującego algorytmy AI zaawansowanego systemu IT przeznaczonego do inteligentnego pomiaru i kontroli jakości w systemie produkcji i logistyki prefabrykatów betonowych zg. z koncepcją Przemysłu 4.0” firmy PEKABEX BET S.A., „Opracowanie i weryfikacja gry poważnej opartej na sztucznej inteligencji w nurcie MBRP do terapii uzależnień behawioralnych i od substancji.” firmy PREDICTWATCH Sp. z o.o. czy „Empowered AI in Energy Logserver – moduł AI do algorytmicznego odkrywania wiedzy zgromadzonej w zdarzeniach systemów informatycznych jako odpowiedź na wyzwania w dziedzinie Cybersecurity” firmy EMCA SOFTWARE Sp. z o.o.

O konkursie

Zakres tematyczny konkursu obejmował trzy główne obszary: cyberbezpieczeństwo, cyfryzację przemysłu oraz cyfrowe technologie kreacyjne. Każdy ze zgłoszonych projektów musiał wpisywać się w co najmniej jedno z zagadnień badawczych oraz wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Realizacja wszystkich dofinansowanych projektów musi zakończyć się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku, czyli do zamknięcia unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. 

Konkurs Szybka Ścieżka „Innowacje cyfrowe” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania „1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój.


Więcej informacji o konkursie oraz lista rankingowa projektów znajdują się na stronie NCBR.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją rządową od 15 lat łączącą świat nauki i biznesu. Tworzy odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki https://www.gov.pl/ncbr/

Last Updated on 9 stycznia, 2023 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA