Rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji. NCBR ogłasza piąty konkurs w programie INFOSTRATEG

Rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji. NCBR ogłasza piąty konkurs w programie INFOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło piąty konkurs w strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne INFOSTRATEG”. Zakres tematyczny konkursu obejmuje automatyczną detekcję obiektów topograficznych. Na dofinansowanie innowacyjnych projektów instytucja planuje przeznaczyć 13 milionów złotych.

Głównym celem programu jest rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących AI i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Realizacja programu ma również pozwolić na: utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań, znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych, zastosowanie sieci neuronowych w robotyce i automatyzacji, stworzenie narzędzi opartych o technologię blockchain przyspieszających rozwój gospodarki cyfrowej, a także na stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów czy usług i efektywność procesów.

– Cyfryzacja w naszym kraju postępuje w ekspresowym tempie. Polscy naukowcy i polscy przedsiębiorcy mają ogromny potencjał do tworzenia i wdrażania nowoczesnych technologii. Kolejny, piąty już raz, zachęcamy do prowadzenia badań nad przełomowymi technologiami w zakresie sztucznej inteligencji oraz blockchain. Takie prace prowadzone są obecnie na całym świecie. Nie możemy więc zwalniać tempa, żeby nie pozostać w tyle – powiedział dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – W poprzedniej edycji konkursu, rekomendowaliśmy do dofinansowania kilkanaście niezwykle ciekawych projektów. Wśród nich m.in. projekty autonomicznych robotów do zbierania owoców czy inteligentnych asystentów lekarza. Pokazuje to, że firmy mają pomysły i sięgają po środki publiczne, by się rozwijać i zdobywać przewagę na rynku w oparciu o innowacyjne rozwiązania.

Celem piątego konkursu jest stworzenie narzędzi opartych na algorytmach uczenia maszynowego umożliwiających automatyczną detekcję obiektów topograficznych, które zasilają Bazę Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k. Automatyczna detekcja będzie oparta na danych fotogrametrycznych dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Spodziewane korzyści z realizacji projektów to obniżenie kosztów i skrócenie czasu aktualizacji kluczowego rejestru państwa, którym jest baza BDOT10k oraz przyśpieszenie procesów realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, planowaniem przestrzennym, analizami środowiskowymi oraz procesami inwestycyjnymi.

Dofinansowanie dla konsorcjów w piątym konkursie

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja, w skład których wchodzą przedsiębiorstwa lub jednostki naukowe (maksymalnie pięć podmiotów). NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują: badania podstawowe (możliwe do realizacji jedynie przez jednostkę naukową), badania przemysłowe (możliwe do realizacji przez jednostkę naukową lub przedsiębiorstwo), eksperymentalne prace rozwojowe (obowiązkowe w projekcie, możliwe do realizacji przez jednostkę naukową lub przedsiębiorstwo), prace przedwdrożeniowe (możliwe do realizacji przez przedsiębiorstwo).

Ze względu na stymulowanie wykonawców do przedstawiania jak najbardziej innowacyjnych rozwiązań, NCBR wprowadza w konkursie wymóg podziału zgłaszanych projektów na trzy fazy. Okres realizacji projektów wynosi 28 miesięcy, począwszy od 1 grudnia 2023 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie rozpocznie się 24 lutego i potrwa do 24 kwietnia 2023 r.  Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie internetowej NCBR.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją rządową od 15 lat łączącą świat nauki i biznesu. Tworzy odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki. https://www.gov.pl/ncbr/

Last Updated on 22 grudnia, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS