Zapowiedź Spider Impact V5 – zastosuj i zrealizuj założoną strategię

Zapowiedź Spider Impact V5 – zastosuj i zrealizuj założoną strategię

Potwierdzając swoje zaangażowanie w zapewnienie organizacjom możliwości szybkiej adaptacji i realizacji strategii biznesowej pośród bezprecedensowych, nieustannych zmian rynkowych, firma Spider Strategies zaprezentowała najnowszą, 5 wersję Spider Impact®. Spider Impact to rozwiązanie typu oprogramowanie jako usługa opracowane przez Spider Strategies, które dostosowuje kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) i działania organizacji do strategii, angażuje pracowników w zwiększanie wydajności, personalizuje treści i dostęp do danych, upraszcza spotkania kierownictwa i zapewnia wszechstronne wsparcie decyzyjne.

„W najnowszej wersji jesteśmy najbardziej dumni z korzyści, jakie Spider Impact zapewnia organizacjom, które przekształcają swoje strategie, aby sprostać zmieniającemu się środowisku pracy i potrzebom rynku w celu dostosowania się i przetrwania” – powiedział Conor Crimmins, założyciel i dyrektor operacyjny Spider Strategies.

Główne zalety Spider Impact:

  • Realizacja strategii – dostosowanie strategiczne można osiągnąć poprzez kaskadowe przekazanie założeń wszystkim pracownikom organizacji, dzięki czemu będą oni wiedzieli, w jaki sposób ich role przyczyniają się do osiągania wielkich celów;
  • Inicjatywy strategiczne – wizualizacja wpływu inicjatyw strategicznych na wyniki przedsiębiorstwa, błyskawiczna identyfikacja inicjatyw o słabych wynikach lub nieefektywnych oraz szybkie przesunięcie budżetu i zasobów na inicjatywy zoptymalizowane pod kątem uzyskania pożądanych rezultatów;
  • Ponownie opracowane spotkania – dzięki funkcji Spider Impact Briefings każde spotkanie można przekształcić w interakcję opartą na danych i podejmowaniu decyzji, bez konieczności czasochłonnych przygotowań i kosztownych raportów papierowych;
  • Analityka biznesowa – zarządzanie operacjami w zgodzie ze strategią organizacji. Szczegółowa analiza danych i wizualizacje strategii spotykają się w nowym module Spider Impact – Datasets Module, usprawniając podejmowanie decyzji i zapewniając wsparcie decyzyjne;
  • Zarządzanie i bezpieczeństwo danych – wiodące w branży zarządzanie i bezpieczeństwo danych firmy Spider Impact umożliwia indywidualne dostosowanie dostępu do danych dotyczących wydajności do potrzeb każdej osoby w organizacji.

„Zmienił się sposób pracy – stwierdził Crimmins. – W ciągu minionego roku wszyscy widzieliśmy reperkusje braku możliwości dostosowania strategii biznesowych do zmian zachodzących na rynku. Spider Impact pomaga umieścić dane i informacje, które są niezbędne w rękach pracowników w sposób, który sprawia, że korzystanie z nich jest szybkie, łatwe i zrozumiałe”.


Więcej informacji na temat Spider Impact i Spider Strategies można znaleźć na stronie https://www.spiderstrategies.com/.


Autor:

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 31 października, 2021 by Redakcja

Udostępnij
KATEGORIA