Jędrzej Kowalczyk

Prezes zarządu firmy FANUC Polska Sp. o.o.

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pana odpowiedzialne przywództwo?  

Odpowiedzialne przywództwo to ciągłe wypatrywanie szans rozwoju i usuwanie przeszkód, które go zakłócają. Ta filozofia jest szczególnie bliska naszej firmie, która jako ekspert w dziedzinie automatyzacji przemysłu, od ponad 60-ciu lat istnieje na globalnym rynku. Wyróżnikiem firmy FANUC jest nieustanne dążenie do tego, by łączyć profesjonalizm z troską o klienta i jego potrzeby. Wsłuchując się uważnie w głosy naszych partnerów, jesteśmy w stanie zaoferować im zarówno najwyższej klasy produkty – w ramach trzech nurtów produktowych: CNC, roboty i robomaszyny – jak i specjalistyczne doradztwo, pełne wsparcie lokalnych inżynierów, gwarancję opieki nad produktem (serwis i części zamienne) w całym okresie jego eksploatacji oraz szerokie możliwości doskonalenia kompetencji.

Nasz model biznesowy opiera się na trzech głównych wartościach. Pierwszą z nich stanowi Człowiek – główny odbiorca i przede wszystkim beneficjent korzyści wynikających ze zwiększenia liczby inteligentnych maszyn w produkcji. Druga to zrównoważony rozwój – rozumiany jako działanie
z poszanowaniem gospodarki obiegu zamkniętego, ekologii, zielonej energii, a co najważniejsze realizowania potrzeb współczesnych ludzi bez negatywnego wpływu na możliwość zaspokajania tych samych potrzeb przez przyszłe generacje. Warto zaznaczyć, że coraz więcej osób zaczyna dostrzegać jak duże znaczenie będzie miało pełne wykorzystanie potencjału SI w optymalizowaniu zużycia dóbr. Trzecią jest odporność – na zmiany geopolityczne, kryzysy, takie jak np. pandemia COVID-19, oraz wyzwania wynikające z delikatności zglobalizowanej produkcji.

FANUC jako twórca nowoczesnych technologii bardzo dużą wagę przywiązuje do kwestii społecznych, zaczynając od ludzi tworzących firmę. Od początku powstania organizacji pozostajemy wierni przekonaniu, że podstawowym czynnikiem sukcesu jest tworzenie stabilnych warunków pracy,
w których każdy z naszych pracowników będzie miał szansę rozwinąć swój potencjał i aktywnie wesprzeć proces tworzenia innowacji na miarę rzeczywistych potrzeb przemysłu.

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pan to za słuszne? W jaki sposób firma, którą Pan kieruje wychodzi poza tzw. business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Dążenie do doskonałości jest wpisane w tożsamość firmy FANUC. To właśnie w oparciu o nieustanną chęć poszukiwania obszarów do ulepszeń, niestandardowego myślenia o produkcie i jego roli
w fabryce, a także tworzenia innowacji powstają rozwiązania, które wyróżniają się pod względem żywotności, energooszczędności oraz dostępności. Wspierając ludzi pracujących w niemal każdej branży przemysłu na całym świecie, odpowiadamy na największe zagrożenia klimatyczne planety.

Popyt na automatyzację fabryk niewątpliwie przyspieszy, a FANUC będzie odgrywał w tym procesie znaczącą rolę. Z uwagi na to, że tak odpowiedzialnego celu nie da się osiągnąć bez przyjęcia aktywnej postawy i pełnej odpowiedzialności za swoje działania już dziś tworzymy nową wartość i pracujemy nad rozwiązywaniem problemów środowiskowych, takich jak zmiana klimatu czy inne, ważne kwestie społeczne, m.in. potrzeba unowocześnienia modelu edukacji czy poprawa ergonomii i środowiska pracy ludzi.

Na marginesie warto dodać, że firma FANUC od wielu lat podejmuje różnorodne inicjatywy w obszarze poszukiwania odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju. Wśród nich są m.in. cyklicznie opracowywane raporty dotyczące poszczególnych działań, stanowiące wytyczne do formułowania celów średnio- i długoterminowych na poziomie zarządu, analizy ryzyka, które może niekorzystnie wpłynąć na ciągłość działania, wzrost wartości firmy lub zrównoważony rozwój działalności biznesowej, inicjatywy na rzecz wzmacniania systemu cyberbezpieczeństwa, bieżące sprawozdania statusu zgłaszania nieprawidłowości itp. Ponadto wciąż poszukujemy najlepszych wzorców i podejmujemy decyzje dotyczące wdrażania podstawowych polityk i środków dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

Silnym motywatorem naszych działań jest troska o to, by FANUC pozostawał firmą, która w pełni zasługuje na zaufanie. Zarówno ze strony interesariuszy, klientów, jak również członków lokalnych społeczności. Każda z tych grup oczekuje konkretnych wartości, a my dostarczamy je w postaci niezawodnej technologii i rzetelnie wypełnianej odpowiedzialności społecznej w ramach prowadzonej działalności biznesowej.

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pana zdanie, jakie trendy Pan zaobserwował, czy coś się zmienia w tym obszarze?

Korzenie firmy FANUC leżą w Japonii, dlatego filozofia naszego działania opiera się na ponadczasowych japońskich wartościach. Genmitsu – w języku japońskim oznaczające dokładność, ścisłość
i perfekcjonizm oraz Tomei – symbolizujące szczerość i przejrzystość. To właśnie one od zawsze były
i są głównym bodźcem wyznaczającym kierunek naszych działań w obszarze udoskonalania produktów oraz procesów, które leżą u podstaw ich sprzedaży na całym świecie.

Jeśli chodzi o kryteria wyboru firmy, a w szczególności partnera technologicznego nasze doświadczenia pokazują, że cena jest czynnikiem istotnym, ale nie najważniejszym. Klienci dużo wyżej cenią stosunek jakości do ceny, niezawodność i żywotność produktu, jak również zakres wsparcia oferowany już po jego zakupie. Liczy się opieka, na którą użytkownik może liczyć podczas długoletniej eksploatacji maszyny czy robota.

W dobie galopujących kosztów produkcji i niedoboru kadr przemysł szczególną wagę przywiązuje również do możliwości rozbudowy systemów, m.in. robotyzacji maszyn czy procesów produkcyjnych, wprowadzania inteligentnych systemów Iot przeznaczonych do zdalnego zarządzania produkcją lub prowadzenia diagnostyki prewencyjnej, a także wiele uwagi poświęca kwestiom energooszczędności maszyn i ich codziennej obsługi.

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż wzrasta  świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

Zasady fair play zrodziły się w sporcie, ale dziś są obecne we wszystkich dziedzinach naszego życia. Wszędzie tam, gdzie występuje rywalizacja, w tym również w biznesie. Reguły fair play wypływają
z głębokiego i szczerego szacunku dla drugiej osoby i poszanowania obowiązujących norm. Osobiście jestem zwolennikiem takiego podejścia nie tylko w sferze zawodowej, ale również prywatnej. Wysoko cenię osoby i instytucje, które podobnie jak firma FANUC stawiają etykę w centrum swoich działań. Moje dotychczasowe doświadczenie utwierdza mnie tylko w przekonaniu, że zyskanie opinii człowieka uczciwego pomaga odnieść sukces — nawet jeśli ktoś nie jest tego świadomy.  

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczął Pan poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować?

Jako firma technologiczna jesteśmy skupieni na tym, by na progu kolejnej rewolucji przemysłowej, związanej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, dostarczać rozwiązania zapewniające zarówno możliwość transformacji obecnych linii produkcyjnych w efektywne, elastyczne a jednocześnie energooszczędne systemy produkcyjne, jak również przyczyniać się do humanizacji pracy. 

W Polsce, która wciąż jest rynkiem wschodzącym jeśli chodzi o automatyzację i robotyzację produkcji, wykonujemy pracę u podstaw. Mimo że postawiliśmy sobie ambitny cel i czeka nas jeszcze wiele trudu już dziś mogę z dumą powiedzieć, że zespół FANUC Polska, który prężnie działa w ramach naszej wrocławskiej siedziby, z powiedzeniem realizuje misję wspierania konkurencyjności polskiego przemysłu. W oparciu o wiedzę i efektywną współpracę przyczyniamy się do rozwoju  polskich firm produkcyjnych, w tym firm inżynierskich, które zajmują się projektowaniem stanowisk zrobotyzowanych na potrzeby lokalnych zakładów produkcyjnych.

Z myślą o kompetencjach kadr stworzyliśmy Akademię FANUC, która oferuje pracownikom sektora przemysłu szereg możliwości podnoszenia kwalifikacji – od wstępnych programów szkoleniowych dla początkujących po kursy dostosowane do potrzeb ekspertów i specyficznych zastosowań. Wciąż rozwijamy naszą ofertę szkoleniową, by dostarczać wiedzę z zakresu nowoczesnych metod automatyzacji i robotyzacji produkcji i nieustannie dostosowywać formę szkoleń do potrzeb uczestników.

Ponadto wspieramy szkoły, organizujemy warsztaty dla młodzieży i generalnie działamy na rzecz zwiększania ogólnej świadomości na temat korzyści wynikających z robotyzacji.

Dzięki temu, że mamy bogato wyposażone laboratorium, możemy wykonywać aplikacje typu proof-of-concept, a także szeroko współpracować z partnerami i uczelniami technicznymi w obszarze badań i rozwoju. Prowadzimy też własne programy rozwojowe.


Jędrzej Kowalczyk

Prezes Zarządu firmy FANUC Polska Sp. z o. o. z wieloletnim doświadczeniem w zakresie inżynierii oraz sprzedaży i marketingu. Absolwent kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Gdańskiej.
Z polskim oddziałem FANUC związany od 2009 roku. Od 2015 odpowiedzialny za rozwój scentralizowanej struktury FANUC Polska.
Za główny cel swoich działań uważa dostarczanie polskim firmom niezawodnych technologii produkcyjnych wraz z opieką rodzimych inżynierów. Autor partnerskiego programu wsparcia polskich przedsiębiorstw, obejmującego m.in. audyty linii produkcyjnych nakierowane na wybór miejsc, w których robotyzacja może przynieść najwięcej korzyści.

Last Updated on 17 listopada, 2022 by Janusz Gil

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS