Leszek Szafran

Dyrektor Zarządzający Dywizją Opon Osobowych w Goodyear w regionie Europa Wschodnia – Północ

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pana odpowiedzialne przywództwo?  

Odpowiedzialność społeczna jest integralną częścią kultury i strategii biznesowej Goodyear na całym świecie. Głęboko wierzymy, że równoważenie wymagań środowiskowych, społecznych i finansowych – dla dobra przyszłych pokoleń – jest zwyczajnie naszym obowiązkiem. A odpowiedzialne przywództwo w tym kontekście to misja przekonywania do tych wartości tysięcy ludzi, zarówno pracowników, jak i partnerów Goodyear.

Realizujemy w Goodyear strategię Better Future – to nasze ramy odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju oparte na czterech filarach, takich jak: zrównoważone pozyskiwanie surowców, odpowiedzialne funkcjonowanie i działalność, zaawansowana mobilność oraz inspirująca kultura. Jako jeden z wiodących producentów opon na świecie, działamy w istotnej skali – ponad 70 000 pracowników Goodyear dostarcza wysokiej jakości produkty i zaawansowane rozwiązania właśnie w zgodzie ze strategią Better Future, opartą na tych 4 filarach.

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pan to za słuszne? W jaki sposób firma, którą Pan kieruje wychodzi poza tzw. business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Oczywiście, że jest to słuszne, i cieszę się, że pracuję w firmie, która wyznaczyła sobie bardzo konkretne cele w tych obszarach. Jeśli chodzi o kwestie zrównoważonego pozyskiwania surowców, w 2021 roku naukowcy i inżynierowie Goodyeara opracowali oponę demonstracyjną wykonaną w 70% ze zrównoważonych materiałów. To przybliża nas do długoterminowego celu, jakim jest stworzenie do 2030 roku opony w 100% złożonej z materiałów odnawialnych. W obszarze prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny, nasze długoterminowe ambicje klimatyczne to osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku. W zeszłym roku firma osiągnęła 24% redukcję emisji gazów cieplarnianych i 18% redukcję energochłonności w porównaniu do 2010 roku. Z kolei w obszarze zaawansowanej mobilności, możemy pochwalić się istotną poprawą efektywności paliwowej, a to dzięki zmniejszeniu oporów toczenia opon o 32% i zmniejszeniu masy opon w globalnym portfolio opon konsumenckich o prawie 9% – to dane za rok 2021 w porównaniu z wartościami wyjściowymi z 2005 roku.

Poza globalnymi celami, prowadzimy oczywiście wiele działań lokalnych, istotnych dla lokalnej społeczności. Byliśmy na przykład jednym z inicjatorów powołania w Polsce Centrum Utylizacji Opon – organizacji, która w skali kraju pomaga producentom opon realizować ustawowy obowiązek zarządzania kwestią zużytych opon, konkretnie organizowaniem ich odbioru i utylizacji. Dzięki CUO udało się znacząco zmniejszyć ilość zużytych opon zalegających na nielegalnych wysypiskach.

Inwestujemy również czas i energię w edukację naszych partnerów – właścicieli serwisów, sprzedawców opon i mechaników. Na bieżąco śledzimy aktualne trendy i dostosowujemy je do potrzeb naszej branży. W ofercie mamy zarówno szkolenia off-line, jak i on-line. Organizujemy warsztaty w naszym centrum szkoleniowym w Sochaczewie, tam też odbywają się szkolenia dla mechaników połączone z praktyką przy samochodach. Z kolei fanom nowoczesnych technologii oferujemy szkolenia zdalne (on-line): na żywo, nagrane i w formie grywalizacji. Te i wiele innych działań realizujemy w ramach Akademii Rozwoju Goodyear.

Działania edukacyjne kierujemy też bezpośrednio do kierowców. Poprzez nasze kampanie marketingowe staramy się podnosić ich świadomość w kwestii znaczenia opon dla bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Takiej edukacji nigdy dość – opony stanowią jedyny punkt styku pojazdu z drogą, ich jakość ma więc kluczowe znaczenie. Wspieramy w podobnych akcjach Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego, którego jesteśmy członkiem.

Angażujemy się w edukację nie tylko dorosłych kierowców, ale też dzieci w wieku szkolnym, starając się zainteresować je, w niebanalny sposób, przedmiotami ścisłymi. Od lat jesteśmy partnerem Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego na Podkarpaciu – w tym regionie, konkretnie w Dębicy, zlokalizowana jest fabryka opon, w której Goodyear ma większościowy pakiet udziałów. Jako jeden z największych pracodawców w tym regionie, czujemy się odpowiedzialni za lokalną społeczność. Byliśmy zaangażowani na przykład w akcję Bezpieczna Droga do Szkoły, organizowaną przez Urząd Miejski w Dębicy, dostarczyliśmy też dębickim szkołom średnim sprzęt niezbędny do nauki udzielania pierwszej pomocy.

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pana zdanie, jakie trendy Pan zaobserwował, czy coś się zmienia w tym obszarze?

Cena oczywiście ma znaczenie, niezależnie czy rozumiemy klienta jako partnera w biznesie, czy konsumenta końcowego. Gdy mają oni do wyboru dwie firmy o zbliżonej ofercie, w decyzji o zakupie czy partnerstwie przeważyć może właśnie kwestia wartości, jakim dana firma hołduje. Wiemy, że konsumenci wybierają coraz bardziej świadomie, interesuje ich, czy kupują produkty od firm odpowiedzialnych społecznie, i moim zdaniem ten trend będzie się umacniał, a my jako Goodyear mamy bardzo atrakcyjną i konkurencyjną ofertę w tym zakresie.

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż  wzrasta  świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

LSz: Nie mam cienia wątpliwości, że tak i cieszę się, że pracuję dla firmy, gdzie etyka, wartości, zasada wzajemnego szacunku są traktowane poważnie i priorytetowo. Mamy własny Kodeks Etyki Zawodowej, który jest dla nas drogowskazem do etycznego prowadzenia biznesu na równi z uregulowaniami prawnymi. Nieustannie te praktyki odświeżamy i aktualizujemy poprzez szereg wewnętrznych szkoleń, które uświadamiają wszystkim pracownikom – nie tylko menadżerom – znaczenie różnorodności w pracy, uczą, jak tą różnorodnością zarządzać, czy też jak szybko rozpoznać konflikt interesów i mu zapobiec. Wiedza, jak dostrzegać znaki ostrzegawcze i gdzie zgłaszać swoje obserwacje, jest tu kluczowa, by powstrzymać nieetyczne zjawiska. Mamy w Goodyear szereg działań wspierających etyczne działanie, np. specjalną infolinię, gdzie można zgłosić wrażliwe sprawy i otrzymać wsparcie oraz wskazówki, jak nimi zarządzić. To jedno z bardziej demokratycznych narzędzi, jakimi firma jednoznacznie wspiera nas w dbaniu o wysokie standardy etyczne.

Dodatkową kwestią jest osobista postawa lidera i umiejętność bycia po prostu dobrym przykładem na co dzień – w codziennych kontaktach, podczas spotkań, narad, wszelkich interakcji z zespołem oraz naszymi partnerami biznesowymi. Traktowanie ludzi fair musi zaczynać się na „górze”, by mogło być drogowskazem dla pozostałych. I oczywiście jest to ważne dla stabilności firmy, bo wpływa na przywiązanie ludzi do miejsca pracy. Większość z nas czuje w życiu wewnętrzną potrzebę robienia rzeczy dobrych i przejrzystych, ważne więc, by czas spędzany w pracy zaspokajał tę potrzebę. To samo dotyczy współpracy z partnerami – czasem konieczne są trudne biznesowe decyzje, ale póki podejmujemy je transparentnie, zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi oraz szacunkiem wobec siebie, mamy szansę trwać w stabilnym, długoterminowym partnerstwie i rozwijać się we właściwym kierunku.

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczął Pan poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się to zrealizować?

Od samego początku swojej pracy poszukiwałem głębszego sensu we wszystkim, co robimy jako organizacja oraz indywidualnie jako jej pracownicy. Te poszukiwania rosły w miarę mojego rozwoju oraz pozycji w naszej organizacji i mogę śmiało powiedzieć, że im wyżej w tej hierarchii się znajdowałem, tym bardziej te potrzeby się uwydatniały i wybrzmiewały ponad standardowe realizowanie powierzonych zadań i rozwój osobisty. Minęły już te czasy, kiedy lider czuł się spełniony, bo jego praca i wysiłki zapewniały firmie aktualny i przyszły sukces rynkowy. W dzisiejszych realiach biznesowych dodatkowym, nie mniej ważnym wyznacznikiem spełnienia jest sytuacja,  w której firma i biznes wpływa pozytywnie na środowisko i społeczeństwo, jego zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój i przyszłość. Taką misję realizuję w naszej firmie wspólnie ze swoim zespołem, dostarczając coraz bardziej zaawansowane technologicznie produkty, serwis i nowoczesne rozwiązania w zakresie mobilności. Jednocześnie stale zwiększamy przy tym świadomość oraz poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewniamy zrównoważoną mobilność milionom ludzi każdego dnia. Co więcej, to nie jest nasze ostatnie słowo w tym temacie. Mamy wiele bardzo ciekawych i ambitnych inicjatyw do zrealizowania zarówno w tej bliższej, jak i dalszej przyszłości, a zawsze z korzyścią dla naszego biznesu,  społeczeństwa i środowiska, którego jesteśmy integralną częścią.


Leszek Szafran jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Programu Senior Leader Development w Szkole Zarządzania na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Związany z firmą od ponad 25 lat, gdzie swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywał na licznych kierowniczych stanowiskach w obszarze sprzedaży i marketingu zarówno na rynku polskim, jak i w międzynarodowych strukturach Grupy Goodyear pełniąc m.in. rolę Dyrektora Generalnego w Południowej Afryce,  Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu Regionu EEMEA, Dyrektora ds. Sprzedaży Opon Osobowych i Dostawczych na Rynkach Wschodzących, Dyrektora ds. Bieżnikowania Opon Ciężarowych w Regionie EMEA oraz Dyrektora Generalnego ds. Sprzedaży na Polskę i Ukrainę. Od 2021 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego Dywizją Opon Osobowych w Goodyear w regionie Europa Wschodnia-Północ, a od 2017 r. piastuje również stanowisko Prezesa Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., w której Goodyear ma większościowy pakiet udziałów.

Last Updated on 18 listopada, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS