Artur Pluta

Dyrektor Zarządzający Democo Poland

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pana odpowiedzialne przywództwo? 

Przywołana kwestia to tak naprawdę sposób prowadzenia biznesu, jego integralna część. Polega na ciągłej, organicznej pracy w budowaniu relacji, zarówno w aspekcie działalności zewnętrznej firmy i relacjach z partnerami biznesowymi – klientami, dostawcami, jak i w wymiarze wewnętrznym – w stosunkach z pracownikami. Dalej oczywiście rozwijamy to w zakresach działań operacyjnych. W przypadku podmiotów zewnętrznych to szeroko pojęta działalność marketingowa, wspólne inicjatywy- również poza biznesowe, ale i partnerskie podejście w kwestiach formalnych np. zawieranych umów. W relacjach wewnętrznych priorytetem jest również partnerstwo, którego podstawę stanowi zadaniowe podejście do rozliczenia z wykonywanych obowiązków. Aby mogło to funkcjonować w obie strony w relacjach przełożony-pracownik, należy oczywiście przestrzegać praw pracowniczych, zapewnić odpowiedni komfort pracy w sferze fizycznej jak i mentalnej, a przede wszystkim jasno wyznaczać cele, do których chcemy dążyć.

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pan to za słuszne? W jaki sposób firma, którą Pan kieruje wychodzi poza tzw. business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Dzisiaj nie ma możliwości prowadzenia biznesu bez ukierunkowania się na zalecenia ESG. Determinują to nie tylko wewnętrzne przekonania pracodawców, ale i przepisy czy rynek pracy związany z oczekiwaniami osób zatrudnionych. Co do słuszności ESG – jest to po prostu efekt naturalnej ewolucji gospodarczej i konieczności adaptacji nas wszystkich do aktualnych warunków społeczno-ekonomicznych, generalnie zmierza to w pozytywnym kierunku. Jako firma działająca w sektorze budowlanym z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska spotykamy się niemal codziennie z racji prowadzonej działalności musimy je respektować dbając jednocześnie o dalszy rozwój w tej materii co przynosi efekty nie tylko w sferze globalnej, ale też jest korzystne w wymiarze lokalnym.

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pana zdanie, jakie trendy Pan zaobserwował, czy coś się zmienia w tym obszarze?

Z moich obserwacji wynika, iż nadal decyduje aspekt ekonomiczny. Oczywiście podejście partnera biznesowego do kwestii społecznych, gospodarczych czy środowiskowych bywa też miarą jego wiarygodności, co w dłuższej perspektywie współpracy może przełożyć się na aspekt ekonomiczny, natomiast w obecne sytuacji jednak finalnie decyduje cena usługi czy produktu.

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż  wzrasta  świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

Zdecydowanie tak – jednak dotyczy to wszystkich stron będących uczestnikami procesu pod nazwą „praca w firmie” – tak zarządzających jak i pracowników. Wtedy mamy gwarancję stabilnego rozwoju, jeśli wszyscy rozumieją znaczenie przestrzegania zasad fair play – w myśl zasady „wymagając od innych -wymagaj od siebie”.

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczął Pan poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować?

Jesteśmy firmą z Wielkopolski, dla mnie liczy się zasada pracy organicznej – „step by step”. Myślę tu o tym, aby w pierwszej kolejności zrobić coś pozytywnego lokalnie, dla niewielkiej społeczności – pracowników, ich rodzin, znajomych, mieszkańców gminy. Jeśli na tym poziomie będziemy robić coś pozytywnego, odniesiemy sukces również globalnie.

Uważam też, że generując przychody, płacąc podatki, utrzymując miejsca pracy w niełatwych przecież warunkach ekonomiczno-gospodarczych przy jednoczesnym ciągłym rozwoju naszych biznesów, jako zarządzający przedsiębiorstwami realizujemy z powodzeniem założone cele.


Artur Pluta – Dyrektor Zarządzający Democo Poland

W branży budowlanej od ponad 25 lat. Swoje doświadczenie zdobywał przechodząc kolejno przez wszystkie szczeble kariery, rozpoczynając od stanowiska inżyniera budowy, dzięki czemu dokładnie zna i rozumie cały proces budowlany. Od prawie 10 lat zajmuje stanowisko zarządcze w Democo Poland, gdzie w swojej pracy kieruje się przekonaniem, że potencjałem firmy budowlanej jest stabilna i doświadczona kadra oraz umiejętność adaptacji do bieżącej sytuacji rynkowej.

Last Updated on 21 listopada, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS