Agata Staniewska – Bolesta

Dyrektorka zarządzająca Offshore, Ørsted Polska

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pani odpowiedzialne przywództwo?  

Wizją Ørsted jest stworzenie świata zasilanego wyłącznie odnawialnymi źródłami energii. Chcemy tego dokonać w sposób zrównoważony, przyjazny dla środowiska naturalnego, z poszanowaniem praw człowieka i promując różnorodność. Jednocześnie, mamy świadomość, że nie jest to łatwe zadanie, ponieważ społeczne wyzwania są obecnie bardzo złożone i często wymagają głębokiego zrozumienia zarówno makroekonomicznych jak i lokalnych uwarunkowań.

Polska jest jednym z kluczowych rynków dla Ørsted. Chcemy naszą wiedzą i doświadczeniem wspierać polską transformację energetyczną. Stąd też zawiązaliśmy partnerstwo z ZEPAK – firmą, która jest liderem transformacji energetycznej w Polsce. Współpraca zakłada wspólne pozyskanie licencji na budowę morskich farm wiatrowych w Polskiej części Morza Bałtyckiego, a następnie realizację tych inwestycji by tania i czysta energia z wiatru dotarła do polskich domów i firm. Ważnym elementem tego partnerstwa jest Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej z budżetem około 50 mln zł (10 mln euro), gwarantujący bezpieczeństwo społeczne w regionie szczególnie narażonym na ekonomiczne i społeczne skutki wycofywania węgla brunatnego. Wspólnym inwestycjom towarzyszyć będą liczne inicjatywy społeczno-gospodarcze i rozwój innowacyjnych gałęzi zielonej gospodarki. Sam region koniński i lokalne społeczności skorzystają również na budowie farm wiatrowych dzięki wpływom podatkowym.

Ponadto, w ramach projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica realizowanego wspólnie z PGE Baltica powołaliśmy Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju dla Choczewa, miejscowości na Pomorzu, w której powstanie stacja transformatorowa, będąca punktem przyłączenia wyprodukowanej w Baltica energii z siecią przesyłową. Celem Funduszu jest wspieranie działań lokalnych prowadzonych z inicjatywy mieszkańców gminy Choczewo lub lokalnych organizacji pozarządowych. Ta inicjatywa wpisuje się w działania prowadzone wspólnie z innymi inwestorami morskich farm wiatrowych w ramach programu Gmina Napędzana Wiatrem. Jednocześnie uruchamiany Fundusz jest praktycznym przykładem wdrożenia na polskim rynku najlepszych praktyk wypracowanych przez Ørsted w innych krajach.

Oba te projekty to świetny przykład przywództwa, które nie boi się wyzwań oraz podejmowania złożonych i bardzo często trudnych tematów. Dla mnie odpowiedzialne przywództwo to wytyczanie kierunków działań, które w mojej ocenie są właściwe i zgodne z wartościami firmy oraz branie odpowiedzialności za podejmowane decyzje. To również branie odpowiedzialności za zespół i tworzenie warunków pracy, które motywują go do działania. Wbrew pozorom, to wcale niełatwe zadanie, bo często operujemy w otoczeniu wielu zmiennych i niepewnych.

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pani to za słuszne? W jaki sposób firma, którą Pani kieruje wychodzi poza tzw. business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Faktycznie, wiele badań pokazuje, że uwzględnienie kryteriów ESG w strategii firmy może pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe, zwiększyć przewagę konkurencyjną, obniżyć ryzyko operacyjne i wspomóc w pozyskaniu finansowania. Dla Ørsted ESG to jednak coś więcej niż modne hasło. To bardzo wymierny model prowadzenia biznesu w trosce o społeczeństwo, środowisko i ład korporacyjny.

W ciągu ostatnich 15 lat Ørsted przekształcił się z firmy energetycznej opartej na paliwach kopalnych w globalnego lidera w dziedzinie energii odnawialnej. Jesteśmy na dobrej drodze do całkowitego zredukowania emisji CO2 w obszarze wytwarzania energii i naszej działalności operacyjnej do 2025 roku. W 2021 r. staliśmy się pierwszą firmą energetyczną na świecie, której cel osiągnięcia zerowej emisji netto w całym naszym łańcuchu wartości do 2040 r. został zatwierdzony przez organizację SBTi (Science Based Targets Initiative).

W nadchodzących dziesięcioleciach rozwój odnawialnych źródeł energii musi znacząco przyspieszyć, aby zwiększyć tempo transformacji systemów energetycznych w stronę zeroemisyjną. Rozwój zielonej energii powinien iść jednak w parze z ochroną naturalnych siedlisk i miejsc dzikiej przyrody, w tym także tej w naszych oceanach.

Przewiduje się, że zmiana klimatu będzie największym czynnikiem utraty różnorodności biologicznej w nadchodzącej dekadzie. Już teraz, różnorodność form życia na lądzie i w morzu jest bardzo zagrożona. W ciągu ostatniego pięćdziesięciolecia straciliśmy aż 70 % gatunków, a kolejnym 25 % grozi wyginięcie – liczba ta podwoi się do końca stulecia, jeśli nie podejmiemy żadnych działań. Różnorodność biologiczna jest naszym systemem podtrzymywania życia i podobnie jak nasz klimat, przechodzi kryzys. Dlatego konieczne są natychmiastowe działania.

W odpowiedzi na te wyzwania, Ørsted zadeklarował, że wszystkie nowe projekty, uruchamiane najpóźniej w 2030 roku, będą mieć  pozytywny wpływ netto na bioróżnorodność. Już w tej chwili mamy na swoim koncie zrealizowane inicjatywy, które ograniczają negatywny wpływ na środowisko – na przykład sztuczne rafy wspierające odnawianie populacji dorsza atlantyckiego w Holandii czy monitoring siedlisk skorupiaków w Wielkiej Brytanii. Idąc dalej, kilka tygodni temu nawiązaliśmy globalne partnerstwo z WWF, które ma przyspieszyć wdrażanie rozwiązań zwiększających bioróżnorodność przy okazji rozwoju projektów morskiej energetyki wiatrowej.

Nie boimy się podejmować również trudnych tematów związanych z naszą działalnością operacyjną. Zdecydowaliśmy się ogłosić natychmiastowy zakaz składowania łopat turbin wiatrowych, które są głównymi elementami turbiny wiatrowej i dla których brak jest powszechnie dostępnych rozwiązań w zakresie recyklingu. Jako część naszego dążenia do bardziej cyrkularnego wykorzystania zasobów, zobowiązujemy się do ponownego wykorzystania, recyklingu lub odzyskania wszystkich wycofanych z użytku łopat. Chociaż nie znamy jeszcze wszystkich odpowiedzi na pytanie, jak dostarczać projekty energetyczne o charakterze cyrkularnym, które mają pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, które generują innowacje i zapraszamy do tej współpracy partnerów, by wspólnie tworzyć rozwiązania wspomagające transformację.

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pani zdanie, jakie trendy Pani zaobserwowała, czy coś się zmienia w tym obszarze?

Rola przedsiębiorstw ulega dość znaczącej zmianie. Dziś społeczeństwo – od klientów przez inwestorów, po społeczności lokalne i organizacje pozarządowe – oczekuje od firm, aby przyczyniały się do zmiany, a nie tylko dążyły do osiągania zysków. Nasze doświadczenie w Ørsted pokazuje, że prowadzenie odpowiedzialnego biznesu i rozwiązywanie problemów środowiskowych i społecznych idą w parze. Udowodniliśmy to w ciągu ostatniej dekady, kiedy w procesie transformacji z firmy energetycznej opartej na paliwach kopalnych, staliśmy się liderem w dziedzinie zielonej energii i stworzyliśmy zupełnie nowy model biznesowy. Wiele badań, zarówno globalnych, jak i tych realizowanych na polskim rynku wyraźnie pokazuje, że konsumenci coraz częściej mówią: sprawdzam. Prawie 54% Polaków deklaruje, że podejmując decyzje zakupowe, wybierają dany produkt lub konkretną usługę ze względu na społeczne i odpowiedzialne działanie firmy. Takie wnioski płyną z badania zrealizowanego we wrześniu tego roku przez UCE RESEARCH dla Wyborcza.biz. Podobny trend można zaobserwować w obszarze rekrutacji i employer brandingu. Coraz więcej kandydatów wskazuje na nasz profil biznesowy, jako jedną z głównych motywacji dołączenia do Ørsted. Bez względu na wiek i doświadczenie, możliwość bycia częścią czegoś większego, dołożenie swojej cegiełki do tworzenia świata opartego wyłącznie o odnawialne źródła energii jest ważnym aspektem, także dla osób poszukujących nowego miejsca pracy.

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż  wzrasta  świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

Uważam, że kultura firmy powinna być budowana wokół wartości, a nie wspólnoty interesów. Takie podejście zupełnie zmienia perspektywę prowadzenia biznesu, ponieważ pozwala jednoczyć ludzi wokół wspólnych wartości i budować firmę w dużo dłuższej perspektywie. Fundamentalne pytanie, jakie powinna zadać sobie każda firma brzmi – czy jesteśmy na zrównoważonej drodze? Czy to jest  droga na następne 5 lub 10 lat i czy ten model biznesowy jest zgodny z naszymi wartościami.

Gdy doszliśmy do wniosku, że jesteśmy jedną z najbardziej uzależnionych od paliw kopalnych firm w Europie i że odpowiadamy za prawie jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Danii, zrozumieliśmy, że to nie jest nasza przyszłość i że musimy wejść na drogę zrównoważonego rozwoju. Postawiliśmy na nową wówczas technologię, czyli morską energetykę wiatrową, a także mieliśmy odwagę na duże inwestycje od samego początku naszej transformacji. Lekcje wyciągnięte z tego procesu to po pierwsze: sprawdź czy droga, na której jesteś prowadzi do zrównoważonej przyszłości. Jeśli nie, miej odwagę podjąć zdecydowane kroki i odpowiedzialnie zaplanuj działania. Takie podejście świetnie sprawdziło się u nas i pozwoliło nam na całkowitą zmianę modelu biznesowego. Dziś jesteśmy jedną z najbardziej zrównoważonych firm na świecie w indeksie Corporate Knights i jedną z najbardziej wpływowych firm na świecie według rankingu TIME100.

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczęła Pani poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować?

Nieustannie szukam głębszego sensu, w tym, co robię. Chyba każdy z nas powinien, bo w pracy spędzamy znaczną część naszego życia i warto mieć z niej satysfakcję oraz źródło motywacji.

Już dziś pracując przy naszym wspólnym projekcie Morskiej Elektrowni Wiatrowej Baltica z PGE mam poczucie, że zmieniam Polskę. Każdego dnia, małymi krokami, wspólnie z całym zespołem przyczyniamy się do zmiany sektora energetycznego na bardziej zrównoważony dla Polaków. Już w 2026 zacznie funkcjonować pierwsza część naszego projektu o mocy 1GW, a w 2027 roku druga o mocy 1.5GW. W sumie 2.5GW zainstalowanej mocy, z której będzie produkowana czysta energia. Dla porównania, to prawie połowa mocy zainstalowanej w elektrowni Bełchatów – największej elektrowni węglowej w Europie. Realizacja tak dużych projektów, zmieniających rzeczywistość, daje ogromną satysfakcję.

Mamy też nadzieję na wybudowanie kolejnych farm wiatrowych na Polskim Bałtyku. W tym celu, wspólnie z naszym drugim parterem ZEPAK staramy się o pozwolenia na nowe projekty. Ørsted potrafi sprawnie, efektywnie kosztowo i w sposób zrównoważony realizować morskie farmy wiatrowe. ZEPAK ma doświadczenie lokalne oraz ambicje przeprowadzenia z sukcesem własnej transformacji energetycznej. Wierzę, że ten duet dostanie kredyt zaufania od Rządu i licencję na realizację wspólnego projektu.


Agata Staniewska

Menedżerka z wieloletnim doświadczeniem i ekspertka w obszarach energii, środowiska i klimatu. Specjalizuje się w analizie otoczenia politycznego i legislacyjnego na poziomie krajowym i europejskim. Jest związana z Ørsted od czterech lat. Była pierwszą sobą zatrudnioną w obszarze offshore w polskiej spółce duńskiego koncernu. Uczestniczyła m.in. w rozmowach z PGE Baltica w zakresie partnerstwa przy budowie dwóch etapów MFW Baltica, które zakończyły się podpisaniem umowy 6 maja 2021 r. i utworzeniem spółek joint venture z 50 proc. udziałem każdej ze stron. Brała także udział w rozmowach z ZE PAK sfinalizowanych podpisaniem umowy partnerskiej 8 marca 2021 r. Przed dołączaniem do Ørsted zajmowała kierownicze stanowiska m.in. w CEC Group oraz Konfederacji Lewiatan. Jest absolwentką Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także kurs w zakresie zmian klimatycznych na Uniwersytecie Melbourne.

Last Updated on 23 listopada, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS