Piotr Apollo

Prezes Zarządu, Tauron Nowe Technologie
Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pana odpowiedzialne przywództwo? 

Spółka, którą zarządzam jest jednym z około 30 podmiotów należących do Grupy TAURON. Dlatego wszystkie działania związane z szeroko pojętą społeczną odpowiedzialnością biznesu należy rozumieć jako inicjatywę TAURON Polska Energia. To ważne dla korporacji, która ma strategiczne znaczenie dla polskiego rynku energii, by móc realizować projekty spoza obszaru biznesowego. Mamy w tym względzie spore doświadczenie, co nie znaczy, że spoczywamy na laurach i odcinamy kupony od dawnych sukcesów. To prawda, że na co dzień jesteśmy zajęci trudnymi zadaniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, ale dostrzegamy też zadania w sferze społecznej, którym jesteśmy w stanie sprostać. Fundacja TAURON wspiera młode talenty, dba o edukację, dotuje małe kluby sportowe, dostarcza do szkół pomoce dydaktyczne, funduje stypendia, pomaga małym społecznościom. To działania, które mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu czy wzmacniać tożsamość lokalnych wspólnot. W tym roku ufundowaliśmy na przykład cztery kompletnie wyposażone laboratoria szkolne. W dziedzinie sportu jesteśmy obecni na najwyższych szczeblach krajowych i międzynarodowych rozgrywek. Na drugim biegunie jest sport dzieci oraz amatorów i również tam aktywnie okazujemy swoje wsparcie.

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pan to za słuszne? W jaki sposób firma, którą Pan kieruje wychodzi poza tzw. business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Z ogromnym zainteresowaniem przyglądam się temu, jak rozwija się w Polsce koncepcja ESG, bo jest zaprzeczeniem wizji agresywnego kapitalizmu, który z zarabiania pieniędzy czyni cel sam w sobie. Dzięki niej zbliżamy się do kategorii „mieć i być”. Myślę, że w niedługim czasie prowadzenie przedsiębiorstw w oderwaniu od idei zrównoważonego rozwoju stanie się trudne, o ile nie niemożliwe. Proszę zwrócić uwagę na to, jak zwiększyła się grupa konsumentów, którzy kupując jakiś produkt sprawdzają z jakiego rejonu świata pochodzi, czy nie zostały naruszone czyjeś prawa, czy wydane przeze mnie pieniądze nie posłużą wsparciu jakichś reżimów. W ostatnich latach staliśmy się bardzo świadomymi konsumentami, dla których nie liczy się już tylko cena i jakość. Sprawdzamy kto stoi za nowym smartfonem, bluzką czy drewnianą zabawką, jakie wartości wyznaje. Z nieskrywaną satysfakcją powiem, że Grupa TAURON od kilku lat realizuje swoje biznesowe cele opierając działania do nich prowadzące o strategię zrównoważonego rozwoju. To jest zapisane m.in. w naszej misji – dbamy o klienta, troszczymy się o planetę, wybieramy Zielony Zwrot TAURONA. Proszę zwrócić uwagę na tempo, w jakim chcemy przechylić języczek u wagi w stronę zielonej energii. Do 2025 roku łączna moc pochodząca z Odnawialnych Źródeł Energii wyniesie w TAURONIE 1,6 GW. Ale już pięć lat później, czyli w 2030 r., będzie to 3,7 GW. Dzięki takiemu podejściu w 2050 nasza Grupa osiągnie neutralność klimatyczną. Będzie to możliwe także dzięki innowacjom – wdrażaniu technologii magazynowania energii np. w elektrowniach szczytowo-pompowych, produkcji i zagospodarowaniu zielonego wodoru czy osiągnięciu gotowości do przyjęcia technologii jądrowej.   

Dobrym przykładem odpowiedzialnego społecznie działania jest rozwijana przez nas sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Nie jest tajemnicą, że na tej usłudze dziś nie zarabia się pieniędzy. Nakłady poniesione na budowę ładowarek będą zwracać się latami, o ile w ogóle ten bilans się wyzeruje. Ale to nas nie deprymuje, bo mamy świadomość, że bez trudnych decyzji, czasami mało opłacalnych, nie przestawimy rozwoju elektromobilności na właściwe tory. A wszystko wskazuje na to, że elektryczna rewolucja w dziedzinie motoryzacji to proces nieodwracalny. Jeśli dziś prześpimy fazę przejściową, obudzimy się nieprzygotowani w chwili, kiedy samochód spalinowy będzie miał tylko status klasyka czy muzealnego eksponatu.

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczął Pan poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować?

Moją wielką pasją są szachy. Udało mi się nawet wywalczyć tytuł Mistrza Polski Przedsiębiorców w tej dyscyplinie sportu. Uważam, że doskonale rozwijają umysł, uczą planowania, pewnej dyscypliny i wybiegania w przyszłość. Wiele zawdzięczam szachom. I kiedyś rzeczywiście zadałem sobie to pytanie – co ja mogę dać od siebie otaczającym mnie ludziom? Postanowiłem podzielić się szachami. W jednej z częstochowskich parafii dostałem salkę, na którą zaprosiłem dzieciaki mieszkające w okolicy – uczę ich zasad tej królewskiej gry. I nie patrzę na nich jak na przyszłych arcymistrzów, ale jak na uczestników rynku pracy, którzy dzięki analitycznemu myśleniu będą mieli predyspozycje, żeby osiągać sukcesy w różnych dziedzinach życia.  

Wychodzę  założenia, że największym kapitałem mojego przedsiębiorstwa są zatrudnieni w nim specjaliści. Jednak satysfakcja i zaangażowanie zespołu wprost zależą od postawy lidera, który nim zarządza. Staram się więc pracować z ludźmi przede wszystkim w oparciu o wysokie standardy etyczne i moralne, szacunek i otwartość na pomysły i inicjatywy pracowników. Moim zdaniem tylko takie podejście w dłuższej perspektywie warunkuje osiągnięcie zakładanego celu.  


Piotr Apollo

Menedżer, audytor i ekonomista. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu firmami w obszarze strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych, finansów, handlu oraz logistyki. Odpowiedzialny za koordynację dużych projektów marketingowych, biznesowych oraz organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym. Od 2016 roku związany grupą TAURON Polska Energia. Obecnie piastuje stanowisko prezesa zarządu TAURON Nowe Technologie.

Last Updated on 29 listopada, 2022 by Valeriia Honcharuk

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS