Maciej Runkiewicz

Prezes Kajima Poland

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pana odpowiedzialne przywództwo?  

Zacznę od końca. Odpowiedzialne przywództwo oznacza dla mnie podejmowanie decyzji w oparciu o dobro wszystkich interesariuszy, nie tylko w oparciu o interesy organizacji. Zaś naszymi interesariuszami są: inwestorzy, uczestnicy procesów budowlanych (podwykonawcy, dostawcy i ich pracownicy działający na naszych budowach), lokalne społeczności, a przede wszystkim nasi pracownicy wraz z rodzinami. Świadomość społeczna o wpływie biznesu na środowisko naturalne oraz na dobrostan ludzi jest coraz większa. W efekcie oczekiwania społeczne wobec firm takich jak nasza rosną.

Jeżeli chodzi o konkretne działania, to staramy się działać z namysłem. Skrupulatnie planujemy obecne i przyszłe działania systemowe. Jesteśmy firmą budowlaną, a więc skupiamy się na budowie obiektu, ale też na wcześniejszym procesie projektowym. To najlepszy moment na wprowadzenie rozwiązań obniżających negatywny wpływ przyszłego obiektu na środowisko i zużycie energii w czasie jego użytkowania.

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pan to za słuszne? W jaki sposób firma, którą Pan kieruje wychodzi poza tzw. business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Staramy się działać nie tyle oryginalnie, co z namysłem i mądrze. Planując działania systemowe jako generalny wykonawca skupiamy się głównie na zmniejszeniu wpływu budowy i zatrudnionych przez nas podwykonawców na środowisko. Proces design & build daje też nam możliwość włączenia do projektu przyjaznych środowisku technologii i materiałów biodegradowalnych lub pochodzących z recyklingu. Planujemy też systemowo wprowadzić OZE do obsługi naszych biur budowy.

Jeżeli zaś chodzi o lokalne społeczności: nasz zespół, działający na budowach rozrzuconych po niemal całej Polsce, jest czujny na ich potrzeby. To od naszych inżynierów wyszła inicjatywa wsparcia finansowego Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach, Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego i wielu innych mniejszych organizacji.

W Kajima Poland nieustannie szukamy obszarów do poprawy. Pomocne są w tym coroczna ewaluacja naszej organizacji na platformie zrównoważonego rozwoju Ecovadis oraz środowiskowa certyfikacja ISO14001 wymuszająca na nas stałe ulepszanie i uszczelnianie działań w zakresie ochrony środowiska. Z kolei certyfikaty uzyskane w 2022 roku od Dun & Bradstreet oraz Creditreform zapewniają naszych interesariuszy o wysokiej wiarygodności płatniczej i biznesowej naszej organizacji.

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pana zdanie, jakie trendy Pan zaobserwował, czy coś się zmienia w tym obszarze?

To, że inwestorzy coraz częściej uwzględniają kryteria ESG przy podejmowaniu decyzji o współpracy – zaś duże międzynarodowe firmy niemal zawsze – wynika z tego, że chcą one pracować z dojrzałymi i odpowiedzialnymi partnerami. Pamiętam, że jeszcze niedawno w Polsce wystarczyło, że firma działa zgodnie z prawem, sumiennie realizuje obowiązek podatkowy i regularnie wypłaca pensje pracownikom, by została uznaną za „dojrzałą”.

Teraz to za mało. Dziś firma „dojrzała” bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje swoich działań wobec środowiska i dobrostanu interesariuszy. Obecnie liczą się realne i systemowe wysiłki w celu osiągniecia zrównoważonego rozwoju. Jak to zrobić, skoro to kosztuje? Jeżeli firma znajdzie swój sposób na bycie konkurencyjną a jednocześnie przyjazną środowisku i społeczności, inwestorzy z pewnością to dostrzegą i docenią. Zauważalnym trendem w myśleniu o zrównoważonym rozwoju jest właśnie głęboki namysł jak to osiągnąć.

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż wzrasta świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

Etyka i działanie fair play w biznesie to warunek stabilności organizacji – choć niejedyny. Jeżeli partner działa nieetycznie, nie ma zaufania. A to oznacza brak współpracy. Deklarowanie kwestii etycznych może być łatwo zweryfikowane przez środowisko biznesowe, a wobec większych społeczności (pracowników, lokalnych społeczności, podwykonawców) – w mediach społecznościowych. A wówczas trudno będzie odbudować zaufanie.

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczął Pan poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować?

Nie potrafię wskazać konkretnego momentu. Jednak od dłuższego czasu postrzegam nasze działania w sensie pozytywistycznym: budujemy obiekty przyczyniające się do rozwoju gospodarczego naszego kraju, płacimy uczciwie podatki, zapewniamy pracę wielu ludziom i oczywiście budujemy w duchu zrównoważonego rozwoju. Cieszę się, że jako duża firma, mamy środki, by pomagać lokalnym społecznościom i nie tylko lokalnym (mam tu na myśli wsparcie Ukrainy w jej walce o niepodległość). Będziemy to kontynuować. Poza tym chcielibyśmy wnosić jeszcze więcej, np. mając istotny wkład w budowanie niskoenergetyczne. Jest to ważne dla nas tu i teraz, ale przede wszystkim dla przyszłości.


Maciej Runkiewicz jest związany z firmą Kajima od początku jej obecności w Polsce, czyli od 2001 roku. Tu, początkowo jako Zastępca Dyrektora Generalnego, był odpowiedzialny za budowę obiektów produkcyjnych. Obecnie jako Członek Zarządu i Prezes spółki Kajima Poland odpowiada za realizację polityki firmy i wszystkie aspekty jej funkcjonowania. Maciej Runkiewicz ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. Jako czynny inżynier posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania w branży konstrukcyjnej. Posiada również dyplom Master of Business Administration (MBA) uzyskany na Politechnice Warszawskiej. Jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB), Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), a także organizacji biznesowej Executive Club. Maciej Runkiewicz mieszka i pracuje w Warszawie, gdzie mieści się również główna siedziba Kajima Poland.

Last Updated on 19 stycznia, 2023 by Valeriia Honcharuk

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS