Paweł Walicki

Prezes Zarządu Centrum Medycznego CMP

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Co oznacza dla Pana odpowiedzialne przywództwo?  

Myślę, że nie jest to trend wynikający z czasów, w których żyjemy, tylko raczej z dojrzałości managerów / właścicieli. Prowadzenie biznesu może oczywiście służyć wyłącznie zarabianiu pieniędzy. Częściej jednak, wraz ze wzrastającą dojrzałością właścicielską, staje się ono sposobem na życie. Firma powinna zaczynać się od marzenia. Jeśli tylko te puzzle udaje się odpowiednio poukładać i obrazek staje się wyraźniejszy i bardziej czytelny, to również pojawia się potrzeba robienia czegoś więcej. Potrzeba pozostawienia po sobie, po swojej firmie konkretnego, namacalnego śladu społecznego – i w tym upatrywałbym źródeł odpowiedzialnego przywództwa. Wspomniana potrzeba może oddziaływać do wewnątrz i na zewnątrz.

W pierwszej opcji formujemy taką przestrzeń firmową, w której ludzie – nasi pracownicy – są ważni. My budujemy wspólne miejsce, do którego ludzie co poniedziałek rano wracają z uśmiechem. Miejsce, w którym nasi pracownicy mogą być szczęśliwi, co więcej – na tym szczęściu nam zależy. Udział managerów w kreowaniu takiej atmosfery pracy jest nie do przecenienia. 

W drugiej opcji osoby zarządzające pragną sięgnąć jeszcze dalej. Obserwujemy zmiany na świecie i staramy się realizować odpowiedzialną politykę firmową. Jako Centrum Medyczne CMP wchodzimy w erę paperless, odnawialnych źródeł energii, samochodów elektrycznych, ale też podejmujemy działania o charakterze społecznym i edukacyjnym. Organizujemy wiele akcji profilaktycznych, które ratują ludzkie życie. Wspieramy akcje społeczne – jak chociażby Szlachetna Paczka – i daje nam to wiele radości. Jesteśmy również organizatorem ogólnopolskiej kampanii społecznej #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE. Jej celem jest zminimalizowanie ilości nieodwoływanych wizyt, co powinno przełożyć się na kolejki i dostępność do specjalistów. Akcję prowadzą nasi specjaliści od marketingu i PR. Uświadamiamy pacjentów co do skali zjawiska i tłumaczymy, dlaczego wizytę lekarską należy traktować jako zasób, którego nie powinniśmy marnować, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w Polsce przypada 2,38 lekarza na 1000 mieszkańców. Dostrzegamy ogromną potrzebę i potencjał do działania w tym zakresie – mamy nadzieję na daleko idące efekty społeczne i legislacyjne. 

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pan to za słuszne? W jaki sposób firma, którą Pan kieruje wychodzi poza tzw. business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Wychodzenie poza, jak to określono, business as usual, jest ogromnie istotne. Zaangażowanie i wprowadzanie zmian – między innymi dla dobra klimatu – jest nierozerwalnie związane ze świadomym, mądrym przywództwem i nowoczesną strategią firmy. W Centrum Medycznym konsekwentnie i systematycznie wdrażamy coraz to nowe rozwiązania w wielu obszarach, w których – jak sądzimy – jest jeszcze wiele do zrobienia. 

Od 1 stycznia br. głównym dostawcą energii elektrycznej w oddziałach CMP jest firma – sprzedawca energii w 100% pochodzącej z OZE. Redukujemy emisję do 550 888 kg CO2 rocznie. To bardzo duży krok w kierunku klimatycznej troski. Ponadto zdecydowaliśmy się na instalacje fotowoltaiczne na dachach oddziałów, w których prowadzimy działalność. Obecnie czekamy na uruchomienie pierwszej z nich w oddziale w Józefosławiu, negocjujemy zgody z właścicielami kolejnych lokali w Warszawie. Niestety, nie każda lokalizacja daje możliwość założenia takiej instalacji. W większości miejsc jesteśmy najemcami, zatem nasze decyzje są uzależnione od decyzji właścicieli budynków, wspólnot czy spółdzielni. Nie zmienia to faktu, że prowadzimy intensywne analizy dotyczące takiej możliwości w jeszcze kilku lokalizacjach. Posiadamy auta elektryczne i hybrydowe, rozpatrujemy zakup kolejnych. Jest to idea nam bliska, ale pełna wymiana floty wymaga czasu.

Oczywiście, to zdrowie jest dla nas wartością kluczową. Choroby cywilizacyjne, sytuacja na rynku pracy, potrzeby pacjentów, raporty dotyczące stanu zdrowia Polaków – to one mają wpływ na opracowanie nowych programów profilaktycznych. CMP nie jest wyłącznie organizatorem i wykonawcą akcji. Jako pracodawca i ekspert realizujemy takie programy również wśród swoich pracowników. Od wielu lat tworzymy akcje profilaktyczne w różnych wariantach, m.in. badania mammograficzne czy usg piersi. Głównym przesłaniem takich kampanii jest hasło: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Uświadamiamy pacjentów, jak zadbać o siebie i swoich bliskich (np. kurs I pomocy czy samobadania piersi), wykonujemy badania i wskazujemy na jakie elementy zdrowia należy zwrócić uwagę (np. Akcja Stres, Akcja Odporność).  Od kilku lat realizujemy również projekt bezpłatnej Szkoły Rodzenia CMP, obecnie w wersji online. Cały czas rozbudowujemy nasze działania CSR.

Adaptujemy nowe rozwiązania organizacyjne, czyli to, co określa się mianem ładu korporacyjnego. Gdy osiąga się pewien efekt skali, rozwiązania takie jak audytowanie procesów, szacowanie ryzyka czy cyberbezpieczeństwo, są kluczowe w racjonalnym i odpowiedzialnym kierowaniu firmą.  Ważne jest też to, by po prostu obserwować swoich pracowników i umieć definiować ich potrzeby. My dostrzegamy w naszym zespole ogromny potencjał i potrzebę zaangażowania na dużo głębszym poziomie. Wolontariat – to najlepszy przykład. Wspieraliśmy i nadal wspieramy przybyszy z Ukrainy – pomagamy im nie tylko poprzez zbiórki, ale przede wszystkim tworząc dla tych osób miejsca pracy. Innym przykładem potrzeby, za którą odpowiedzialny pracodawca musi nadążać, jest zmiana na płaszczyźnie tożsamości pracowników i konieczność tworzenia przestrzeni dla różnorodności w realiach zawodowych. CMP jest miejscem dla każdego, bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność czy orientację seksualną. Staramy się, żeby każdy czuł się tutaj bezpiecznie. Jednocześnie jesteśmy świadomi, jak wiele jest do zrobienia choćby w kwestii dyskusji o akceptacji czy formalizowaniu zasad równości. A my chcemy głos w tej dyskusji zabierać. 

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pana zdanie, jakie trendy Pan zaobserwował, czy coś się zmienia w tym obszarze?

Ostatnie lata to duża zmiana w stylu myślenia i świadomości konsumentów, zarówno w zakresie praw, ale także ich wyborów. Coraz więcej jest w nas, konsumentach, myślenia o zasobach planety i o tym, na ile nasze decyzje są pod tym kątem właściwe. Zmierzam do tego, że za naszymi codziennymi decyzjami coraz częściej stoją jakieś wartości. Niewątpliwie nie dla wszystkich będzie to kryterium najważniejsze – im zamożniejszy jest klient, tym waga ceny wydaje się mniejsza w stosunku do innych aspektów. Ale nawet w przypadku osób mniej zamożnych sama cena nie wystarczy, każdy szuka dla siebie czegoś wyjątkowego. Czegoś, z czym mógłby się identyfikować. 

Drugim, niezwykle ważnym aspektem kultury firmy czy wartości organizacyjnych, są pracownicy. Ich samopoczucie, sposób myślenia o miejscu pracy i to czy jedynie „sprzedają” szefowi swój czas, czy też wkładają w firmę – mówiąc nieco górnolotnie – serce. Mamy 20 lat doświadczenia w zarządzaniu organizacją operującą w ochronie zdrowia i to doświadczenie podpowiada nam, że atmosfera spotkań w gabinecie prezesa czy dyrektorów ma swoje kontinuum za drzwiami tegoż gabinetu. Na samym końcu „pakiet” tych emocji jest oferowany naszym pacjentom. Innymi słowy – poziom leadershipu menedżerów ma odzwierciedlenie w samopoczuciu pracowników, a to z kolei bezpośrednio wpływa na jakość obsługi pacjentów. A zatem wartości organizacyjne – jak najbardziej tak. Wiele naszej uwagi i czasu poświęcamy na pielęgnowanie Wartości CMP, którymi są: szacunek, troska, zaangażowanie i praca zespołowa. Organizujemy warsztaty, kampanie wewnętrzne czy mniej formalne akcje, które pozwalają na to, aby ludzi czuli, że wartości są czymś realnym, nie tylko jednym z wielu obrazków na ścianie.

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż wzrasta świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

Jako pracodawca każdego dnia jesteśmy weryfikowani przez naszych pracowników pod kątem uczciwości wobec nich oraz etyki naszych działań. CMP to organizacja, która na przestrzeni ostatnich lat niezwykle dynamicznie rośnie. Do rozwoju niezbędni są ludzie, bardzo często wysoko wyspecjalizowani eksperci. Aby zatrzymać ich w organizacji na dłużej nieodzowne są etyczne postawy wobec samych pracowników, a także wobec naszych kontrahentów i pacjentów. Aby nie być gołosłownym, mogę podzielić się informacją o przygotowaniach do wewnątrzfirmowej kampanii dotyczącej etyki właśnie. Liczymy, że będzie ona kolejnym krokiem cementującym to, co udało się wypracować przez lata.

 Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczął Pan poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować?

Pozytywne oddziaływanie na otoczenie, to w moim rozumieniu taka aktywność, która niesie coś pożytecznego i realnie zmienia choćby wycinek rzeczywistości. Dobry lider to ktoś, kto bardzo często zadaje sobie pytanie, które z tych wycinków wymagają największej uwagi. Mam to szczęście, że moja praca – z samej zasady – ma bardzo głęboki sens. Dbamy przecież o najważniejszą wartość, o ludzkie zdrowie. Dysponujemy też zasobami i środkami, które pozwalają nam realizować dodatkowe działania, o których wspomniałem wcześniej. 

Wracając do pytania – dobry lider to także ktoś, kto jest bystrym obserwatorem; który pozwala sobie na to, by spojrzeć na działania firmy z odpowiednim dystansem i spokojem. To ktoś, kto nie boi się zmian z jednej strony, a z drugiej dba o poczucie stabilności i bezpieczeństwa swojego zespołu. Ktoś, kto idzie z duchem czasu, a jednocześnie jest stały w swoich – i swojej firmy – wartościach. Ktoś, kto ma świadomość, że to jego pracownicy stanowią najważniejszy „zasób”. I również ktoś, kto choć raz na jakiś pozwala sobie na konfrontację wszystkich tych postaw ze swoją codziennością i potrafi wyciągnąć z tej konfrontacji wnioski.


Paweł Walicki – absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej (2000 r.), Prezes Zarządu Centrum Medycznego CMP, pasjonat zarządzania.

W 2002 roku utworzył pierwszą przychodnię w ramach marki Centrum Medyczne CMP – w Piasecznie, przy ulicy Puławskiej (stąd nazwa). Firma powstała na bazie zespołu prywatnych gabinetów, w których przyjmowali lekarze z rodziny Walickich, ich krewni i przyjaciele.

Obecnie, po 20 latach od powstania, pod brandem grupy kapitałowej CMP, którą zarządza Paweł Walicki znajduje się 19 przychodni zlokalizowanych na terenie Warszawy i okolic oraz kilkaset placówek podwykonawczych w całej Polsce.

Prywatnie mąż lekarki, tata dwójki dzieci. Entuzjasta podróży i nurkowania.

Motto dla Firmy: Rozwój albo upadek!

Last Updated on 23 stycznia, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS