Aleksandra Friedel

Wiceprezeska zarządu, Unilink S.A.

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pani odpowiedzialne przywództwo?  

Zarządzanie biznesem w bardziej zrównoważony sposób stało się już normą. Według mnie odpowiedzialne i efektywne przywództwo, to przede wszystkim wszechstronne przywództwo. Koncepcja wszechstronności przywództwa mówi o kalibrowaniu stylu przewodzenia i korzystaniu z wszystkich stylów w zależności o sytuacji. To ważne, ponieważ żyjemy w świecie do „BANI”: kruchym, niespokojnym, nieliniowym i często niezrozumiałym. Dlatego w Unilink, m.in. w obszarze odpowiedzialności społecznej, zwinnie reagujemy na zmieniającą się potrzeby społeczne i adaptujemy działania do sytuacji. Przykładowo,  w trakcie pandemii, wsparliśmy 3 szpitale przekazując 1000 pakietów higienicznych dla ich pacjentów. Z kolei po wybuchu wojny na Ukrainie, przekazaliśmy darowiznę w wysokości 100 000 zł na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, niosącej pomoc uchodźcom. Ponadto, Safety Brokers, zagraniczna spółka z grupy Unilink przekazała 100 000 lejów na wsparcie dla Ukrainy.

Prowadzimy również cykliczne akcje, które pozytywnie wpływają na dobrostan psychiczny i fizyczny naszych pracowników. Angażujemy się w inicjatywę Instytutu Humanites Zofii Dzik „Dwie godziny dla rodziny”, a także wprowadziliśmy własną zasadę „Dwie godziny w urodziny”,  dzięki którym nasi pracownicy mają więcej czasu na pielęgnowanie relacji rodzinnych. Troszczymy się także o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, zachęcając ich do brania udziału w różnych aktywnościach sportowych czy też organizując warsztaty promujące wellbeing oraz zdrowy tryb życia.

Bardzo ważna jest dla nas kultura dzielenia się wiedzą, którą na co dzień propagujemy w naszej organizacji. Stąd chociażby program mentoringowy, który zapewnia transfer wiedzy w organizacji, jednocześnie budując ponad hierarchiczne, partnerskie relacje w firmie.

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pani to za słuszne? W jaki sposób firma, którą Pani kieruje wychodzi poza tzw. business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Standardy ESG pozwalają unormować działania i są fundamentem rozwoju w kierunku odpowiedzialnego biznesu. Uważam, że jest to słuszny kierunek. Działania z zakresu ESG są realizowane przez Unilink już od lat – wspieramy np. lokalne inicjatywy naszych agentów, bądź sami je inicjujemy. W 2022 roku opublikowaliśmy raport „Nawigator ubezpieczeniowy – wyzwania pogodowe”, który z jednej strony stworzyliśmy, by zwiększać świadomość zagrożeń, jakie niesie zmiana klimatu i zmotywować Polaków do systematycznego przeciwdziałania jej. Z drugiej strony chcieliśmy pokazać, że można zabezpieczyć swój dobytek, biznes czy zdrowie przed nieuniknionymi konsekwencjami ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ważną, doradczą rolę w tej kwestii odgrywają nasi Agenci Ubezpieczeniowi. Tym bardziej, warto wspomnień o innym naszym projekcie, czyli Olimpiadzie Wiedzy Ubezpieczeniowej. To jedyna tego typu inicjatywa w kraju, promująca profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe, szerzenie wiedzy i nagradzająca „najlepszych z najlepszych”. W gąszczu ofert i zawiłości prawnych, zmiennego otoczenia makro i mikroekonomicznego, to właśnie agenci podają pomocną dłoń klientowi, proponując rozwiązania najlepiej dopasowane do jego potrzeb. Poszliśmy też o krok dalej i zrealizowaliśmy edycję Olimpiady Wiedzy Ubezpieczeniowej skierowaną do młodzieży, by edukować ich w tym zakresie.

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pani zdanie, jakie trendy Pani zaobserwował, czy coś się zmienia w tym obszarze?

Trend „being good” na stałe zagościł w naszej codzienności.  Konsumenci oczekują, że marki będą transparentne  i odpowiedzialne społecznie. W sytuacji, w której konsument ma do wyboru dwie marki za podobną cenę, wybierze tę, która wspiera ważne dla niego wartości. Dzisiejszy konsument nie wierzy w puste slogany, dlatego tak ważne jest, aby to, co marka komunikuje, znalazło odzwierciedlenie w rzeczywistości. W Unilink już od lat pracujemy w myśl kultury Accoutability (Biorę Odpowiedzialność), którą nazwaliśmy DBAM. U podstaw tej filozofii jest zaufanie – zarządu wobec swoich pracowników i poczucie odpowiedzialności pracowników za powierzone zadania. Jednak tym, co jest najważniejsze w kulturze DBAM, to podejmowanie decyzji tam, gdzie jest informacja – nie hierarchicznie. W Unilink DBAM-y o relacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi, czy też Komisją Nadzoru Finansowego, DBAM-y o narzędzia i systemy, o pracowników i agentów, aby Ci z kolei mogli zadbać o klientów i ich potrzeby. Branie odpowiedzialności przez firmy za otoczenie, w którym działają to trend, który według mnie będzie się jeszcze bardziej rozwijać, chociażby ze względu na coraz większą presję ze strony społeczeństwa, czy też nowe regulacje.

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż  wzrasta  świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, w czasach, naznaczonych pandemią i wojną niezwykle ważne jest poczucie stabilizacji oraz bezpieczeństwa, nie tylko w strefie osobistej, ale także w biznesie. W sytuacjach kryzysowych zwracamy się ku wartościom podstawowym, które ułatwiają nam nawigowanie w świecie VUCA/BANI. Cenimy wartości takie jak uczciwość, wiarygodność czy zaufanie, które są uniwersalne i ponadczasowe.

W Unilink wierzymy, że prawda zawsze się obroni. Nasze hasło „jakość, a nie jakoś” nie miałoby mocy sprawczej bez szczerości, otwartości i nazywania rzeczy po imieniu. Zmieniać i usprawniać mogę tylko to ,co zmierzę i to, co umiem i chcę nazwać.

Z uwagi na mój mocny background finansowy lubię bazować na KPI-ach i liczbach, liczby nie kłamią. Znając prawdziwy obraz sytuacji jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować.

Fair play to także bycie transparentnym i uczciwym wobec swoich współpracowników i partnerów. Doceniamy moc informacji zwrotnej w myśl idei „feedback is a gift”, ale tylko wtedy kiedy taka informacja zwrotna jest przekazana szczerze i z troską. Z troską, czyli z pozytywną intencją.

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczęła Pani poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować?

Aby móc przewodzić ludziom, trzeba sobie odpowiedzieć na pytania kim jestem jako człowiek? Co mną motywuje, jakie są moje wzorce zachowania?

W celu lepszego poznania siebie oraz zdobycia odpowiednich kompetencji przywódczych od wielu lat zgłębiam tajniki przywództwa, podejmowania decyzji, kierowania zespołem i efektywnej komunikacji.

Jako absolwentka podyplomowych studiów Akademii Psychologii Przywództwa oraz Coachingu i Mentoringu uważam odpowiedzialne przywództwo za kluczową kwestię w zarządzaniu organizacją.

Dzisiaj przed liderem stoją ogromne wyzwania. Szybkie tempo zmian, niepewne otoczenie, rosnące wymagania i presja zwiększyły zapotrzebowanie na wszechstronnych liderów, którzy są w stanie poradzić sobie z różnorodnymi zmianami i mają możliwości rozwiązywania konkurujących ze sobą priorytetów.

Wszechstronność rozumiem jako umiejętność czytania i reagowania na zmiany za pomocą szerokiego repertuaru uzupełniających się umiejętności i zachowań, który zdobywamy poprzez pracę nad sobą, zdobywaniem nowych kompetencji i poszerzaniem perspektywy widzenia. Im więcej wiem i rozumiem, tym więcej widzę.

Dla mnie oprócz mojego własnego rozwoju, ważny jest rozwój także naszych pracowników i współpracowników. Wierzę, że gdy jednostki indywidualne poszerzają swoje możliwości, cała organizacja staje się silniejsza.

Od lidera wszystko się zaczyna. Im szersza perspektywa spojrzenia lidera na świat, tym większy jego repertuar umiejętności, zdolności i zachowań oraz im bardziej wszechstronny jest jako osoba, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie przewodził swoim ludziom, zespołom i organizacjom z sukcesem w szybko zmieniającym się świecie.

Jednocześnie zgadzam się z autorem książki „ Od dobrego do wielkiego” Jim-em Collins-em, że najlepsi liderzy podporządkowują swoje potrzeby wyższym ambicjom osiągnięcia czegoś większego i trwalszego niż oni sami”.


Aleksandra Friedel

Aleksandra Friedel jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada kwalifikacje ACCA. Doświadczenie w obszarze finansów zdobyła w Niemczech i Wielkiej Brytanii m.in. w takich globalnych instytucjach finansowych jak KPMG i Hannover Re, a także w Polsce, w Link4. W Unilink od 2015 r. jako dyrektorka  finansowa i wiceprezeska  zarządu. Przedsiębiorczyni i Anioł Biznesu. Prekursorka i mentorka programu mentoringowego, dedykowanego talentom w Unilink S.A., zainicjowanego w 2021 roku. Prywatnie entuzjastka rozwoju osobistego, pasjonatka przywództwa i inwestorka. Absolwentka podyplomowych studiów Coachingu i Mentoringu w Laboratorium Psychoedukacji przy SWPS oraz Akademii Psychologii Przywództwa. Posiada certyfikację LVI do przeprowadzenia badania Wszechstronności Przywództwa. Od 2022 roku także wykładowczyni Szkoły Biznesu przy Politechnice Warszawskiej. 

Last Updated on 30 stycznia, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS