Maciej Korbasiewicz

Prezes Zarządu Bolix S.A.

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pana odpowiedzialne przywództwo?

Nie dostrzegam tego trendu. Ilość firm, które takie działania podejmują maleje. Obserwuję zatem trend odwrotny do sugerowanego w pytaniu. Po Covidzie, w obliczu zagrażającej recesji, trwającej wojny w Ukrainie oraz destabilizacji gospodarki przez takie działania jak Nowy Ład, firmy by przetrwać muszą bronić swoich podstawowych zasobów. Nie wynika to zatem z fali egoizmu wśród firm, a raczej konieczności.

Dla mnie odpowiedzialne przywództwo wiąże się z holistycznym podejściem do funkcjonowania firmy przy uwzględnieniu często wykluczających się oczekiwań interesariuszy, pracowników, właścicieli, środowiska klientów, dostawców. Zwłaszcza w trudnych czasach optymalne wyważenie, znalezienie punktu równowagi nie jest proste. Długofalowy sukces firmy bez odpowiedzialnego i zrównoważonego przywództwa nie jest możliwy. Krytycznym jest zachowanie potencjału wzrostu i rozwoju, a to oznacza inwestycję w pracowników, technologię i know-how. Nawet kosztem bieżącej zyskowności firmy.

Nasze akcje wspierające otoczenie i środowisko, w którym działamy mają charakter mało spektakularnych, drobnych, mało medialnych choć dla adresatów zapewne istotnych działań.

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pan to za słuszne? W jaki sposób firma, którą Pan kieruje wychodzi poza tzw. Business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Nie podzielam opinii, że inwestorzy finansowi przyjmują jako istotne kryterium przy ocenie firmy to, że funkcjonuje zgodnie z ESG. W praktyce podstawowym kryterium to zyskowność i oczekiwany zwrot z inwestycji – tak było, jest i będzie, bo taka jest natura ich biznesu. Jednakże, firmy, które w swojej codziennej praktyce poważnie traktują zalecenia ESG zyskują w oczach inwestorów nieznaczną przewagę. Oznacza to bowiem, że ich biznes jest mniej ryzykowny, bardziej solidny. To słuszne i racjonalne podejście.

Biznes i technologia Bolix jest elementem ochrony środowiska. Jesteśmy w samym centrum tego problemu – walka ze smogiem, emisją CO2, redukcją energochłonności budynków. Produkcja w naszej fabryce dzięki fotowoltaice, instalacjom odzysku ciepła, systemowi redukcji negatywnego odziaływania na środowisko przyniosły nam nagrody i wyróżnienia w ramach programu Czystej Produkcji. Współpracujemy z siecią około 500 odbiorców i większość inicjatyw skierowanych do lokalnych społeczności realizujemy we współpracy z klientami. Adresatami tych inicjatyw są szkoły, lokalne stowarzyszenia, organizacje sportowe.

Od lat wspieramy działalność artysty – Macieja Jurkowskiego-Lukas. Obecnie wraz z żoną tworzą w bardzo pięknym otoczeniu – w Stryszawie – Galerie Sztuki w Lesie. Jak podkreśla Pan Maciej, będzie to miejsce pracy twórczej, dostępne dla architektów i artystów. Przedsięwzięcie to, prócz nas, wspiera  szereg ludzi i firm, dla których sztuka polskiego artysty jest ważna. To przykład, że „ludzi dobrej woli jest więcej …”

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmą, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pana zdanie, jakie trendy Pan zaobserwował, czy coś się zmienia w tym obszarze?

Znam przypadki wielu klientów indywidualnych, którzy z motywów społecznych czy politycznych bojkotują sieci handlowe lub konkretnych producentów, których działań nie akceptują. Najlepszy przykład to częściowy bojkot tych firm, które nie dość śpiesznie wycofały się z Rosji po jej agresji na Ukrainę. Podobne zjawisko zaobserwowałem w przypadku, gdy firmy lub ich właściciele w sposób ostentacyjny manifestują wsparcie polityczne lub religijne. W Polsce przykładem jest jeden z producentów wyrobów jogurtów. Wśród młodych ludzi informacja w social-mediach o tym, że w fabrykach w Pakistanie wykorzystuje się pracę dzieci wywołała szeroki bojkot. Zatem to zjawisko faktycznie istnieje i będzie się nasilać.

W przypadku klientów B2B, firmy o marnej opinii, reprezentujące niską kulturę korporacyjną są dobrym partnerem jedynie na transakcje spotowe, gdzie cena jest atrakcyjna. Jednocześnie obserwuję zjawisko, że firmy respektujące zasady „fair play”, lub ESG są postrzegane jako dobry partner na lata. Wraz z narastającą polaryzacją w tematach ochrony środowiska i kryzysu klimatycznego, polityki, światopoglądu, sposobu reakcji na wydarzenia, takie jak na przykład wojna w Ukrainie, oba te zjawiska będą się jedynie pogłębiać.

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż wzrasta świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasady fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

Rzeczywiste, a nie jedynie deklaratywne postrzeganie zasad fair play, podnosi bardzo znacząco szanse stabilnego rozwoju firmy. Podkreślam jednak, że chodzi o codzienną praktykę, a nie korporacyjny bełkot i pustosłowie. Najlepszym wskaźnikiem na ile w praktyce firma stosuje zasady fair play jest zaangażowanie pracowników i traktowanie jej jak swojej. Zasady fair play w relacjach z pracownikami to czytelne zasady, prosta komunikacja, poszanowanie własnych deklaracji i ustanowionych reguł. W tym zakresie bycie fair niekoniecznie oznacza interpretowanie spraw spornych wyłącznie ze szkodą dla firmy. Bycie dobrym wujkiem dla osób nieprzestrzegających zasad to nie jest fair wobec pozostałych.

Z punktu widzenia klienta, firma „gra fair” jeśli dostarcza produkty / usługi o deklarowanych cechach,  jakości i terminie. A z tym niejednokrotnie jest spory problem. Każdy z nas zapewne może wskazać firmy, których CEO lub marketingowcy powołują się na swoje wspaniałe zasady i cele, a jednocześnie jako odbiorcy borykamy się ze złą jakością produktów lub niejasnymi deklaracjami w klauzulach drobnym druczkiem.

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczął Pan poszukać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować?

W różnych biznesach i konfiguracjach, firmami kieruję od 30 lat, za każdym razem i w każdym swoim biznesowym wcieleniu zawsze mniej lub bardziej świadomie kierowałem się chęcią zmiany świata. Przypisywanie tym działaniom głębszego sensu byłoby chyba dowodem megalomanii. Choć oczywiście postawiony przed koniecznością ratowania nie tylko świata, ale i całego uniwersum w skali kosmicznej jestem gotów przyjąć wyzwanie – ale dopiero od poniedziałku. (śmiech) 😊

A na poważnie, mam wielki szacunek dla ludzi, których działania w praktyce mają charakter, rozmach i potencjał zmieniania świata i społeczeństwa. Oczywisty przykład to pan Jerzy Owsiak. Takich ludzi jest oczywiście dużo więcej.

Zarządzając firmami starałem się stosować zasady fair-play i odpowiedzialnego rozwoju zanim to pojęcie trafiło do powszechnego obiegu. Myślę, że jeśli te organizacje rozwijały się, zdobywały nowe rynki, przyciągały utalentowanych ludzi, były postrzegane zarówno przez klientów jak i pracowników jako poważne organizacje, to zapewne zasady którymi się kierowały miały na to istotny wpływ. Pytanie o ocenę pozytywnego wpływu na „społeczność i kraj” jest bardzo trudna. Bez wątpienia ocena jest pozytywna, choć zawsze można było zrobić więcej. Liczę, że najlepsze jeszcze przede mną!


Maciej Korbasiewicz – Prezes Zarządu Bolix S.A.

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uczestnik programu American Management Association w USA. Doświadczenie menedżerskie zdobywał w Polsce, Japonii i USA, m.in. w Taiyo Electric Co., Taiyo Poland, HOBAS POLSKA, AMITECH POLAND, Amitech USA. Od 2009 roku jest Prezesem Zarządu w Bolix S.A.

Last Updated on 1 lutego, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS