Marcin Ujejski

Prezes Blue Timber SA

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pana odpowiedzialne przywództwo?  

Moim zdaniem odpowiedzialne przywództwo to koncepcja, w której liderzy biznesowi nie tylko zarządzają swoimi organizacjami w celu osiągnięcia zysku, ale również biorą pod uwagę wpływ swoich działań na społeczeństwo i środowisko. Oznacza to, że powinniśmy wprowadzać zrównoważony i odpowiedzialny model biznesowy, który uwzględnia wszystkie interesy zainteresowanych stron, w tym pracowników, klientów, dostawców i środowiska. W naszej organizacji przed wszystkim kładziemy nacisk na ochronę środowiska poprzez sadzenie drzew, zrobiliśmy z tego model biznesowy, który nie tylko pomaga redukować ślad węglowy naszej firmie, ale również oferujemy tego typu usługi szerszemu gronu klientów poprzez jedna ze spółek zależnych Oxygen Forest Poland.

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pan to za słuszne? W jaki sposób firma, którą Pan kieruje wychodzi poza tzw. business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Ten trend już jest nie do zatrzymania, uważam, że wybieranie partnerów biznesowych, którzy funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG, czyli odpowiedzialnymi społecznie, etycznie i ekologicznie, jest słuszne i korzystne dla wszystkich stron. Firmy, które wychodzą poza business as usual, kładą nacisk na zrównoważone i odpowiedzialne zarządzanie, dbają o swoich pracowników, klientów, dostawców i środowisko. Wdrożenie działań na rzecz klimatu, lokalnych społeczności i różnorodności, takich jak ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, wsparcie lokalnych inicjatyw, może wpłynąć pozytywnie na wizerunek firmy i jej reputację, a także przyczynić się do rozwiązywania poważnych globalnych problemów. Jako Blue Timber oprócz sadzenia drzew wspieramy lokalne inicjatywy, lokalny klub sportowy, kilka razy w roku organizujemy zajęcia z przedsiębiorczości w szkołach średnich. Generalnie staramy się być uważni nie tylko na potrzeby lokalnej społeczności ale i również indywidualne wyzwania naszych pracowników.

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pana zdanie, jakie trendy Pan zaobserwował, czy coś się zmienia w tym obszarze?

Obecnie coraz więcej konsumentów bierze pod uwagę wartości i działania społeczne i środowiskowe firmy przed dokonaniem zakupu. Klienci coraz częściej wybierają produkty i usługi od firm, które odpowiadają ich wartościom i angażują się w działania na rzecz dobra społecznego i środowiskowego. W rezultacie, kultura korporacyjna i działania odpowiedzialne biznesu stają się ważnymi czynnikami wpływającymi na decyzje zakupowe klientów.

Jednocześnie, cena nadal pozostaje ważnym czynnikiem, zwłaszcza w sytuacji, gdy produkty i usługi są do siebie podobne pod względem jakości i właściwości, ale zdecydowanie nie jest ona decydująca podczas decyzji zakupowych.  W miarę jak świadomość społeczna i środowiskowa rośnie, coraz więcej konsumentów jest skłonnych zapłacić więcej za produkty i usługi od firm odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo.

Można powiedzieć, że trend ten będzie się nasilać w przyszłości, ponieważ konsumenci stają się coraz bardziej świadomi i zaniepokojeni poważnymi problemami społecznymi i środowiskowymi, a także bardziej zdecydowani, aby swoimi decyzjami zakupowymi wesprzeć firmy, które działają odpowiedzialnie.

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż  wzrasta  świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

Przestrzeganie zasad fair play i działanie zgodnie z etyką może pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy i zaufania klientów, co z kolei może prowadzić do stabilnego rozwoju. Jednakże, same zasady etyczne nie gwarantują sukcesu i stabilnego rozwoju firmy. Inne czynniki, takie jak strategia biznesowa, efektywność operacyjna i rynkowe warunki, również odgrywają ważną rolę. Warto jednak pamiętać, że przestrzeganie etycznych standardów może stać się dodatkowym atutem i pomóc w długoterminowym życiu firmy i sukcesie organizacji. Każdy sukces jak dobre ciasto ma swój przepis nie możemy zapominać o wszystkich składnikach bo możemy pominąć najważniejsze aspekty zdrowej firmy i otrzymać niechciany rezultat.

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczął Pan poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować?

Tak świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów i myślę, że bardzo do tego dojrzał, że pieniądze to nie wszystko i bardzo mnie to cieszy. Wiem, że to może zabrzmi infantylnie, ale muszę powiedzieć, że prawie od samego początku moich działań biznesowych ważne dla mnie było jak nasze działania wpływają na otaczającą rzeczywistość i nie skupialiśmy się tylko na zyskach. W swojej pracy zawsze szukałem głębszego sensu, prowadziłem wiele rozmów z przedsiębiorcami „większymi” niż ja i często pytałem o ich motywy działania i jeszcze nigdy nie usłyszałem, że robią to co robią dla pieniędzy. I ja też nie zamierzam, wraz ze wzrostem świadomości człowiek patrzy przede wszystkim, jaki pozytywny impakt dają jego decyzje i działania.


Marcin Ujejski

Prezes i główny akcjonariusz Blue Timber SA zarządzającej marką DrewnoDlaDomu  i notowaną na NC spółki BeLeaf SA.  Autor książki „Matematyczny wzór na sukces”.

Last Updated on 8 lutego, 2023 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS