Marta Wojciechowska

Prezeska Zarządu Fiberhost

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pani odpowiedzialne przywództwo?  
Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że działania w duchu Zrównoważonego Rozwoju oraz D&I są na stałe wpisane w naszą kulturę organizacyjną. To nie jest tylko chwilowy trend a długoterminowa strategia, którą już w 2020 roku oparliśmy na trzech filarach, zgodnych z celami ONZ: równość płci, działania w dziedzinie klimatu oraz aktywność na rzecz rozwoju infrastruktury, przemysłu i innowacji. 

Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na specyfikę tego w jakiej branży działamy, nasza odpowiedzialność sięga dużo szerzej. Na co dzień dostarczamy technologię światłowodową, która zmienia świat i przede wszystkim podnosi komfort życia każdego z nas. Być może moglibyśmy powiedzieć, że zapewniając “produkt” (technologię) społecznie użyteczny, a tak naprawdę produkt, bez, którego dziś nikt z nas nie wyobraża sobie życia, nasza ingerencja w środowisko jest poniekąd usprawiedliwiona. Jednak to nieprawda. Nasz biznes budujemy na odpowiedzialności i etyce, robimy to, bo wierzymy, że tylko dążenie do równowagi, zarówno w ujęciu biznesowym jak i środowiskowym, może dać pełną satysfakcję z tego co robimy.

Dodatkowo, od lat angażujemy się w działania wspierające lokalne społeczności, mające na celu ochronę zasobów naszej planety czy minimalizujące nasz ślad węglowy. To wszystko przekłada się też na to, jak działamy jako organizacja – w jaki sposób się komunikujemy (z otoczeniem, ale też wewnątrz) oraz jak traktowani są nasi pracownicy.

Odpowiedź na drugie pytanie jest ułatwiona, ponieważ ,,przywództwo” jest jedną z pięciu wartości Fiberhost. Mogłabym zacytować definicję przyjętą w organizacji, która mówi, że przywództwo jest dla nas byciem inspiracją, wzorem dla innych, który wskazuje kierunki rozwoju wewnątrz organizacji i poza nią, stawiając przy tym jasne i transparentne cele. Chciałabym jednak przedstawić perspektywę osobistą. Odpowiedzialne przywództwo to dla mnie miks dojrzałości, otwartości, ale także pokory. Odpowiedzialny lider (przywódca) to taki, który oczywiście dąży do realizacji celów, kontroluje postępy i odpowiednio komunikuje je w zespołach, ale także osoba, która potrafi przyjmować punkt widzenia innych, jeśli trzeba przyznaje się do błędów i cały czas się uczy. Uczy tego jak pracować z żywym organizmem, jakim jest organizacja.  Z dumą mogę powiedzieć, że w Fiberhost jesteśmy zbiorem indywidualności, które funkcjonując razem tworzą otwartą, świadomą i uważną organizację. Nikt z nas, niezależnie od stanowiska, wykształcenia czy doświadczenia nie ma monopolu na wiedzę i rację, ale ma przestrzeń, by być wysłuchanym i docenionym.

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pani to za słuszne? W jaki sposób firma, którą Pani kieruje wychodzi poza tzw. business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Nie tylko uważam to za słuszne, wierzę, że nawiązywanie współpracy z firmami społecznie odpowiedzialnymi stanie się biznesowym must have. Podkreślałam już, że w Fiberhost działania w nurcie zrównoważonego rozwoju nie są chwilowym trendem, a przyjętą i wpisaną w kulturę organizacyjną strategią. Potwierdzeniem tych słów jest również kodeks dla dostawców, który od lat funkcjonuje w naszej organizacji. Jest to dokument, w którym określamy kryteria współpracy w oparciu właśnie o zasady ESG. Wymagamy dużo od siebie, ale także od innych.  

Nie chciałabym tutaj wyliczać wszystkich działań, których podejmujemy się we wspomnianych obszarach. Cały przekrój naszych aktywności w duchu zrównoważonego rozwoju komunikujemy od dwóch lat za pośrednictwem raportu “We Care” (dostępny na naszej stronie www. Dokument ten w przystępny sposób, uzupełniony o relacje zdjęciowe, opisuje wszystko to, czego jako organizacja podjęliśmy się w minionym roku oraz zawiera nasze plany na rok 2023. Tegoroczna edycja raportu skupia się na haśle “All about people”, ponieważ to ludzie są centrum i podstawą naszych działań. Zespół Fiberhost tworzą profesjonaliści, ludzie inspirujący, pełni pasji, chęci rozwoju. Naszą sieć również budujemy dla ludzi. Dla mieszkańców kraju, którzy chcą rozwijać się cyfrowo, mieć dostęp do najlepszej technologii i korzystać z niezawodnego i szybkiego Internetu.

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pani zdanie, jakie trendy Pani zaobserwowała, czy coś się zmienia w tym obszarze?
Ostatnio przeglądałam badania, które wskazywały na to, że coraz większy wpływ na nasze decyzje zakupowe zaczyna mieć jakość, a nie cena. Nie ukrywam, że bardzo mnie to cieszy, ponieważ oznacza to, że jako społeczeństwo jesteśmy bardziej świadomymi konsumentami. Dla mnie prywatnie ma to ogromne znaczenie. Wybieram produkty tych marek, które odpowiedzialnie podchodzą do prowadzenia biznesu. Z zaciekawieniem śledzę też ich działania w obszarze CSR, ponieważ niejednokrotnie są ogromną inspiracją. Wierzę, że wspierając takie firmy, dokładamy naszą cegiełkę do tego, by czynić świat lepszym miejscem, w wielu aspektach tego słowa. W kontekście Fiberhost naszą rolą nie jest sprzedaż usług osobom prywatnym. Budujemy sieci światłowodowe, które udostępniamy dostawcom Internetu, oni natomiast kierują już swoją ofertę do klientów końcowych. Jednak wartością, którą my bezpośrednio staramy się przekazywać mieszkańcom jest edukacja. Naszą misją jest włączenie cyfrowe. Oczywiście w szerszym aspekcie oznacza ono rozbudowę naszych sieci i obejmowanie zasięgiem kolejnych gospodarstw domowych w kraju, ale wiemy również, że nadal są osoby, które choć mają dostęp do technologii światłowodowej, nie korzystają z jej możliwości, dlatego tak ważne są również działania uświadamiające i wspierające cyfryzację. W parze z rozwojem technologii, idzie potrzeba edukacji, dlatego czujemy się w obowiązku czynić technologię dostępną i zrozumiałą (użyteczną).

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż wzrasta świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

Jestem Radczynią Prawną, zgodnie z ustawą na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto jest nieskazitelnego charakteru. Ja te słowa traktuję bardzo poważnie, dlatego etykę stawiam zarówno w centrum swoich działań, jak i działań organizacji. Wierzę, że to gwarancja stabilnego rozwoju, ale przede wszystkim gwarancja zbudowania zaangażowanego i lojalnego zespołu. Zawsze powtarzam, że organizacja to ludzie, dlatego by mogła się rozwijać wszyscy musimy patrzeć w jednym kierunku i wierzyć we wspólne wartości.

W Fiberhost funkcjonuje ,,Kodeks Etyki”. Kodeks, który nie jest zakurzonym dokumentem, o którym żaden z pracowników nie słyszał, a ,,żyjącym” zbiorem zasad, mających swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, zasad, których wszyscy przestrzegamy. Sam Kodeks jest jednym z elementów prężnie działającego u nas obszaru Compliance. Compliance jest stałym elementem w naszym procesie onboardingu, dodatkowo regularnie przeprowadzimy audyty skupiające się przede wszystkim na ważnych dla nas obszarach, w których wcześniej zidentyfikowaliśmy potencjalne ryzyko naruszenia zasad etyki. Podsumowując, moim zdaniem odpowiednio wdrożony i komunikowany w organizacji obszar Compliance jest gwarancją etycznej działalności.

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczęła Pani poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować?

W moim odczuciu, świat potrzebuje mądrych i dobrych ludzi, nie tylko liderów. Dbanie o otoczenie i świadome, odpowiedzialne działanie jest obowiązkiem każdego z nas. Niezależnie od obejmowanego stanowiska, stopnia charyzmy, czy tak zwanej umiejętności porywania tłumów. Wydaje mi się też, że nie było momentu, kiedy nie widziałam głębszego sensu w swojej pracy. Oczywiście były momenty trudne, były też chwile zwątpienia. Nie jest łatwo wejść do branży, która nadal jest mocno zdominowana przez mężczyzn i zderzyć się z różnicą poglądów czy przekonań, które często wynikają z różnych stylów kierowania.  Na pewno łatwiej jest mi nie utracić sensu pracy, ponieważ to, czym się zajmujemy niesie za sobą ogromną wartość dla ludzi. Świat bez Internetu dziś praktycznie nie mógłby już istnieć, dlatego jeśli możemy sprawiać, że technologia jest coraz lepsza, coraz bardziej dostępna, stabilna i otwarta motywacja do działania rośnie niewiarygodnie.  

Prywatnie jestem osobą bardzo uważną i otwartą na pomoc innym. Szczególnie angażuje się w działania związane z walką o prawa kobiet, o równość i inkluzywność. Nie chcę jednak wystawiać sobie laurek, czy odnosić się do skali tych działań. Uważam, że każda nawet najmniejsza rzecz, która jest robiona w duchu pomocy ma siłę sprawczą i każdy z nas, angażuję się na tyle, ile może. A jeśli te małe rzeczy i parę osób zbierzemy w zespół, w przypadku Fiberhost liczący ponad 550 osób, to wydarzy się tyle dobrego, ile zaprezentowaliśmy w raporcie “We Care”, do którego przeczytania jeszcze raz zachęcam 😊


Marta Wojciechowska jest Prezeską Zarządu Fiberhost (wcześniej INEA) – jednego z liderów w budowie i zarządzaniu nowoczesną, otwartą infrastrukturą światłowodową typu FTTH (ang. Fiber-To-The-Home, światłowód do domu) w Polsce.

Spółka świadczy usługi hurtowe dla lokalnych i ogólnopolskich dostawców telekomunikacyjnych. Dzięki temu mieszkańcy znajdujący się w zasięgu otwartej sieci światłowodowej Fiberhost, mogą korzystać z szerokiej oferty usług internetowych oraz telewizyjnych, a operatorzy mają dostęp do bogatej oferty usług hurtowych. Obecnie w zasięgu otwartych sieci światłowodowych Fiberhost znajduje się ponad 1,15 mln gospodarstw domowych w 8 województwach w kraju.

Marta Wojciechowska z Grupą związana jest od ponad 12 lat. Wcześniej zajmowała stanowisko Członkini Zarządu i odpowiadała za całokształt spraw prawnych, compliance, dział ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwo oraz EHS.

Posiada bogate doświadczenie w projektach regulatory compliance, doradzała w zakresie implementacji wymogów regulacyjnych oraz zarządzania ryzykiem. Uczestniczyła także w międzynarodowych transakcjach M&A, nadzorując i odpowiadając za przebieg procesu w obszarze analiz prawnych.

Last Updated on 23 lutego, 2023 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS