Patryk Świrski

Prezes Kolei Śląskich

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pana odpowiedzialne przywództwo?  

Naszą misją jest zapewnianie publicznego transportu zbiorowego, tym samym wpisujemy się w kluczowe działania społeczne wpływające na funkcjonowanie województwa. Wszak dzięki nam mieszkańcy mają zagwarantowany bezpieczny, ekologiczny, nowoczesny i komfortowy środek komunikacji zbiorowej. Większość z nich z nami zaczyna dzień i z nami go kończy. To wielka odpowiedzialność i stała potrzeba pogłębiania relacji nie tylko z pasażerami, ale także z wszystkimi interesariuszami spółki, z którymi regularnie współpracujemy.

A pamiętając ludowe porzekadło o „młodości i skorupce”, chcemy, by nawet najmłodsi mieszkańcy województwa jak najwcześniej poznali bezsprzeczne zalety komunikacji zbiorowej. Opracowaliśmy program najważniejszych informacji o kolei, który prezentujemy w przedszkolach i szkołach podstawowych. Dzieci i młodzież uczestniczą w pogadankach, grach i zabawach, które uczą je zasad bezpiecznego podróżowania, reagowania w sytuacjach zagrożeń (np. jak odnaleźć i powiadomić konduktora, gdyby babcia się źle poczuła) oraz budują świadomość ekologicznych korzyści związanych z jeżdżeniem pociągiem. Dla mnie odpowiedzialne przywództwo to troska i dbałość o teraźniejszość i przyszłość. O „tu i teraz” zabiegam, realizując bieżącą interdyscyplinarną strategię spółki. O „jutro” – poprzez działania bazujące na zrównoważonym rozwoju i wizji, że pokoleniowi następcy muszą mieć zapewnione odpowiednie zasoby, które im pozostawię.

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pan to za słuszne? W jaki sposób firma, którą Pan kieruje wychodzi poza tzw. business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Triada, która efektywnie integruje działania prośrodowiskowe, CSR-owe oraz harmonijne i innowacyjne władztwo korporacyjne to model zarządzania, który Koleje Śląskie stosują z sukcesem od kilku lat. Istniejemy dla ludzi, którzy przecież nie są zawieszeni w próżni. Nasza oferta przewozowa i handlowa musi być skorelowana z ich rzeczywistymi potrzebami. Tu nie ma mowy o prototypowaniu i marketingu eksperymentalnym.

A jako przedsiębiorstwo, którego funkcjonowanie podlega stałej kontroli państwowego regulatora, budzi znaczne zainteresowanie prasy oraz odpowiada za bezpieczeństwo setek tysięcy osób, wspieramy się koncepcjami i metodykami typu six sigma czy kaizen i kansei w celu nie tylko prowadzenia spółki w sposób gwarantujący najwyższą jakość usług, ale także w celu stałego wychodzenia poza ramy głównej działalności. Współpracujemy np. z Operą Śląską, Filharmonią Śląską czy Muzeum Powstań Śląskich w ramach projektu Kolej na zniżki, dzięki któremu pasażerowie KŚ mogą skorzystać z licznych rabatów. Tym samym bilet kolejowy staje się zaproszeniem do podróży w świat kultury, historii i sztuki. Mieszkańcy to doceniają, a marka zyskuje na wartości i rozpoznawalności.

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pana zdanie, jakie trendy Pan zaobserwował, czy coś się zmienia w tym obszarze?

Dla nas kluczowy jest zarówno klient wewnętrzny (pracownik), jak i klient zewnętrzny (podróżny). Jeden i drugi musi być zawsze traktowany priorytetowo i z największym szacunkiem. Dzięki temu jest zapewniona synergia i konwergencja kluczowych cech – jak np. lojalność, pozytywny sentyment marki czy obustronnie korzystna realizacja reguły konsekwencji i zaangażowania. Cena naszego biletu to nie wszystko. I pracownik, i pasażer oczekują zróżnicowanej wartości dodanej. A KŚ niezmiennie chcą być synonimem profesjonalizmu, najwyższych standardów etycznych oraz nowoczesnego operatora kolejowego.

To wymaga aktywnego obserwowania rynku i adekwatnego reagowania na trendy, które wzmocnią spółkę. Za przykład niech posłuży wzrost zainteresowania sprzedażą biletów w kanałach elektronicznych. W grudniu 2022 r. wprowadziliśmy obniżkę m.in. w aplikacjach mobilnych i zapewniliśmy cenę o 10% niższą niż w kasie. Pracownicy (tu: drużyny konduktorskie) mogą się teraz skupić na swoich głównych zadaniach zw. z przewozem podróżnych, a sami pasażerowie – w dobie inflacji i podwyżek! – zyskali wymierną korzyść finansową. I takie są oczekiwania klientów wewnętrznych i zewnętrznych wobec nas. Zerowe przyzwolenie na jakąkolwiek stagnację i bierność. Mamy być proaktywni i unowocześniający rynek kolejowy. Nagrodą za to jest przyrost liczby podróżnych oraz stałe zwiększanie zainteresowania pracą w naszej branży.

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż  wzrasta  świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

Zacznę od przypomnienia fragmentu cytatu z Kanta: „niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie”, który jest dla mnie szczególnie wartościowy. Przepisy prawa, wyjątkowo rygorystyczne w kolejnictwie, muszą być wypełniane co do joty. Nikt tego nie kwestionuje. Ale nowoczesna organizacja to nie bezduszny robot, który tylko przestrzega paragrafów i norm. Świetnie to rozumiemy w KŚ, m.in. dlatego w 1. kwartale 2023 r. aktualizujemy nasz Kodeks etyki.

Jako podmiot komunalny bazujemy na zasadach etyki korpusu służby cywilnej, oczywiście dostosowanego do specyfiki i realiów spółki. Uniwersalność oraz ponadczasowość wzorców i reguł takich jak m.in. zasada praworządności, godnego zachowania, ochrony praw człowieka czy zasada lojalności oraz bezstronności stanowią o sile KŚ. Rynek naszej branży cechuje konkurencyjność wertykalna i horyzontalna. Bardzo duży wpływ mają również czynniki makroekonomiczne. A zatem spółka musi stosować ponadstandardowe działania w dążeniu do przewagi konkurencyjnej. Między innymi należy do nich priorytetyzacja norm moralnych i etycznych. W życiu prywatnym jestem dobrym człowiekiem. Tak samo w życiu zawodowym chcę być dobrym menedżerem – nie tylko pod kątem efektywności zarządczej, ale także w kwestii uczciwości, sprawiedliwości oraz sumienności. Nie wyobrażam sobie innego podejścia do realizacji własnego człowieczeństwa.

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczął Pan poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować?

Przywódca nie mówi: „idź przodem”. Mówi: „za mną!”. I prowadzi zgodnie ze swoją wizją. Wizją, która pomaga lokalnej społeczności i czyni dany region lepszym. Raz jeszcze wrócę do naszej szczególnej misji i odpowiedzialności. Setki tysięcy ludzi wybiera nas w drodze do pracy, szkoły, na uczelnie i w celach rekreacyjnych. Codziennie gwarantujemy bezpieczny, komfortowy, szybki oraz bezemisyjny przejazd. KŚ trwale zmieniły rynek operatorów w województwie. Staliśmy się tak konkurentem, jak i partnerem do tworzenia nowoczesnych rozwiązań integrujących transport publiczny. Spółka, choć wciąż relatywnie młoda, zmieniła śląskie na lepsze. To doskonała ostroga do dalszego rozwoju i ekspansji, zwł. gdy mówimy o rozbudowie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego i wzroście natężenia przewozów. Potwierdzę, iż moja praca to służba społeczeństwu. Pamiętam o tym przy każdej decyzji. A rosnąca liczba podróżnych jest dowodem, że podejmuję je (wraz z całym Zarządem i kadrą kierowniczą) właściwie i z troską o dobro publiczne.


Patryk ŚwirskiPrezes Kolei Śląskich

W latach od 1999 do 2008 pracował w samorządach miast Tychy oraz Myszków. W tych gminach stworzył samorządowe podstawy społeczeństwa informatycznego oraz kreował politykę pozyskiwania środków z funduszy europejskich.
Od 2008 do 2018 pracował w czołowych polskich korporacjach informatycznych (m.in. Asseco, Atende, Integrated Solutions), gdzie odpowiadał za pozyskanie i efektywną realizację wielomilionowych projektów unijnych (tworzył m.in. sieci szerokopasmowe w kluczowych gminach w regionie).

Od 2019 do 2021 stał na czele Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych w Katowicach. Tam przeprowadził pełną restrukturyzację finansów i w ciągu zaledwie jednego roku obrotowego uzyskał pozytywny wynik finansowy.  W 2021 został poproszony o misję stworzenia programu restrukturyzacji spółki Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój, co zrealizował w trakcie jednego kwartału.

Posiada prawie 23-letnie doświadczenie w zasiadaniu w Radach Nadzorczych. Tym samym, rekomendując polskie i międzynarodowe standardy ładu korporacyjnego jako Szef Rady Nadzorczej Kolei Śląskich, został powołany na Prezesa Spółki i dzięki swoim umiejętnościom negocjacyjnym z sukcesem zakończył ponad dwuletni spór zbiorowy. 

Jako Prezes Kolei Śląskich rozwija spółkę przy wykorzystaniu środków unijnych oraz implementuje najlepsze europejskie i amerykańskie praktyki w prowadzeniu regionalnej firmy przewozowej.

Last Updated on 1 marca, 2023 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA