Elżbieta Cichońska

Prezes Arup w Polsce i Serbii

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pani odpowiedzialne przywództwo? 

Ove Arup, założyciel firmy Arup, wierzył, że praca ma wartość tylko wtedy, gdy służy celom społecznym, dlatego dla nas odpowiedzialne przywództwo zawsze opiera się na założeniu, że  prowadzone działania muszą być użyteczne dla otoczenia. Już od samego początku istnienia firmy, czyli 1946 roku, i od 25 lat w Polsce, wykorzystujemy swoją wiedzę i umiejętności, aby dążyć do doskonałości technicznej w inżynierii, jednocześnie kształtując lepszą przyszłość ludzi i planety. Jako firmie funkcjonującej w branży budowlanej, szczególnie bliska jest nam kwestia zrównoważonego rozwoju. Zmiana klimatu to jedno z największych wyzwań w skali globalnej, a budowa i eksploatacja budynków odpowiada aż za 37 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy to zmienić i projektować budynki nisko i zero-emisyjne, aby pomóc ludziom i firmom wpływać w mniejszym stopniu na otoczenie.

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pani to za słuszne? W jaki sposób firma, którą Pani kieruje wychodzi poza tzw. business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Funkcjonowanie zgodnie z zaleceniami ESG to dla nas od zawsze codzienność, bo to właśnie wpływ na otoczenie stanowi podstawę działań Arup. Przedsięwzięcia na rzecz klimatu czy lokalnych społeczności, które realizują cele zrównoważonego rozwoju ONZ to business as usual. Już na etapie wyboru projektów kierujemy się tym, jak możemy uczynić je bardziej zrównoważonymi i analizujemy ich wpływ na lokalną społeczność. Współpracujemy m.in. z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w ramach programu Zielone Miasta, którego celem jest tworzenie „map drogowych” zielonej transformacji dla miast. W Polsce takie wytyczne opracowaliśmy już dla Wałbrzycha, a niedługo swoją Zieloną Wizję ogłosi też Warszawa. Pomogliśmy również zbudować pierwszy w Polsce szpital zrealizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), który zastąpił poprzedni ponad 100-letni budynek w Żywcu. Ponadto nasz program Zaangażowania Społecznego (Community Engagement) pozwala pracownikom dzielić się swoimi umiejętnościami z fundacjami i organizacjami non-profit. Natomiast jeśli chodzi o różnorodność, równość i inkluzywność – jest to ważny element naszej kultury organizacyjnej i wpieramy szereg inicjatyw w tym zakresie. Jesteśmy np. członkiem The Valuable 500, której celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w miejscach pracy.

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pani zdanie, jakie trendy Pani zaobserwowała, czy coś się zmienia w tym obszarze?

Wspólne wartości pozwalają budować długo-terminowe relacje oparte na zaufaniu. Myślę, że doskonałym przykładem takiej zależności może być nasza współpraca z PepsiCo. Arup obecnie pomaga w tworzeniu największej i najbardziej ekologicznej fabryki PepsiCo w Europie i moim zdaniem jednym z czynników decyzyjnych klienta, oprócz naszego bogatego doświadczenia w wielu dyscyplinach niezbędnych do zaprojektowania dobrze funkcjonującego obiektu, były wspólne wartości, szczególnie w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jednak należy mieć na uwadze, że za słowami o konkretnej identyfikacji firmy powinny iść czyny, aby wartości były autentyczne. Arup do 2030 roku zobowiązał się osiągnąć zero-emisyjność. Stworzyliśmy też bazę śladów węglowych dla ponad 1000 naszych projektów na świecie, która pozwoli zidentyfikować, na którym etapie generowane są największe emisje, co ułatwi nam ich redukcję. Ekologiczne rozwiązania zastosowaliśmy nawet w naszym biurze w Warszawie, używając mebli z drugiego obiegu czy naturalnych materiałów np. grzybni w panelach akustycznych. Dzięki temu udało nam się zapewnić komfort pracownikom, a jednocześnie ograniczyć wpływ naszej pracy na środowisko.

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż  wzrasta  świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

W Arup zasady fair play nazywamy „straight and honourable dealings” i leżą one u podstaw organizacji. W 1970 roku Ove Arup głosząc przemówienie, które stało się pewnego rodzaju „konstytucją” firmy znaną jako „Key Speech”, powiedział „nie widzę sensu tworzenia dużej firmy z biurami na całym świecie, bez wartości, które nas wszystkich łączą”. Uczciwość w businessie to zdecydowanie jedna z najważniejszych wartości, która jest istotna dla wszystkich członków Arup. Stosujemy ją wobec współpracowników, klientów i partnerów.

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczęła Pani poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować?

Do Arupa dołączyłam już w momencie zaawansowanej kariery i zrobiłam to właśnie ze względu na filozofię firmy, jej wartości i etykę. W poprzedniej organizacji byłam dyrektorem sprzedaży i nie ukrywam, że bardzo istotny był dla niej zysk, dlatego czułam potrzebę zmiany otoczenia. Z kolei w Arup zawsze najważniejsza była użyteczność dla społeczeństwa. Tutaj są osoby, które chcą nie tylko być najlepsze w swoich dziedzinach, ale również mają chęć wspierania rozwoju społeczeństw jednocześnie dbając o środowisko. W moim pierwszym projekcie w Arup wspierałam Polskę w dążeniu do wejścia do UE. Jestem w Arup już 22 lata i jako lider nadal widzę możliwości własnego rozwoju oraz pozytywnego wpływu na świat, a przede wszystkim na otoczenie ludzi i środowisko.  


Elżbieta Cichońska – Prezes Arup w Polsce i Serbii

Kieruje rozwojem operacji w Polsce i Serbii. Posiada ponad 25-letnie doświadczeniem w środowisku budowlanym. Absolwentka Politechniki Białostockiej oraz MBA Carlson School of Management na Uniwersytecie Minnesoty. Doświadczenie zdobywała zarządzając szeregiem dużych projektów dla klientów publicznych i prywatnych w Polsce i Rumunii na wszystkich etapach procesu budowlanego oraz kierując marketingiem i sprzedażą. W Arup pracowała także nad umowami ramowymi w okresie przystąpienia Polski do Unii, kierowała działem Advisory w Europie i była członkiem Zarządu Regionu Europejskiego. Prywatnie mama trójki dzieci, maratonka i podróżniczka.


Arup to światowy ekspert w dziedzinie „zrównoważonej inżynierii”, który w swoich szeregach skupia architektów, projektantów, inżynierów. Firma pełni rolę doradcy technicznego, zapewniającego wsparcie w całym procesie inwestycyjnym – od koncepcji, przez realizację, po oddanie obiektu. Arup uczestniczył w projektach w ponad 140 krajach świata w obszarach takich jak m.in.: lotnictwo, energetyka, nieruchomości, przemysł, technologia. Więcej informacji na temat firmy na: https://www.arup.com/pl-pl/our-firm

Last Updated on 29 marca, 2023 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS