Krystian Kamyk

Partner Zarządzający Kearney w Warszawie

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pana odpowiedzialne przywództwo? 

Miałem przyjemność rozpocząć swoją aktywność zawodową już na początku XXI wieku, kiedy myślenie o biznesie rozpoczęło swoją powolną podróż z perspektywy czysto finansowej w kierunku zrównoważonego rozwoju, co dzisiaj można byłoby ująć w równaniu: Efekt Finansowy + Efekt ESG. Osobiście cieszę się z tej postępującej zmiany i staram się, aby Kearney w Warszawie był wśród jej liderów, zarówno w ramach własnych działań, jak i tych realizowanych na rzecz naszych klientów.

Jeśli chodzi o ten drugi obszar, to naszych klientów wspieramy w dążeniu do większego zaangażowania w inicjatywy ESG. Pomagamy wypracować nowe strategie działania czy przebudować oferowane produkty i usługi, ale też wspieramy w transformacji organizacji i operacji. Wszystko po to, by kwestie ESG były odpowiednio umiejscowione w organizacji, co umożliwi sprawne włączenie działań dotyczących zrównoważonego rozwoju w szeroką działalność. Takie projekty realizujemy dla klientów z wielu branż: od energetyki i produkcji, po sektor finansowy i technologiczny. Jednocześnie dbamy o to, by inspirować naszych klientów do działań wewnątrz organizacji – wspierania ochrony środowiska, inicjatyw społecznych czy zmian wewnętrznych, które zapewniają pracownikom równość traktowania i jednolite możliwości rozwoju.

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pan to za słuszne? W jaki sposób firma, którą Pan kieruje wychodzi poza tzw. business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Możemy pochwalić się, że globalnie już od lat jesteśmy liderem zrównoważonego rozwoju w obszarze doradztwa strategicznego. Jako pierwsi osiągnęliśmy w 2010 roku neutralność węglową, a w roku ubiegłym zostaliśmy pierwszą globalną firmą konsultingową, której cele „net zero” zostały oficjalnie zaakceptowane w ramach inicjatywy SBTi. Nasze warszawskie biuro jest w 100-proc. zasilane zieloną energią, systematycznie ograniczamy zużycie plastiku. Staramy się także maksymalnie redukować pozostawiany przez nas ślad węglowy m.in. poprzez ograniczanie służbowych lotów czy wprowadzając nową politykę samochodową. Zgodnie z nią chcemy, by do roku 2025 wszystkie samochody w naszej flocie posiadały napęd plug-in hybrid, elektryczny lub wodorowy.

Mówiąc o ESG nie zaniedbujemy także komponentów stojących za literami „S” oraz „G”, angażujemy się w działania społeczne oraz dbamy o wewnętrzny ład korporacyjny. Ważnym obszarem są dla nas kwestie różnorodności, równości i inkluzywności (DE&I). Z jednej strony analizujemy ten temat teoretycznie – we współpracy z UN Women UK – światową organizacją działającą na rzecz równości płci, opracowaliśmy raport na temat pozycji kobiet na rynku pracy. Z drugiej – podejmujemy praktyczne działania, takie jak European Women Recruiting Event czy Women’s Scholarship, które ułatwiają młodym kobietom start w życiu zawodowym.

Co roku prowadzimy też kilka znaczących inicjatyw wspierających lokalne społeczności – ostatnio skoncentrowanych na zdrowiu i edukacji. Wspieramy również naszych pracowników na wielu płaszczyznach i dbamy o równość szans dla każdego. Podobne działania podejmują wszystkie biura Kearney na całym świecie i robią to nie od wczoraj, ale od wielu lat.

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pana zdanie, jakie trendy Pan zaobserwował, czy coś się zmienia w tym obszarze?

Doradztwo strategiczne to branża oparta przede wszystkim na zaufaniu. Zarządy i Rady Nadzorcze naszych klientów angażują nas do rozwiązywania niecodziennych problemów, stąd potrzebują przekonania, że to właśnie Kearney mogą zawierzyć zajęcie się danym wyzwaniem. Typowy projekt, który realizujemy wpływa na wartość dla klienta na poziomie 10, a nawet 25 razy większym, niż nasze wynagrodzenie, stąd opieranie decyzji w większości na parametrze cenowym mijałoby się z celem. Oczywiście zdarzają się klienci z takimi oczekiwaniami, natomiast w większości przypadków koncentrujemy się na budowaniu konkurencyjności opierającej się na tworzeniu wartości. Kluczowe znaczenie mają kompetencje zespołu, doświadczenia firmy i dostęp do globalnej ekspertyzy połączone ze spójnością wartości i podejścia do biznesu – kolokwialnie mówiąc „musi zaiskrzyć”.

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż wzrasta świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

Kearney od samego początku (czyli od niemal stu lat!) stawia na filozofię wyrażoną w słowach naszego założyciela: „essential rightness”. Przekładają się one na wiele wewnętrznych zasad, które obejmują m.in. najwyższe standardy etyczne naszej pracy, charakter udzielanych przez nas rekomendacji, ograniczenie naszego zaangażowania w określone rodzaje projektów, itp. Dla Kearney to nie nowość, a raczej część DNA. Z przyjemnością obserwujemy jak świat biznesu globalnie coraz bardziej przesuwa się w podobnym kierunku. Wierzę, że długoterminowo to najlepsza metoda na budowanie wartości firmy (mierzonej jako Efekt Finansowy + Efekt ESG). Nie zawsze jest to najprostsze podejście krótkoterminowo, ale pamiętajmy, że to właśnie „szorttermizm” doprowadził do wielu problemów, z jakimi świat dzisiaj musi się mierzyć.

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczął Pan poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować?

Filozofia zrównoważonego rozwoju była mi bliska od czasu, kiedy studiowałem w Szkole Głównej Handlowej. Końcówka moich studiów zbiegła się z początkiem kryzysu finansowego na świecie w 2007 roku, który wynikał z ogromnych wyzwań spowodowanych koncentracją na efekcie finansowym, przy jednoczesnym pominięciu czy zmarginalizowaniu wyzwań, które dzisiaj alokowalibyśmy do „S” w ramach ESG.

Jedna z dwóch prac magisterskich, które obroniłem, dotyczyła załamania się rynku pochodnych opartych na kredytach hipotecznych w Stanach Zjednoczonych i jego implikacjach ekonomicznych i społecznych. W życiu zawodowym przełożyło się to na zaangażowanie w pracę dla sektora finansowego, dotyczące zrównoważonych finansów oraz projekty dla sektora energetycznego skoncentrowane na transformacji w kierunku odnawialnych źródeł energii.

Jednocześnie – choć zabrzmi to trywialnie – przypieczętowanie tej filozofii (i wspomnianej logiki Efekt Finansowy + Efekt ESG) przyszło wiele lat później wraz z narodzinami mojej starszej córki. Okazuje się, że wydłużenie perspektywy o kolejne „około 80 lat życia” kogoś, na kim nam zależy, ma ogromny wpływ na podejmowane w życiu decyzje. Pomaga przestawić się na podejmowanie decyzji z myślą o ich długoterminowym efekcie czy uchwycić inny punkt odniesienia dla tych decyzji. 


Krystian Kamyk, Partner Zarządzający Kearney w Warszawie

Karierę zawodową rozpoczynał w bankowości, by po niedługim czasie związać się z branżą konsultingową, w ramach której przez 15 lat realizował międzynarodowe projekty (m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Australii, Szwajcarii, Ukrainie, Rumunii, Czechach i Chorwacji).

W roku 2009 dołączył do Kearney – jednej z czołowych na świecie firm doradztwa strategicznego, gdzie pracował na stanowisku managera oraz dyrektora. Od roku 2020 jest partnerem firmy i dyrektorem zarządzającym jej biura w Warszawie.

Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu programów transformacji strategicznej dla przedsiębiorstw, w szczególności w tematach związanych ze strategiami wzrostu, fuzjami i przejęciami oraz transformacją kosztową. W obszarze jego zawodowej specjalizacji znajdują się również kwestie dotyczące: digitalizacji, technologii, komunikacji, logistyki oraz tematy związane z ESG i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  gdzie studiował na kierunkach: „Zarządzanie” oraz „Finanse i Bankowość”. W ramach studenckiej wymiany był również studentem Northeastern Illinois University.

O firmie

Kearney to działająca od 1926 roku firma konsultingowa, zapewniająca strategiczne doradztwo największym na świecie przedsiębiorstwom, agencjom rządowym oraz organizacjom non-profit. Na liście jej klientów znajduje się ponad ¾ firm wymienianych w rankingu Fortune Global 500. Kearney działa poprzez sieć ponad 60 biur zlokalizowanych w ponad 40 krajach. Firma zatrudnia na całym świecie powyżej 4 tys. pracowników. Jej konsultanci są absolwentami prestiżowych uczelni oraz ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w szeregu branż i sektorów. W Polsce Kearney działa od 1990 roku, a od 1996 roku posiada swoje oficjalne biuro w Warszawie. Na rynku polskim specjalizuje się w doradztwie strategicznym dla branż takich jak m.in.: finanse i bankowość, handel i dobra konsumenckie, telekomunikacja, energetyka, przemysł ciężki (chemia i górnictwo) oraz transport i logistyka (lotnictwo i kolejnictwo). Więcej na temat firmy: www.kearney.com

Last Updated on 21 kwietnia, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA