Maciej Chrzanowski

Prezes Zarządu Sweco Polska sp. z o.o.

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pana odpowiedzialne przywództwo? 

Cel istnienia Sweco możemy ująć w 3 słowach: „Transforming society together”. Elastyczne dopasowanie się do zmian i postęp są częścią wszystkich projektów, które realizujemy w bliskiej współpracy z naszymi klientami, tak aby służyły one ludziom oraz Ziemi. Mamy na to szansę, ponieważ nasze usługi realizujemy kompleksowo – jesteśmy obecni na każdym etapie inwestycji od doradztwa, poprzez projekt i nadzór na zróżnicowanych rynkach: drogowym, wodnym, ochrony środowiska, energetycznym, kolejowym, a także budownictwa kubaturowego. Korzystamy z solidnego zaplecza ponad 20 000 inżynierów, architektów i innych specjalistów pracujących w całej Grupie, w tym ponad 500 w Polsce.

Co oznacza odpowiedzialne przywództwo? To szerokie pojęcie i może być realizowane na wielu płaszczyznach. Dla mnie to przede wszystkim sposób podejmowania decyzji i kierowanie działaniami uwzględniającymi nie tylko interesy finansowe firmy, ale także dobro społeczne i środowiskowe.To świadomość wpływu tych działań na interesariuszy i podejmowanie takich decyzji, które uwzględniają długoterminowe korzyści zarówno dla organizacji, jak i społeczeństwa.

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pan to za słuszne? W jaki sposób firma, którą Pan kieruje wychodzi poza tzw. business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Funkcjonowanie firmy w oparciu o zalecenia związane z ESG jest podejściem, które coraz bardziej zyskuje na znaczeniu i akceptacji wśród organizacji oraz inwestorów. Moim zdaniem jest to słuszne podejście mogące przynieść korzyści zarówno dla organizacji, jak i dla społeczeństwa jako całości. Firmy, które skupiają się na zrównoważonym rozwoju, społecznej odpowiedzialności i dobrym zarządzaniu, mają większe szanse na długoterminowy sukces i budowanie trwałych relacji z interesariuszami. Ponadto, coraz więcej inwestorów, klientów i pracowników preferuje organizacje, które podejmują odpowiedzialne działania w tym obszarze.

Mamy również świadomość, że sektor budowlany odpowiada za blisko 38% emisji gazów cieplarnianych. Zależy nam na obniżeniu śladu węglowego i wspieraniu działań sprzyjających planecie, zarówno w projektach naszych klientów, jak i w naszej wewnętrznej działalności. Celem Grupy Sweco  jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku, czyli 10 lat wcześniej niż założyła to UE.

W naszej codziennej pracy opieramy się na 17 Globalnych Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, spośród których wyróżniliśmy 5 najbardziej krytycznych, najważniejszych dla naszej działalności, na które w realizowanych projektach mamy wpływ. Są to: Czysta Woda i Warunki Sanitarne; Czysta i Dostępna Energia; Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura; Zrównoważone Miasta i Społeczności, a także Działania w Dziedzinie Klimatu.

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pana zdanie, jakie trendy Pan zaobserwował, czy coś się zmienia w tym obszarze?

Mijają czasy, kiedy o wyborze oferty decydowałatylko i wyłącznie cena. Sweco od początku działalności stawia na wysokie standardy współpracy z klientami. Realizujemy projektu wspólnie z nimi, a nie tylko dla nich. Stawiamy na transparentność, dostępność i pełną współpracę. Dowodem na to, że nasze działania są skuteczne, jest choćby tegoroczne zdobycie Diamentu Infrastruktury i Budownictwa w po raz pierwszy utworzonej kategorii Doradca Techniczny Roku, które przyznawane jest podmiotom wyróżniającym się wysoką jakością oferowanych usług.

Na rynku zamówień publicznym, na którym głównie działamy, pozacenowe kryteria oceny mają coraz większe znaczenie. Wielu zamawiających chce współpracować z firmami mogącymi pochwalić się stosowaniem najlepszych praktyk w obszarze ochrony środowiska, przejrzystości zarządzania czy CSR. Pamiętajmy jednak, że przy tego typu inwestycjach wydatkowane są środki publiczne według ścisłe określonych przepisów i zamawiający nie mają tutaj całkowitej wolności wyboru.

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż wzrasta świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

Oczywiście. Jest to istotne zarówno z perspektywy etycznej, jak i długoterminowego sukcesu firmy oraz jej stabilnego wzrostu poprzez budowę zaufania i reputacji, lepszych relacji wewnętrznych czy minimalizacji ryzyka. W Sweco mamy bardzo restrykcyjną politykę w zakresie etyki i dokładne wytyczne jak powinniśmy działać. Angażujemy się w projekty czy współpracę jedynie po sprawdzeniu czy nasi partnerzy, współpracownicy oraz klienci działają etycznie. Ściśle przestrzegamy prawa, ponieważ projekty w które jesteśmy zaangażowani często są strategiczne dla funkcjonowania przedsiębiorstw, samorządów, a nawet całego kraju.

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczął Pan poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować?

Ciężko mi wskazać jeden konkretny moment lub wydarzenie. Mam odczucie, że znajdujemy się obecnie w przełomowym momencie, takim, który bezpośrednio zadecyduje o losach przyszłych pokoleniach. Nie mam na myśli tylko zmian klimatycznych, chociaż one są bardzo ważne. Chodzi także o zmiany w obszarze urbanizacji czy cyfryzacji. Ciąży na nas – kadrze zarządzającej, projektantach, architektach, ekspertach w dziedzinie ochrony środowiska – wielka odpowiedzialność. Wszystkie działania, jakie podejmujemy dzisiaj wpływać będą bezpośrednio na życie naszych dzieci, wnuków i całych społeczności.


Maciej Chrzanowski – od 2008 roku Prezes Zarządu Sweco Polska sp. z o.o. Absolwent: Politechniki Poznańskiej (mgr inż. inżynierii środowiska), Nottingham Trent University i UEP (MBA); Nyenrode Business University (Enterpreneurial Leadership Programm).

Posiada ponad 30 letnie doświadczenie zdobyte na stanowiskach: Konsultanta, Szefa Grupy Konsultingowej, Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu, Dyrektora Generalnego. Całą dotychczasową karierę zawodową związany z branżą doradztwa inżynierskiego.

W 2018 roku za wybitne zasługi na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Polsce oraz działalność na rzecz rozwoju międzynarodowej współpracy w dziedzinie inżynierii ochrony środowiska, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wcześniej wyróżniony przez Ministra Środowiska odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Złotą odznaką honorową PZITS.

Last Updated on 30 maja, 2023 by Janusz Gil

KATEGORIA
TAGS