JOANNA MAKOWIECKA-GATZA

Prezes firm Karmar S.A. i LinkCity Poland S.A.

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pani odpowiedzialne przywództwo?  

To prawda, że firmy dbające o kulturę organizacyjną, posiadające tzw. Code of Conduct, zwracają uwagę na aktywność społeczną zarówno biznesu, jak i pracowników. Najpierw mówiliśmy o CSR, do którego dodaliśmy CCI, a dziś mówimy szerzej – o ESG, ponieważ kontekst odpowiedzialności biznesu jest bardzo szeroki i dotyczy wszystkich obszarów działalności. CSR w spółkach, którymi zarządzam to ochrona zdrowia i życia ludzkiego, dbałość i ochrona środowiska, relacje z interesariuszami, innowacje, a także działania charytatywne, inicjowane przez pracowników czy aktywność w stowarzyszeniach branżowych. Osobiście bardzo wspieram wdrażanie innowacji pracowniczych oraz ideę wolontariatu pracowniczego. Wszystkie te elementy wpisują się w kulturę organizacji i wartości, wokół których jest ona budowana. Mówię o zaufaniu, współpracy, przedsiębiorczości czy zwinnym zarządzaniu i prostocie rozwiązań. Odpowiedzialne przywództwo to umiejętność poruszania się w tych obszarach i promowanie ich. Leadership ukierunkowany jest na wszystkie obszary biznesowe – finansowe i pozafinansowe, promowanie ich i umiejętne wdrażanie.

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pani to za słuszne? W jaki sposób firma, którą Pani kieruje wychodzi poza tzw. business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

To także część odpowiedzialnego przywództwa. Oczywiście jeśli mamy wybór, chcemy pracować z firmami, które posługują się podobnymi wartościami, posiadają kodeks etyczny i są odpowiedzialne społecznie. To forma promowania ESG, zwrócenie uwagi na to, co ważne poza bezpośrednim przedmiotem danej usługi czy produktu. To forma wyrazu bycia odpowiedzialną firmą.  

Międzynarodowa grupa przemysłowa Bouygyes, której Karmar i Linkcity są częścią, wdrożyła szereg działań opartych na fundamentach odpowiedzialnego biznesu. Przyjęliśmy ambitną strategię na rzecz klimatu, zakładającą ograniczenie emisji CO2 z działalności budowlanej o 30% do 2025 roku. Na realizowanych kontaktach budowlanych, stosujemy certyfikację TopSite. Oceniamy odpowiedzialność i zaangażowanie w ochronę zdrowia i życia, ochronę środowiska, relacje z klientami i lokalnymi społecznościami, jakość, innowacje. Naszym celem jest wdrożenie TopSite na wszystkich nowych projektach. Wspieramy innowacyjne rozwiązania i usprawnienia zgłaszane przez pracowników. Wiąże się to z podnoszeniem zaangażowania i poczucia wpływu – empowerment. W realiach polskich cena wciąż stanowi kluczowy parametr, który w żaden sposób nie wycenia ani nie docenia wspomnianych elementów. Wymogi taksonomii w ramach Unii Europejskiej , ale również inwestorów zagranicznych są jednak w tym zakresie jednoznaczne. I to mnie cieszy, bowiem firmy, które nie będą funkcjonowały w sposób odpowiedzialny, nie mają przyszłości.

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pani zdanie, jakie trendy Pani zaobserwowała, czy coś się zmienia w tym obszarze?

Tożsamość biznesu jest bardzo ważna. Ważne, aby być wiernym wizerunkowi, który się komunikuje, bowiem szybko następuje „sprawdzam” wiarygodności. A zaufanie traci się szybko. Propozycja wartości, właściwa komunikacja są bardzo ważnym narzędziem, ale jeśli sprowadzi się wyłącznie do sloganów marketingowych i opakowania, wtedy ten brak spójności jest natychmiast obciążeniem, a może nawet pogrążyć daną markę. Jeśli chodzi o kryteria wyboru klienta, to są one bardzo różne na rynku konsumenckim (tzw. BtC), a także na rynku instytucjonalnym. Cena pozostaje kryterium bardzo ważnym, ale  na pewno dla obu sektorów kwestia wiarygodności i reputacji jest kluczowa. Chcemy współpracować z firmami, które kierują się podobnymi wartościami i etyką w biznesie. Spośród potencjalnych partnerów biznesowych zawsze wybierzemy tę markę, która wykaże się podobnym podejściem biznesowym, podejściem do kwestii ważnych dla nas, z którymi się utożsamiamy – etyka, ochrona środowiska, kwestie socjalne, bhp, zaufanie, współpraca itd.  Na tych fundamentach opieramy swój biznes i budujemy trwałe relacje biznesowe.

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż  wzrasta  świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

Moja pierwsza myśl to cytat z Władysława Bartoszewskiego. „Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.” Tak samo jest w biznesie. Mówiąc o stabilnym i zrównoważonym rozwoju myślimy w perspektywie długoterminowej, mówimy o ugruntowanej pozycji rynkowej. Bycie fair play to część etyki biznesowej. Bez niej trudno budować silną markę, godną zaufania, trudno prowadzić stabilny biznes i mówić o przywództwie. Etyka i wartości są niezwykle istotne i często świadczą o tym, jakim dana firma jest pracodawcą, klientem i partnerem biznesowym. Bycie #FairPlay można wdrożyć w każdej branży, w każdym obszarze biznesu, w każdym zespole i indywidualnie.

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczęła Pani poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować?

Zgadzam się, że świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, obserwując w ostatnim roku wydarzenia na świecie i nie tylko. Problem autorytetów i punktu odniesienia jest wyzwaniem. W czasach wydarzeń, z którymi mamy teraz do czynienia, zmiennością, ryzykami, następuje często degradacja moralności, bowiem ludzie czują się mniej związani z przestrzeganiem zobowiązań, byciem wiarygodnym… przyzwoitym właśnie. Sytuacja generuje zachowania agresywne, celem są krótkookresowe transakcje, brakuje perspektywy.

Według mnie najlepsi liderzy to tacy, którzy są wierni swoim przekonaniom. Jest to ich naturalne zachowanie i są w tym autentyczni. Jeśli pomagają dlatego, że mają taką potrzebę, to będą robić to bez światła jupiterów, nie na pokaz. W mojej ocenie wspólne działania budują w zespołach więź. Wspólne pomaganie jest dobre, bo przekuwa energię na coś pozytywnego. A robienie czegoś pozytywnego wspólnie to już synergia dobrych intencji. To musi przynieść satysfakcję.

Staram się być dobrym liderem, angażuję się w działania nie tylko biznesowe. Jestem przewodniczącą Rady Pracodawców RP, mam wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, rozwój gospodarczy i społeczny. Mam poczucie współodpowiedzialności i wysokiej etyki biznesowej, ale przede wszystkim osobistej. Jeśli mogę zrobić coś dobrego, czuję się dobrym człowiekiem. Jeśli mogę poprowadzić grupę ludzi – czy to współpracowników, czy pracowników, czy partnerów w biznesie do większego, mądrzejszego zaangażowania w działania związane z odpowiedzialnością społeczną biznesu i nie tylko, czuję się dobrym liderem.


Joanna MAKOWIECKA-GATZA

ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie
w spółkach giełdowych sektora przemysłowego. Obecnie jest prezesem firm Karmar S.A. i LinkCity Poland S.A., polskich oddziałów notowanej w ramach CAC 40 w Paryżu, francuskiej grupy przemysłowej Bouygues.

Posiada także bogate doświadczenie w zakresie poprawy efektywności operacyjnej firm, kreowania i wdrażania strategii, transformacji przedsiębiorstw.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu. W 1999 r. uzyskała tytuł MBA na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Staffordshire University, University of Antwerp oraz Free University of Brussels. W 2013 r. ukończyła Advanced Management Program na IESE University of Navarra.

Jest także Członkiem Rady Dialogu Społecznego przy Prezydencie RP reprezentując pracodawców prywatnych. W latach 2017-2021 Wiceprezydent Pracodawców RP, obecnie Przewodnicząca Rady Pracodawców RP.


Last Updated on 9 listopada, 2022 by Janusz Gil

Udostępnij
KATEGORIA