KRZYSZTOF RENIEWSKI

Prezes Zarządu, BUDREN

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pana odpowiedzialne przywództwo?

Odpowiedzialne przywództwo od lat wpisuje się w nasze wartości. Budren stara się pozytywnie wpływać na życie naszych pracowników, klientów i społeczności, poprzez stworzenie przyjaznego międzynarodowego przedsiębiorstwa, które jest najlepszym wyborem w branży. Jesteśmy przekonani, że zaangażowani i oddani członkowie zespołu, którzy się rozwijają i współpracują ze sobą, mogą osiągać najlepsze wyniki. W realizacji naszych ambitnych planów kierujemy się konkretnymi wartościami, które stanowią kręgosłup naszej motywacji i filozofii działania. Ja osobiście rozumiem odpowiedzialne przywództwo jako stały, wielowymiarowy rozwój, zarówno twardy jak i miękki, prowadzący do zgłębiania umiejętności miękkich – kompetencji zarzadzania myślami, emocjami i zachowaniami, pomagającymi osiągać cele osobiste i zawodowe. Dbanie o psychikę pracowników, tak, by w firmie czuli się bezpiecznie i funkcjonowali w środowisku stymulującym ich do kreatywnej pracy. Działania charytatywne związane z woluntariatem, takie jak w naszym przypadku wysyłanie transportów z pomocą humanitarną na Ukrainę. Angażowanie się w życie społeczności lokalnej – ja na przykład sponsoruje sportowy klub karate w Świeciu, do którego także uczęszczam od wielu lat. Podnoszenie swoich kwalifikacji jako przywódca – w Budrenie członkowie zarządu skończyli studia MBA na WSB u dr. Mateusza Grzesiaka, który naukowo zajmuje się zjawiskiem odpowiedzialnego przywództwa. Zachęcam do takiego podejścia wszystkich liderów.

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pana zdanie, jakie trendy Pan zaobserwował, czy coś się zmienia w tym obszarze?


To zależy od sektora i segmentu klienta. Gdy mamy do czynienia z odbiorcą wrażliwym na cenę, to chcąc nie chcąc, będzie on musiał kierować się ceną ze względu na obiektywny aspekt zasobności portfela. Widzę też zmianę nastawienia młodego pokolenia, które kieruje się wartościami zrównoważonego rozwoju i dokonując decyzji zakupowych wybiera takie firmy, które również go wyznają. W mojej budowlanej branży, szczególnie w infrastrukturze, nadal decyduje cena – ale uważam, że wraz ze wzrostem świadomości społecznej i naciskiem ze strony konsumentów, mediów czy polityków coraz częściej będzie się brało pod uwagę także inne czynniki, w tym- co firma robi dobrego. To jest kluczowe zadanie wszystkich interesariuszy i wzywam do odpowiedzialności i proaktywnych działań w tym zakresie – firmy stawiające na wartości zrównoważonego rozwoju, działające etycznie i robiące więcej dobrego ponoszą większe koszty, przez co nie mogą konkurować cenowo z tymi graczami rynkowymi, którzy postępują nieetycznie i nie fair-play. Wybierajmy te firmy, które reprezentują sobą coś więcej niż tylko nastawienia na zysk finansowy.

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż  wzrasta  świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

Na stabilny rozwój firmy wpływa wiele czynników – z zakresu makroekonomii, polityki, prawa, rozwoju technologicznego, postępu cywilizacyjnego czy zmian socjologicznych i kulturowych. W kontekście mikroekonomii należy uwzględnić działania konkurencji, zachowania liderów rynkowych i konsumentów, które ciągle się zmieniają. Jeśli prawidłowo będzie się analizować te czynniki i je właściwie adresować, oczywiście podejmując skuteczne działania strategiczne w zakresie zarzadzania, marketingu i finansów, wówczas możemy liczyć na stabilny rozwój firmy. Przestrzeganie zasad fair play na pewno w tym pomoże.

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczął Pan poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować?

Było mnóstwo takich momentów, kiedy miałem głębokie poczucie sensu mojej pracy: gdy wybudowaliśmy wiele obiektów inżynierskich na autostradach A1, A2, A4 czy drogach ekspresowych S3, S5, S6, S11 i wielu innych, przyczyniając się do udrożnienia często zakorkowanych dróg. Również wtedy, kiedy uczestniczyliśmy przy budowie tunelu pod górą Mały Luboń na Zakopiance, czy też obecnie realizowana budowa Dworca Zachodniego w Warszawie, a także budowanych obiektów za granicą kraju. To osobiste, ale za każdym razem gdy przejeżdżam obok stworzonej przez nas konstrukcji, czuję satysfakcję, że w jakimś- nawet małym- stopniu Budren wpłynął na podniesienie jakości życia ludzi. Jestem szczęśliwy, że realizujemy naszą wizję, która pozostaje niezmienna od początków naszej działalności – podnosimy jakość życia ludzi poprzez tworzenie lepszego otoczenia, kompleksowo realizując w Polsce i za granicą projekty budowlane, które realizujemy dla naszych klientów. Wśród nich znajdują się zarówno inwestorzy indywidualni, którzy budują piękne domy dla rodzin, jak i wykonawcy generalni skupieni na projektach dużego kalibru, takich jak projekty infrastrukturalne. To oznacza, że dzięki naszym budowom, rozwiązaniom inżynieryjnym i projektom ludzie mogą lepiej żyć – szybciej dostać się do pracy, łatwiej wrócić do domu czy bezpieczniej pojechać na wakacje.


Krzysztof Reniewski

Absolwent Politechniki Gdańskiej, City University of London oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Wybitny specjalista, mający ponad 20-letnie doświadczenie w branży budowlanej. Pracował dla takich firm jak Skanska czy Budimex, gdzie obejmował zarządcze stanowiska. Z wielkim powodzeniem rozwija firmę BUDREN S.A., która realizuje konstrukcje wielkogabarytowe przy inwestycjach infrastrukturalnych. Doskonały manager, laureat wielu nagród z zakresu zarządzania. Stawia na rozwój osobisty i inspirujących ludzi. Dzień zaczyna od herbaty i biznesowych podcastów.


Last Updated on 16 listopada, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS