Banki energii odnawialnych jako remedium na wzrost kosztów prowadzenia biznesu

Banki energii odnawialnych jako remedium na wzrost kosztów prowadzenia biznesu

Wydarzenia na rynku energetycznym w ostatnich miesiącach pokazują niepokojącą tendencję do stałego wzrostu cen energii elektrycznej, a co za tym idzie również powiązanych usług. Dla wielu przedsiębiorców koszt ten może stanowić istotny element comiesięcznych wydatków operacyjnych, zwłaszcza w przypadku, gdy do gniazdek wpięte muszą być nie tylko maszyny czy komputery, ale też systemy ochrony lub niezbędne oświetlenie. W dobie rozkwitu alternatywnych źródeł energii rozwiązanie nasuwa się samo: panele fotowoltaiczne i ich zastosowanie w różnych dziedzinach biznesu. Pozwalają one nie tylko na optymalizację kosztów, ale też uniezależniają funkcjonowanie urządzeń elektrycznych w ogóle. Pojawia się więc pytanie: czy, w obecnej formie ta technologia ma sens oraz w jaki sposób można zoptymalizować jej wykorzystanie?

Według danych Instytutu Energetyki Odnawialnej Polska znajduje się w czołówce krajów z największym przyrostem nowych mocy w fotowoltaice. Jest to bardzo pozytywny trend jednak może stanowić realne zagrożenia. W świadomości prosumentów pojawiają się obiegowe opinie mówiące o tym, że fotowoltaika nie działa efektywnie ponieważ istniejąca infrastruktura nie jest przystosowana do odbioru wygenerowanej energii. W wielu miejscach kraju faktycznie występują realne problemy tego typu a ich rozwiązanie wymagałoby olbrzymich nakładów ze strony firm dystrybuujących energię eklektyczną.

Innym argumentem podnoszonym przez przeciwników rozwiązań fotowoltaicznych jest charakterystyka działania tych systemów: produkcja energii odbywa się w czasie, kiedy jej zużycie jest stosunkowo niewielkie. Szczytowe zapotrzebowanie na energię zarówno u klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw występuje w okresie kiedy panele fotowoltaiczne praktycznie nie produkują energii.

Powyższe obawy, wynikające bezpośrednio z charakterystyki rozwiązań fotowoltaicznych mogą stanowić poważny problem w podjęciu decyzji o inwestycji w panele fotowoltaiczne, pomimo realnym i niekwestionowalnym oszczędnościom, jakie może dać własna produkcja energii w dobie ciągłych wzrostów cen. Ponadto własny prąd to również gwarancja nieprzerwanej pracy urządzeń w krytycznych sytuacjach i podtrzymywanie funkcjonowania wielu procesów. CMSI Sp. z o.o, jako innowator na tym rynku, proponuje rozwiązanie autorskich banków energii, które eliminują wyżej opisane problemy i stanowią realne rozwinięcie idei czystej i zawsze dostępnej energii.

Przykładowe banki energii CMSI Sp. z o.o.

CMSI Sp. z o.o. jest pionierem na rynku wykorzystania nowoczesnych technologii i energii odnawialnych w dziedzinie ochrony oraz zabezpieczenia mienia. Wprowadzane przez firmę rozwiązania już od ponad 4 lat skutecznie sprawdzają się jako niezawodna alternatywa dla kosztownej ochrony fizycznej.

Analizując potencjalne zagrożenia związane z rosnącymi kosztami energii i wychodząc naprzeciw możliwym brakom zasilania, Spółka wypracowała rozwiązania oparte o banki energii pozyskiwanej z paneli fotowoltaicznych. Tym samym tagline „Inteligentny System Ochrony”, występujący w logo firmy nabrał dodatkowego, wykraczającego poza ramy branży ochrony znaczenia.

Proponowane rozwiązanie pozwala gromadzić nadmiar wyprodukowanej energii bez natychmiastowego przekazywania jej do sieci. Zgromadzona energia może zostać skierowana do lokalnej instalacji i zużyta przez pracujące urządzenia, lub przekazana do sieci w okresie kiedy panele fotowoltaiczne nie pracują, a sieć dostawcy nie jest obciążona napływającą energią. Właściciel banku energii staje się w pewnym sensie niezależny, dzięki czemu ma większą kontrolę nad sposobem wykorzystanie swojej infrastruktury fotowoltaicznej oraz wyprodukowanej przez nią czystej energii. W zasadzie prąd płynie stale a ryzyka związane z utratą zasilania i brakiem kontroli nad procesami przestają odgrywać jakąkolwiek rolę. Nie występuje również zjawisko „jałowej” pracy paneli, gdzie pomimo dużej produkcji prąd nie zostaje przekazany do sieci dostawcy ze względu na ograniczenia infrastruktury przesyłowej. Nadmiar wyprodukowanej energii zostaje zmagazynowany i staje się dostępny w dowolnym momencie.

CMSI Sp. z o.o. realizując swoją strategię opracowuje rozwiązania które wykorzystują efekt synergii do zapewnienia najlepszych rozwiązań swoim klientom. Jednym z zamysłów banków energii wprowadzonych przez Spółkę było, poza opisanymi wcześniej zaletami zapewnienie ciągłego zasilania dla Inteligentnego Systemu Ochrony, który stanowi implementacje najbardziej zaawansowanych rozwiązań w zakresie ochrony wizyjnej na świecie. Dzięki połączeniu Inteligentnego Systemu Ochrony oraz banków energii klient otrzymuje produkt, który uodporniony jest na jedno z największy zagrożeń dla wizyjnej ochrony mienia – braku zasilania.

Firmy takie jak CMSI Sp. z o.o, realizując swoją misję społeczną i prowadząc badania nad najnowszymi technologiami pozwalają w namacalny sposób doświadczyć zmian zachodzących w branży energetyki. Rynek odnawialnych źródeł energii stanowi obszar, który musi podlegać ciągłemu rozwojowi i wprowadzaniu nowych rozwiązań. Uniezależnienie się od sieci przesyłowych i wahań na rynku energii staje się więc jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stają obecnie przedsiębiorcy. Nie bez znaczenia pozostaje również możliwość korzystania z wielu komplementarnych produktów tak aby optymalizować oszczędności wynikające z wdrażanych innowacji.


Źródło informacji: CMSI Sp. z o.o.

Last Updated on 19 października, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS