BULAK PROJEKT. DOŚWIADCZENIE OD 1991 ROKU

BULAK PROJEKT. DOŚWIADCZENIE OD 1991 ROKU

BULAK PROJEKT jest pracownią skupiającą 25 architektów oraz osoby zarządzające biurem i projektami. Na stałe współpracujemy z wieloma zespołami wykonującymi dla nas projekty konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne oraz inne opracowania stanowiące komplet do uzyskiwania pozwoleń na budowę i realizacji budynków. Praca w zespole to sedno naszego działania.

Jakub Gawrylik – architekt w BULAK PROJEKT

Sposób kształtowania małych plombowych budynków

Realizacja budynku plombowego jest zawsze ciekawym wyzwaniem architektonicznym. Kiedy w zabudowie pierzejowej projektuje się pierwszy budynek – wyzwaniem jest odpowiedzialność za dobry początek. Podjęliśmy się takiego zadania na Żoliborzu w Warszawie. W ramach obowiązującego planu zagospodarowania zaprojektowaliśmy budynek w nawiązaniu do historycznych zabudowań starego Żoliborza. Naszym punktem odniesienia była zabudowa tej dzielnicy pochodząca z okresu wczesnego modernizmu lat 30-tych. Odnosi się do zastanego kontekstu miejsca; między innymi skalą, kolorystyką czy podziałami elewacyjnymi, pełniąc przy tym dialog zarówno z zachowanymi jak i z nowymi budynkami powstającymi na tym terenie. Na 6 kondygnacjach zaprojektowaliśmy 13 mieszkań, mających od dwóch do nawet siedmiu pokoi, dając jednocześnie możliwość swobodnej aranżacji.

Bartłomiej Telec – architekt w BULAK PROJEKT

Elewacja miarą statusu budynku mieszkalnego

Forma architektoniczna budynku mieszkalnego powstaje na styku pragmatyzmu i subiektywnego pomysłu na estetykę. Koncepcja wizualna osadzenia bryły w otoczeniu łączy się i zmaga z pragmatycznymi wymogami techniczno-prawnymi, funkcjonalnymi i ekonomicznymi. Kryteria wyboru różnią się zasadniczo pomiędzy deweloperem, użytkownikiem a odbiorcą postronnym. Dla inwestora najważniejszy jest efekt ekonomiczny mierzony osiągniętym zyskiem i czasem komercjalizacji. Użytkownik ocenia charakter budynku poprzez wygodę i koszty użytkowania, na dalszym planie pozostawiając wrażenia estetyczne. Głównym odbiorcą doznań estetycznych pozostają mieszkańcy miasta, czy dzielnicy. Elewacje tworzą środowisko estetyczne, w którym przebywają. Jakość przestrzeni jest elementem jakości życia. Jakość życia jest miarą statusu. Użycie przy realizacji materiałów o lepszej jakości, zachowujących właściwości przez długie lata, dobra jakość wykonawstwa i co w sumie najważniejsze – dobre zaprojektowanie ich w obiekcie, definiuje jakość jego odbioru. Zasada ta obecna od starożytności widoczna jest również dzisiaj.

Piotr Sienkiewicz – architekt w BULAK PROJEKT

Zmiany w inwestycjach wielkopowierzchniowych

Ostatnie lata, a szczególnie okres pandemii mocno skorygowały zasady funkcjonowania sklepów wielkopowierzchniowych, a co za tym idzie założenia przyjmowane przy ich planowaniu i projektowaniu. Obostrzenia covidowe niejako wymusiły na inwestorach i architektach odstąpienie od funkcjonujących wcześniej wzorców.  Pierwszą podstawową modyfikacją jest odejście od typowych galerii handlowych na rzecz parków handlowych. Blokada galerii mających wspólne wewnętrzne pasaże podniosła w jednym momencie atrakcyjność centrów z lokalami dostępnymi bezpośrednio z parkingów. Swoją drogą jest to przykład ewolucyjnego cofnięcia się rozwiązań w kierunku mniej wygodnych dla klienta. Kupujący zmuszeni do korzystania z retail-parków dostrzegli jeszcze jeden aspekt zmiany – niższe ceny wynikające z niższych kosztów budowy i niższych cen najmów. Zatrzymało to na pewien czas inwestycje przekształcające typowe galerie w obiekty jeszcze bardziej multifunkcjonalne i dużo bardziej przyjazne użytkownikom. Drugim zauważalnym trendem jest adaptacja wybudowanych niemalże trzy dekady temu hipermarketów. Pracujemy obecnie nad przystosowywaniem tego typu obiektów w Lubinie i Grudziądzu, tak by spełniały obowiązujące normy i sposoby użytkowania. Można powiedzieć, że wskrzeszamy je do ponownego życia, wpisując się w trend recyklingu w dużej skali.

Bartosz Potępski – architekt w BULAK PROJEKT

Zmienność cechą projektów adaptacyjnych

Nasza pracownia wykonuje sporo projektów dotyczących przekształcania obiektów lub zespołów obiektów zabytkowych lub poprzemysłowych na funkcje odpowiadające współczesnym potrzebom. Przykładem są realizacje Tobaco Park i Cukrownia Żnin. Zadania te mają swoje odmienności. Jedną z nich jest duża zmienność założeń inwestycyjnych. Wynika to z dwojakiego rodzaju uwarunkowań. Pierwsze to, zarówno przy mniejszych jak i większych obiektach, napotykanie na nieznane elementy w zabytkowej tkance obiektu. Niemożliwe do ujawnienia wcześniej artefakty albo konstrukcje takie jak malowidła, łuki, zmienione wątki cegieł, zamurowane kominki itp. prowokują weryfikację założeń projektowych i technicznych. Najczęściej są kanwą do ciekawszego zaaranżowania wnętrz, pokazania szczegółów nieznanej dotąd historii obiektu, czasem zmuszają do weryfikacji rozwiązań np. konstrukcyjnych lub instalacyjnych. Wydłuża to czas realizacji i projektowania, ale przystępując do takiego zadania doświadczeni inwestorzy uwzględniają tę specyfikę, choć oczywiście z trudem. Kiedy prowadzimy bardzo rozbudowane tematy, do opisanych uwarunkowań dochodzi jeszcze element skali. Wnikanie w tkankę kolejnych budynków w zespołach zabytkowych powoduje pojawianie się nowych możliwości adaptacyjnych. Zmieniamy wtedy już nie tylko rozwiązania techniczne i estetyczne, ale również założenia funkcjonalne. Ze strefy zabaw dla dzieci robimy np. lokal gastronomiczny, ze strefy spa kindergarten, z biurowca hotel, a później budynek mieszkalny. Dużą roję odgrywa tu również czas realizacji i specyfika naszych czasów z jej dynamiką i koniecznością odpowiadania na coraz to nowe wyzwania i ograniczenia. To wszystko sprawia, że każdy projekt adaptacyjny to niezapomniane przeżycie twórcze, to satysfakcja z uratowania czyjejś historii i zapisania swojej.

Last Updated on 24 kwietnia, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA