Cyfrowe pokolenie – szansa na przyszłość czy społeczny problem?

Cyfrowe pokolenie – szansa na przyszłość czy społeczny problem?

Za nami drugie spotkanie unikalnego w świecie biznesu projektu Executive Club Women, którego celem jest pogłębianie integracji biznesowego środowiska kobiet oraz wyrażenie wsparcia dla kobiecej przedsiębiorczości. Kontynuacja tej inicjatywy jest świadectwem rosnącego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności społecznej uznanych polskich przedsiębiorczyń.

Spotkanie odbyło się w dniu 23 kwietnia 2024 r. w Hotelu Warszawa i w odróżnieniu od pierwszej odsłony Executive Club Women skupiło się nie stricte na kobietach w biznesie, lecz przede wszystkim na technologii, która coraz głębiej wkracza w nasze życie, oraz na społecznych aspektach korzystania z niej.

Wydarzenie rozpoczęło wystąpienie Pana Daniela Dziewita, terapeuty uzależnień, autora książek, fundatora i członka zarządu Fundacji „Odzyskaj siebie”, który wygłosił prezentację pt. “Skutki technologicznego uzależnienia”.

Aby uzmysłowić zgromadzonym wagę problemów związanych z cyfrowym uzależnieniem, na wstępie Pan Daniel posłużył się przykładem Steve’a Jobsa oraz twórców innych znanych na świecie cyfrowych marek, którzy w swojej najbliższej rodzinie wprowadzali surowe ograniczenia w użytkowaniu własnych cyfrowych wynalazków. Zdecydowanie bardziej zdawali sobie oni bowiem sprawę z tego, jak wiele wysiłku najlepszych behawiorystów, socjologów i technologów zostało włożone w dany produkt, tak by maksymalnie odpowiadał on naszym upodobaniom. Wszystkie elementy, np. kolorystyka czy kształt, opracowane zostały z myślą, by maksymalnie długo przykuwać ludzką uwagę.

Zdaniem prelegenta, produkty cyfrowe powodują emocjonalne uzależnienie podobne do kokainy. Tymczasem obecnie dorastające pokolenie spędzi średnio aż 11 lat życia w sieci. Dzisiejsze młode pokolenie będzie musiało zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, a każde kolejne będzie wchodziło w ten proces jeszcze głębiej.

Już kilkanaście lat temu publikowano badania na temat zaburzeń rozwojowych powodowanych przez zbyt długie obcowanie ze środowiskiem cyfrowym, jednak dopiero teraz zaczynamy dostrzegać namacalne dowody tych teorii. Nasilają się objawy depresji i wyobcowania wśród młodzieży. Zaczynamy spotykać się także z sytuacjami, w których rodzice są fizycznie bezsilni i muszą np. wzywać policję by zmusić nastoletnie dziecko do odejścia od komputera.

Pojawia się coraz więcej inicjatyw mających przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom. Apel dotyczący zakazu użytkowania smartfonów w szkołach wystosowany został niedawno przez UNESCO. Osobom borykającym się z cyfrowym uzależnieniem pomaga m. in. Fundacja „Odzyskaj siebie”, założona przez Pana Daniela Dziewita, którą uczestnicy wydarzenia mogli wesprzeć.

Kolejnym punktem harmonogramu spotkania była debata pt. „Cyfrowe pokolenie – dokąd zaprowadzi świat?”, której moderatorem został prof. Rafał Ohme, CEO, Firm Mindset. W dyskusji udział wzięli: Sylwia Bilska, General Manager, Edenred Polska, Daniel Dziewit, Terapeuta uzależnień, Autor książek, Fundator i Członek Zarządu, Fundacji „Odzyskaj siebie”, Bogi Gabrovic, Director of Client Relations & Corporate Affairs, CTP Polska, Beata Radomska, CEO, Executive Club, Ewa Wernerowicz, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Soonly Finance.

Uczestnicy debaty rozpoczęli od odniesienia się do wniosków z poprzedniej prezentacji, starając się odpowiedzieć na pytanie, co powoduje uzależnienie młodzieży od technologii cyfrowych. Pani Beata Radomska zwróciła uwagę na fakt, że wszelkiego typu uzależnienia są skutkiem ubocznym dążenia do szczęścia i przyjemności. Gdy ta przyjemność jest niewystarczająca, ludzie szukają sposobów na tymczasowe jej zwiększenie, np. poprzez środki farmakologiczne czy właśnie styczność z technologią. Z kolei Pani Sylwia Bilska jako główne zagrożenie widzi wszechobecne w źródłach cyfrowych fake news’y, a także mowę nienawiści, stalking, treści seksualne i tym podobne. W podobnym tonie wypowiedziała się Pani Ewa Wernerowicz, argumentując, że problemy związane z negatywnymi emocjami osób uzależnionych technologicznie nie koniecznie wynikają z samego kontaktu z technologią, lecz raczej z toksycznymi treściami dominującymi w przekazie.

W kolejnej serii pytań debatujący zostali poproszeni o skupienie się dla równowagi na pozytywach cyfrowego pokolenia i jego pozycji na rynku pracy. Pani Sylwia Bilska zwróciła uwagę, że współpraca wielu generacji cyfrowych w ramach jednej organizacji nie zawsze przebiega gładko. Nowe pokolenie jest inne i nie wszyscy są w stanie to zaakceptować. Mo ono jednak bardzo wiele do zaoferowania. Bardzo chętnie ciężko pracuje, ale jedynie na odpowiednich dla siebie warunkach. Pani Ewa Wernerowicz dodała, że cyfrowe pokolenie jest niezwykle wrażliwe społecznie i nastawione na selekcję informacji. Dodatkowy organ w postaci komputera/telefonu jest zewnętrzną bazą informacji, które nie muszą nam już zaśmiecać pamięci, a ludzie mogą bardziej poświęcić się pracy kreatywnej. Z kolei zdaniem Pani Bogi Gabrovic, pokolenie cyfrowe jest bardzo konkurencyjne i indywidualistyczne. Wyrosło w bardzo stabilnej atmosferze i nie jest przystosowane do nagłych, radykalnych zmian.

Na koniec uczestnicy debaty zmierzyli się z pytaniami i opiniami uczestników spotkania zgromadzonych na sali. Większość z nich dotyczyła szeroko pojętej tematyki sztucznej inteligencji i tego, jak młode pokolenie poradzi sobie, koegzystując w pracy z maszynami. Zdaniem Pani Sylwii Bilskiej nie da się przewidzieć, w jakich kierunkach podążać będzie rozwój technologiczny i, co za tym idzie, jakie zawody zostaną zastąpione. Należy skupić się przede wszystkim na kształtowaniu cennych umiejętności.Niepokój w tym zakresie łagodził także Pan Daniel Dziewit, podkreślając, że sztuczna inteligencja nie oznacza zabierania pracy, lecz modyfikację zadań i przyspieszenie pewnych technicznych kwestii. AI nie zrobi niczego za nas, może nam jedynie pomóc w zbieraniu informacji.

Podsumowując całe wydarzenie, Profesor Ohme podkreślił konieczność zachowania zdrowej równowagi zarówno w kontakcie z nowinkami technologicznymi, jak i w społecznym dyskursie o innowacyjnych rozwiązaniach.

Last Updated on 8 maja, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA