Efektywne kosztowo rozwiązania wspierające transformację w stronę gospodarki cyrkularnej

Efektywne kosztowo rozwiązania wspierające transformację w stronę gospodarki cyrkularnej

Drugiego dnia VIII edycji konferencji „Sustainable Economy Summit” odbyło się wystąpienie Pana Andrzeja Grzymały – Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego, Reverse Logistics Group w Polsce. Mówił o efektywnych kosztowo rozwiązaniach wspierających transformację w stronę gospodarki cyrkularnej.

Na początku swojej prezentacji Pan Andrzej wspomniał o tym czym się zajmuje firma Reverse Logistics Group – “My jako firma, od wielu lat wspomagamy naszym klientom w realizacji rozszerzonej odpowiedzialności producentów, w zakresie sprzętu, opakowań czy baterii. Pomagamy zarządzać zbiórką, recyklingiem, odpadami, które ci klienci generują, dzięki czemu mogą realizować swój core business”.

Pan Andrzej Grzymała poruszył również temat Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. ROP to obowiązek, który jest nałożony na producenta wprowadzającego produkt na rynek, żeby produkt, który docelowo stanie się odpadem, został poddany odzyskowi, recyklingowi.

Firma RLG pomaga swoim klientom w realizacji obowiązków w ochronie środowiska. Jak mówi Pan Andrzej, “Jesteśmy firmą, która ma wypracowane relacje, procesy i jest w stanie pomóc wypracować te procesy w logistyce zwrotnej. Nasze systemy IT pozwalają zarządzać logistyką, pozwalają identyfikować produkt na każdym etapie jego cyklu życia i decydować co z tym produktem zrobimy, czy ten produkt poddany będzie utylizacji, czy zostanie naprawiony, albo być może znowu wprowadzony na rynek czy przekazany do recyklingu”.

executive_magazine

W swoim wystąpieniu, Pan Wiceprezes, mówił także o zamkniętym systemie RLG na przykładzie akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Organizują dla firm, które je wytwarzają, sieć zbiórki akumulatorów w całej Europie, a także zarządzają taką zbiórką poprzez narzędzia informatyczne, które pozwalają efektywnie prowadzić proces logistyczny oraz proces dostarczenia odpadów do recyklingu. Takie firmy mają kontakty z hutami, dowożą tam odpady a odbierają gotowy surowiec, dzięki temu zamykają obieg.

Ostatnim tematem poruszonym przez Pana Andrzeja podczas jego wystąpienia, była edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska. Firma RLG przeprowadza wiele kampanii edukacyjnych w celu zwiększenia wiedzy o odpadach oraz ich wpływu na środowisko. Przykładem takiej kampanii może być: “Odnawiamy”, którą firma zapoczątkowała w okresie pandemii. Zebrali ponad 100 laptopów nieużywanych przez firmy partnerski, naprawili je, wyposarzyli w dodatkowe narzędzia peryferyjne i przekazali na różne cele charytatywne.


Firma RLG jest obecna na całym świecie. Obsługują klientów w ponad 80 krajach za pośrednictwem 25 biur regionalnych. Realizuje dużo obowiązków związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Podstawowe znaczenie dla firmy Reverse Logistics Group ma jakość, bezpieczeństwo, transparentność oraz budowanie dobrego wizerunku marki. Firma RLG jest certyfikowana w zakresie ISO, a także jest poddawana wielu audytom. Co więcej, ma bardzo rozwinięte systemy IT, które wspomaga w zarządzaniu odpadami. Dzięki narzędziom informatycznym, firma RLG jest jednym z europejskich liderów w zbieraniu baterii. Narzędzia te, pomagają zorganizować odbiór, logistykę przy pomocy lokalnych firm i transportu, co służy znacznemu zmniejszeniu kosztów.

Last Updated on 20 stycznia, 2023 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS