Energia elektryczna pod kontrolą

Energia elektryczna pod kontrolą

Podnoszenie efektywności działania i optymalizowanie procesów, to cele każdego przedsiębiorstwa. Najprostszą i najbardziej skuteczną metodą na ich osiągnięcie jest monitorowanie i obniżanie kosztów funkcjonowania, zwłaszcza kosztów stałych, ponoszonych na bieżącą działalność. W zakładach produkcyjnych wykorzystujących nośniki energii (np. prąd) brak nadzoru nad zużytymi mediami prowadzi do strat i nieplanowanych kosztów, związanych np. z karami za przekroczenia parametrów przyłączeniowych zawartych w umowach. W innych branżach, takich jak np. nieruchomości, usługi czy galerie handlowe dostęp do pełnej  informacji o zużywanych zasobach daje możliwość dokonywania analizy, poszukiwania potencjalnych źródeł oszczędności, a następnie rozsądniejszego podejmowania decyzji i lepszego planowania wydatków na inwestycje.

Pomiary przepływu nośników energii nie ograniczają się tylko do bieżącego wolumenu. W przypadku energii elektrycznej oprócz aktualnego poboru mocy, ważne są także parametry jakościowe i takie, które wynikają z charakterystyki przedsiębiorstwa – np. rodzaje i cykl pracy stosowanych urządzeń, zmianowość pracy czy zapotrzebowanie szczytowe na moc. Oszczędzanie, które powinno być cechą każdego przedsiębiorcy, należy zacząć od poznania profilu zużycia mediów we własnej firmie i dopiero na tej podstawie należy budować plan optymalizacji. Za realizację tych zadań odpowiada system OMNITORUS – rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą mieć kontrolę nad zużyciem, wydatkami i kosztami w przedsiębiorstwie.

System OMNITORUS, w połączeniu z zaawansowanymi licznikami energii elektrycznej (rozwiązania Grupy Apator), umożliwia precyzyjny pomiar i zdalne rejestrowanie wyników w usługach chmurowych. System pokaże zarówno proste pomiary energii mogące służyć do rozliczeń z najemcami lub podnajemcami np. lokali usługowych w galeriach handlowych, lokali mieszkalnych, apartamentów, garaży lub obiektów użyteczności publicznej, jak również dokładne opomiarowanie poszczególnych linii produkcyjnych, maszyn lub urządzeń w przedsiębiorstwach produkcyjnych. OMNITORUS oferuje m.in. bezpośredni pomiar mocy czynnej i biernej. Uzyskiwane przez system dane pozwalają na tworzenie analizy parametrów sieci oraz profilu obciążenia, które możemy otrzymywać nawet co piętnaście minut.

OMNITORUS posiada funkcję tzw. strażnika mocy, czyli ograniczania mocy, pozwalającą chronić instalację przed zbyt dużym obciążeniem (np. w przypadku awarii) lub przekroczeniem mocy zamówionej. Funkcja jest realizowana przez możliwość zdalnego sterowania stycznikami i rozłączania poszczególnych torów prądowych oraz automatyczne powiadomienia poprzez SMS oraz e-mail.  Dzięki temu istnieje możliwość szybkiego przejęcia kontroli nad monitorowanym obiektem bez konieczności osobistej interwencji, co jest szczególnie ważne w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych na liniach produkcyjnych. Jednocześnie przedstawienie danych w postaci wykresów i tabel pozwala na szybkie zlokalizowanie linii lub urządzeń przekraczających swoje średnie parametry i wcześniejsze wykrycie ewentualnych usterek.

Precyzyjne dane o zużyciu mediów w przedsiębiorstwie umożliwiają przeprowadzenie zmian w infrastrukturze energetycznej. Wymiana urządzeń na bardziej energooszczędne, o większej sprawności, instalacja własnych odnawialnych źródeł energii czy przejście na bardziej dopasowaną do potrzeb taryfę energii poprawia efektywność energetyczną przedsiębiorstwa i może stanowić podstawę do starania się o odpowiedni certyfikat w Urzędzie Regulacji Energetyki.

W dobie niepewnej sytuacji na rynkach paliw i energetycznych, skuteczne i efektywne zarządzanie energią elektryczną jest nie tylko kwestią maksymalizowania zysków. System OMNITORUS może okazać się narzędziem pozwalającym na zachowanie ciągłości produkcji i utrzymanie konkurencyjności.


Źródło informacji: Apator SA

www.apator.com

Last Updated on 26 września, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS