Inwestycje magazynowe i przemysłowe w Polsce – czy da się budować jeszcze szybciej i z większym zyskiem?

Inwestycje magazynowe i przemysłowe w Polsce – czy da się budować jeszcze szybciej i z większym zyskiem?

Polska ze względu na położenie, wykwalifikowaną kadrę pracowników oraz ciągle niskie ceny usług jest atrakcyjnym rynkiem, który przyciąga inwestorów chcących lokować środki w przestrzeniach logistycznych i przemysłowych. Ponad połowa powierzchni magazynowych Europy Środkowo-Wschodniej znajduje się w naszym kraju, a popyt na kolejne metry kwadratowe hal ciągle rośnie. Jak można być bardziej konkurencyjnym, wygrywać więcej przetargów oraz prowadzić szybką budowę unikając prac dodatkowych i utraty zysków?

Dane gwarantujące przychód

Hale magazynowe powstają o wiele szybciej niż projekty kubaturowe czy liniowe. Od rozpoczęcia budowy do momentu otwarcia magazynu mija zaledwie kilka miesięcy. Jednak po drodze może wydarzyć się wiele nieprzewidywanych zdarzeń, których usunięcie może wpłynąć na koszty i czas realizacji. Dlatego tak ważne jest prowadzenie prawidłowej kontroli, gromadzenie i wykorzystanie danych pochodzących z fazy projektowej i realizacyjnej oraz szukanie możliwości ograniczania ryzyka utraty zysków. Kluczem do sukcesu jest dostęp do właściwych danych możliwy dzięki wypracowaniu metod wymiany informacji oraz przeniesienie możliwie największej liczby procesów do wspólnego środowiska pracy.  Takie podeście możliwe jest dzięki wykorzystaniu metodologii BIM, która pozwala na przekształcenie danych w zasoby. Chcąc budować szybciej i lepiej należy korzystać z wiedzy, która jest gromadzona przy kolejnych realizacjach. Już na samym starcie dane archiwalne mogą pomóc w lepszej wycenie i budżetowaniu, lepszej organizacji pracy, a przy wygranym kontrakcie w doborze podwykonawców. W trakcie realizacji dostęp do właściwych danych pozwala na większą kontrolę procesów chociażby przez dostosowywanie harmonogramów realizacyjnych, harmonogramów zakupów, analizę zmian w planach kontraktacji, raportowanie KPI, ustawienie ostrzeżeń o przekroczeniach czy automatycznym rozliczeniu protokołów przerobowych i kontroli przy usuwaniu usterek.

Coraz szybsze tempo realizacji wymaga większej dokładności. Każdy błąd, to strata cennego czasu, a w efekcie – pieniędzy. Trójwymiarowe modele ułatwiają nie tylko weryfikację kolizji, ale pozwalają na przeniesienie wizji architekta na potrzeby procesu realizacyjnego między innymi poprzez dodawanie parametrów i atrybutów wykorzystywanych w procesie ofertowania, zakupów czy planowania. Cyfrowe bliźniaki, łączące modele, czas i koszty (5D BIM) pozwalają na zwinne wykorzystywanie możliwości jakie daje value engineering. Dodatkowo pozwalają wykorzystać scenariusze budowy i warianty wykonania prac po to, aby wybrać te które są najbardziej korzystne i dają najwyższą marżę zysku.

Cyfrowe przyspieszenie

Wartość danych w procesie podejmowania decyzji rośnie wraz z liczbą użytkowników, którzy z nich korzystają.   Pełną i realną kontrolę procesu w czasie rzeczywistym uzyskuje się dając możliwość pracy wszystkim interesariuszom procesu inwestycyjnego. Takie podejście do wykorzystywania informacji w trakcie trwania realizacji pozwala na przewidywanie zdarzeń niepożądanych i bardziej wydajne zarządzanie projektem. W przypadku budów powtarzalnych, jakimi często są powierzchnie magazynowe, możliwe jest opracowanie typowych scenariuszy i działań naprawczych, które obniżają ryzyko i wpływają na terminowość realizacji. Przewagą cyfrowych platform wspomagających przygotowanie i realizację szybkich inwestycji jest możliwość jakościowego wykorzystania danych i ich łatwa propagacja od zadania do zadania. Pracując na zestawach danych można łatwo raportować oraz wyświetlać zebrane informacje, a dzięki temu na bieżąco kontrolować wszystkie procesy i realizację zadań przez pracowników.

Globalna zmiana

Transformacja cyfrowa wywiera pozytywny wpływ na optymalizację procesów i wypracowanie większych korzyści, co widoczne jest np. w branży produkcyjnej czy automotive. W sektorze budownictwa wdrożenie nowych metod pracy odbywa się w wolniejszym tempie, ale coraz więcej firm budowalnych upatruje większych zysków i korzyści dzięki implementacji cyfrowych platform takich jak MTWO Construction Cloud. Transformacja cyfrowa wymaga zaangażowania kierownictwa firmy oraz pracowników, którzy wprowadzają zmiany w przepływach pracy i integrują dane pochodzące z różnych działów przedsiębiorstwa. Dodatkowo niezbędnym elementem sukcesu jest dobór zespołu konsultantów znających wdrażane rozwiązanie, jak i mających doświadczenie w rzeczywistej pracy na budowie.  Zdobywanie wiedzy możliwe jest dzięki wymianie doświadczeń, a doskonałym miejsce do tego są wydarzenia organizowane przez dostawców rozwiązań cyfrowych.  Akademia Transformacji Cyfrowej MTWO jest miejscem dialogu dla managerów, dyrektorów i specjalistów branżowych pracujących dla liderów polskiego rynku budowlanego.Najbliższe spotkanie organizowane przez polski zespół MTWO, odbędzie się 25 kwietnia w Warszawie i dedykowane jest potrzebom szybkiej oraz efektywnej ekonomicznie realizacji obiektów magazynowych i przemysłowych. W trakcie tego wydarzenia omawiane będą możliwości optymalizacji procesów ofertowania, redukcji kosztów inwestycyjnych i realizacyjnych, pokazane zostaną metody zwiększenia efektywności pracy oraz automatyzacji procesów zaopatrzenia. Udział w wielu tego typu wydarzeniach jest często płatny lub wymaga członkostwa w różnego rodzajach organizacji, jednak zespół MTWO chcąc dzielić się wiedzą organizuje spotkania bezpłatne. Warto zapisać się już dziś i skorzystać z możliwości poznania nowych rozwiązań wspomagających prowadzenie biznesu. Liczba miejsc na to wydarzenie jest limitowana i obowiązuje kolejność zgłoszeń.


Pełny program spotkania oraz link do zapisów.

Więcej informacji o rozwiązaniu MTWO Construction Cloud.

SoftwareOne jest wiodącym globalnym dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie oprogramowania i technologii chmurowych. Zatrudnia ponad 8200 pracowników w 90 krajach. Dostarcza produkty na skalę globalną, ale główny akcent kładzie na lokalne potrzeby rynków – firma dostarcza obecnie oprogramowanie do ponad 65 000 klientów. Platforma MTWO Construction Cloud podlega dynamicznemu rozwojowi, co roku dostarczając nowych funkcjonalności, w tym związanych wykorzystaniem AI, zrównoważonym rozwojem oraz pozostałymi mega trendami nowoczesnego budownictwa.

Last Updated on 12 kwietnia, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA