Naturalna ewolucja branży budowlanej – dyskusja o niskoemisyjnych nieruchomościach podczas Sustainable Economy Summit 2024

Naturalna ewolucja branży budowlanej – dyskusja o niskoemisyjnych nieruchomościach podczas Sustainable Economy Summit 2024

W trakcie X edycji konferencji „Sustainable Economy Summit”, która odbyła się 20-21 maja 2024 w warszawskim hotelu Sheraton Grand, grono zaproszonych ekspertów i przedsiębiorców wzięło udział w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Niskoemisyjne budownictwo i nieruchomości”.

Definiując temat dyskusji prelegenci podkreślili, że nieco inne podejście i standardy należy stosować w odniesieniu do niskoemisyjnego budownictwa mieszkaniowego, a inne do komercyjnego. Pan Dariusz Pawlukowicz, Wiceprezes Zarządu, ROBYG, podkreślał, że proste rozwiązania ograniczające emisje, np. rekuperacja powietrza czy efektywne ogrzewanie, często nie sprawdzają się w mieszkalnictwie, gdyż ich skuteczność zależy w dużej mierze od użytkowników budynku. Kolejnym problemem jest kwestia emisyjności samej produkcji energii, która w Polsce pozostaje wysoka. Prelegent zaznaczył, że dopiero zajęcie się najmem dało firmie ROBYG większą świadomość w kwestii emisyjności mieszkalnictwa, której często brakuje deweloperom. W podobnym tonie wypowiedział się również Pan Maciej Korbasiewicz, Prezes Zarządu, Bolix, mówiąc, że największym źródłem śladu węglowego budownictwa są właśnie starsze budynki mieszkalne. Jednocześnie stanowią one też największą szansę na szybkie zmniejszenie ogólnej emisyjności, poprzez ich modernizację. Jak zauważyła Pani Anna Duchnowska, Managing Director of Investment Management, Invesco Real Estate, to już ostatni moment na rozpoczęcie tego procesu, bo za 5-10 lat budynki o niskiej efektywności energetyczną w ogóle przestaną być wynajmowane – albo ze względu na brak popytu, albo wprowadzane regulacje prawne.

Dyskutanci przyznali zgodnie, że inwestowanie w niskoemisyjność wciąż jest w Polsce procesem kosztownym i obarczonym ryzykiem. Pan Arne Bongenaar, Partner Zarządzający, Acteeum Group, dodał, że budując niskoenergetyczne budynki deweloperzy często nie mogą liczyć z tego tytułu na wyższe czynsze. Najemcy nie ufają bowiem, że wydatki na energię faktycznie będą niższe. Zgodził się z tym Pan Dariusz Pawlukowicz, mówiąc iż rachunki odbiorców powinny stać się motywatorem do stosowania praktyk ograniczających emisję, ale wciąż tak nie jest. Zdaniem prelegenta trudno wskazać czy to kwestia braku świadomości, czy braku chęci.

Uczestnicy panelu zgodzili się co do faktu, że budownictwo niskoemisyjne jest jedynym rozsądnym kierunkiem rozwoju branży budowlanej. Jak zauważył Pan Bartosz Tokarski, Lider Praktyki Finansowej, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, EIB, rynek przez jakiś czas liczył, że wojna w Ukrainie zmieni wszystko i żywotność emisyjnych firm pozostanie przez jakiś czas niezagrożona. Okazało się jednak inaczej. W bardziej optymistycznym tonie wypowiedział się Pan Arne Bongenaar, twierdząc, że budownictwo pozostaje jedną z najbardziej perspektywicznych dziedzin dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Wciąż jednak wymaga to dużej wiedzy, zaangażowania i kontroli kontrahentów, włączenia wszystkich podwykonawców i dostawców w etap projektowania. Na zakończenie Pani Anna Duchnowska zachęciła zgromadzonych przedsiębiorców do rozważenia choćby niewielkich inwestycji w energooszczędność i niskoemisyjność, gdyż przy ograniczonych kosztach pozwalają one zmniejszyć emisje nawet o 30%.

Podsumowując debatę, paneliści podkreślili, że choć metodologie badania wpływu na środowisko, przyjmowane przez poszczególne organizacje, są jeszcze dalece niedoskonałe, to nie zwalnia nas z obowiązku podejmowania daleko idących działań. Tymczasem także w sektorze budowlanym zjawisko greenwashingu, czyli pozornych działań prośrodowiskowych, które nastawione są na cel marketingowy i nie przynoszą realnych korzyści, wciąż ma się dobrze. Dlatego konieczne jest podejście holistyczne, uwzględniające cały łańcuch wartości danego produktu, dzięki czemu przedsiębiorstwa wzajemnie mogą kontrolować jakość swojego raportowania.

Transmisję z panelu dyskusyjnego mogą Państwo obejrzeć na kanale YouTube, do czego serdecznie zachęcamy!


Moderatorem debaty był dr Bartosz Zamara, Development Manager, Trebbi Polska. Udział w dyskusji wzięli zaś: Arne Bongenaar, Partner Zarządzający, Acteeum Group, Anna Duchnowska, Managing Director of Investment Management, Invesco Real Estate, Maciej Korbasiewicz, Prezes Zarządu, Bolix, Dariusz Pawlukowicz, Wiceprezes Zarządu, ROBYG, Bartosz Tokarski, Lider Praktyki Finansowej, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, EIB.

Last Updated on 3 czerwca, 2024 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA