Okrągły stół polskiego budownictwa – debata liderów branży

Okrągły stół polskiego budownictwa – debata liderów branży

Podczas XV edycji konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo, która odbyła się 19 marca 2024 w warszawskim hotelu Sheraton Grand, zaproszeni reprezentanci sektora wzięli udział w wydarzeniu specjalnym pod hasłem „Okrągły stół polskiego budownictwa – debata liderów branży”.

Ostatni panel konferencji zgromadził prezesów i członków zarządu największych operujących w Polsce spółek budowlanych i infrastrukturalnych, a także przedstawicieli organów regulacyjnych. Omówione zostały zasady dobrej współpracy pomiędzy rynkowymi podmiotami, a także wyzwania stojące przed branżą oraz perspektywy na przyszłość.

Jak zauważył Pan Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, Mostostal Warszawa, podstawą sprawiedliwej współpracy rynkowych podmiotów musi być odpowiednia koordynacja pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego. W analogicznym tonie wypowiadał się również Pan Hubert Nowak, Prezes, Urząd Zamówień Publicznych. Jego zdaniem potrzebujemy odpowiedniej równowagi pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami – nie tylko w kwestii mocy sprawczej w ramach inwestycji, ale także czysto ilościowo. Zbyt wielu wykonawców to brak zamówień. Zbyt wielu zamawiających – brak rąk do pracy. Brakuje konsensusu największych wykonawców, którzy mogliby stworzyć masterplan nadchodzących inwestycji i dążyć do standaryzacji zapisów kontraktowych. Odmienne zdanie wyraził Pan Wojciech Trojanowski, Członek Zarządu, STRABAG. Według niego nadmierne regulacje w celu ochrony rynku nie są potrzebne. On obroni się sam. Skupić należy się na rozwiązaniach, które będą wspierać konkretne inwestycje.

Trzecia dekada XXI wieku zdążyła już postawić wiele wyzwań przed narodowymi gospodarkami, w tym przed sektorem infrastrukturalnym. Według Pana Artura Popko, Prezesa Zarządu, Budimex, duże spowolnienie widoczne jest przede wszystkim w inwestycjach prywatnych, ale także w infrastrukturze kolejowej. To jednak szybko się zmieni, ze względu na odblokowanie środków inwestycyjnych pochodzących z KPO. Skuteczność strategii przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od przewidywalności otoczenia  politycznego i makroekonomicznego. W ostatnich latach było o to niezwykle trudno. Ze spokojem na nadchodzący rok patrzy Pan Wojciech Trojanowski. Oczekuje w nadchodzących miesiącach rekordowej liczby zamówień publicznych, ale także prywatnych, co wkrótce przełoży się również na zyski przedsiębiorstw budowlanych. Pan Hubert Nowak wyraził przekonanie, że także strona publiczna poradzi sobie z kumulacją inwestycji w urzędach i instytucjach, natomiast pytanie brzmi, jak dobrze. Jego zdaniem możemy mieć do czynienia z pewnymi opóźnieniami czy pojedynczymi błędami.

Liderzy sektora pokusili się również o prognozę na przyszłość. Zdaniem Pana Piotra Kledzika, Prezesa Zarządu, PORR, potrzebna jest spokojna perspektywa dla branży, aby mogła skupić się na edukowaniu nowych kadr, w czym biznes powinien zdecydowanie pomóc i pełnić rolę mecenasa. Istotnym elementem przyciągnięcia młodzieży do branży budowlanej będzie zwiększenie bezpieczeństwa. Z tą opinią zgodził się Pan Artur Popko, mówiąc, że kadra będzie głównym wyzwaniem dla branży w nadchodzących latach. Oprócz inżynierów i budowlańców brakuje także kadry specjalistycznej, związanej z nowoczesnymi technologiami infrastrukturalnymi. Zakupując technologie z zagranicy powinniśmy wymagać offsetu w postaci wykształcenia lokalnych pracowników w obsłudze tej technologii. To powinno być także punktowane w postępowaniach przetargowych. Reprezentujący przewoźnika kolejowego Pan Krzysztof Świerczek, Członek Zarządu, PKP Intercity, stawia z kolei na uzupełnianie kadr poprzez programy stażowe i przyznawane stypendia. W jego ocenie szkoły branżowe przeżywają obecnie rozkwit i wkrótce dotknie to także branży infrastrukturalnej. Należy jednak pamiętać, by nie kształcić wbrew potrzebom rynku. Każdy wartościowy absolwent powinien odnaleźć pracę w zawodzie.


Dyskusję moderował Konrad Wyrwas, Dyrektor Strategiczny, Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Udział wzięli: Krzysztof Świerczek, Członek Zarządu, PKP Intercity, Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, Mostostal Warszawa, Piotr Kledzik, Prezes Zarządu, PORR, Hubert Nowak, Prezes, Urząd Zamówień Publicznych, Artur Popko, Prezes Zarządu, Budimex oraz Wojciech Trojanowski, Członek Zarządu, STRABAG.

Last Updated on 9 kwietnia, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA