POLSKIE BIURA NA BAKIER Z EKOLOGIĄ – WYNIKI RAPORTU „EKOBAROMETR – ZIELONO W BIURZE”

POLSKIE BIURA NA BAKIER Z EKOLOGIĄ – WYNIKI RAPORTU „EKOBAROMETR – ZIELONO W BIURZE”

Ponad 22% polskich firm nie podejmuje żadnych działań na rzecz ekologii, 64% pracowników nie zna żadnego pojęcia i terminu związanego z działalnością proekologiczną a jedynie 15% ocenia wysoko swoje biuro pod kątem rozwiązań proekologicznych. Z opublikowanego przez polską firmę doradczą Nuvalu Polska raportu “Ekobarometr – Zielono w biurze” powstałego we współpracy z firmą badawczą SW Research, płyną na szczęście również pozytywne i konstruktywne wnioski. 

DZIAŁANIA NIE IDĄ W PARZE Z EDUKACJĄ? 

Wyniki badania „EKOBAROMETR – ZIELONO W BIURZE” pokazują, że chociaż łącznie 78% pracowników zauważa działania firmy prowadzone na rzecz ekologii i dbania o środowisko, to aż 62% spośród nich stwierdza, że są to jedynie pojedyncze inicjatywy. Znaczna część firm (22%) nie prowadzi żadnego rodzaju inicjatyw proekologicznych. 

Można z tych wyników wnioskować, że firmy robią wciąż za mało na rzecz zrównoważonego rozwoju lub też co wysoce prawdopodobne, ich działania nie są wystarczająco widoczne i promowane wśród pracowników. To wielki błąd, ponieważ budowanie świadomości oraz wdrażanie ekologicznych praktyk ma znaczący wpływ na satysfakcję z pracy

i ocenę pracodawcy, co również jednoznacznie wynika z badania „EKOBAROMETR – ZIELONO W BIURZE”. Organizacje dbające o środowisko i podejmujące działania na rzecz ochrony przyrody są często postrzegane jako bardziej nowoczesne, odpowiedzialne społecznie i atrakcyjne dla potencjalnych pracowników. Co więcej, działania takie mają istotny wpływ na skłonność do polecania pracodawcy i ogólny stosunek do pracy. Jaki jest jego status? 

 SATYSFAKCJA Z PRACY – Love Your Work (LYW) vs EKOLOGIA 

Aby go określić, ankietowanym pracownikom zadano 3 pytania składające się na wskaźnik Love Your Work, opracowany we współpracy Nuvalu i SW Research:

  • Polecił(a)bym swojemu/ej znajomemu / znajomej biuro, w którym pracuję  
  • Polecił(a)bym swojego pracodawcę znajomemu / znajomej (eNPS) 
  • Kocham swoją pracę  

Poziom satysfakcji z biura to –15,6*, pracodawcy –16,5 a emocjonalny stosunek do pracy to –22,3. Co za tym idzie, wskaźnik Love Your Work wynosi –18 i jest zbliżony do wyników badań z pierwszej połowy 2023. 

*Ocena mierzona na skali -100 do +100; wynik liczony jako różnica pomiędzy ocenami 9-10 i 1-6. 


DORADCY NAJMNIEJ… NIEZADOWOLENI 

Pracownicy z sektorów doradztwa, usług prawnych i finansowych najwyżej oceniają swoich pracodawców oraz swoje biura, aczkolwiek ocena i tak pozostaje ujemna (wskaźnik LYW = –11,7*). Najmniej usatysfakcjonowaną grupą zawodową są pracownicy z branż sprzedaży i marketingu (wskaźnik LYW = –48,6) oraz logistyki (wskaźnik LYW =

–34,7). Pracownicy ostatniej wymienionej grupy oceniają bardzo nisko również swoich pracodawców i biura, w których pracują. 

Dane dotyczące satysfakcji pracowników z różnych branż wskazują na potrzebę zwrócenia większej uwagi na proekologiczne postawy pracowników z branży sprzedaży i marketingu. Pracodawcy powinni aktywnie działać na rzecz zapewnienia im odpowiednich warunków oraz wsparcia, aby tworzyć bardziej zrównoważone ekologicznie i satysfakcjonujące środowisko pracy. 

W raporcie Nuvalu Polska „EKOBAROMETR – ZIELONO W BIURZE” zawarte zostały szczegółowe wyniki dotyczące ocen pracowników z różnych branż na temat inicjatyw, jakości biur oraz podnoszenia świadomości w kontekście ekologii. 

Zmniejszenie liczby niezadowolonych pracowników wymaga zrozumienia przez organizację ich oczekiwań

i potrzeb również w kontekście edukacji i aktywizacji w działania proekologiczne. Dbając o ekologię w miejscu pracy, pracodawca pokazuje, że firma troszczy się o przyszłość planety, ale też o swoich pracowników. Jakie konkretne

działania mogą mieć na to wpływ według dostępnych danych? 

CO WPŁYWA NA STOCUNEK DO PRACY – UKRYTE CZYNNIKI 

Spośród wszystkich pytań zadanym osobom badanym, poprzez analizę czynnikową (metoda statystyczna, która pozwala poznać relację pomiędzy zmiennymi wykraczającymi poza deklaracje) wyodrębniono 3 czynniki około-ekologiczne mające silny wpływ na wskaźnik zadowolenia z pracy – Love Your Work.


“Optymalizacja przestrzeni pod kątem komfortu pracy” (t = 2,9) jest kluczowym, praktycznym działaniem z zakresu ekologii wpływającym na zadowolenie pracowników – na ten czynnik składają się między innymi systemy i rozwiązania mające wpływ na bezpośrednie i fizyczne odczucia pracowników, jak cyrkulacja powietrza i komfort akustyczny. 

Drugi czynnik składający się z więcej niż jednego pytania to podstawowe działania z zakresu oszczędzania energii. Są to aktywności ściśle powiązane z ekonomizacją firmy, czyli stosowanie energooszczędnych sprzętów i żarówek oraz segregacja śmieci – jest to działanie zauważane przez pracowników i jednocześnie mające silny wpływ na pozytywną ocenę pracodawcy. 

Najsilniejszy wpływ ma jednak czynnik składający się z pojedynczego pytania odpowiadający na stwierdzenie: „Moim zdaniem pracodawca w ogóle nie dba o ekologię”. Firmy, które nie przywiązują dużej wagi do działań proekologicznych, mogą odczuwać brak zrozumienia ze strony pracowników, którzy coraz częściej dostrzegają konieczność dbania

o środowisko. Pracownicy, którym zależy na ekologii i odpowiedzialności społecznej, mogą czuć się mniej zaangażowani

i zmotywowani widząc, że ich firma nie podejmuje odpowiednich działań w tej dziedzinie. Warto zatem, aby organizacje zbadały stanowisko pracowników w tych kwestiach i podjęły ryzyko związane z wprowadzaniem odpowiednich zmian. 

*Statystyka „t” powstaje na podstawie testowania różnic średnich wyników w dwóch grupach. Znak dodatni / ujemny – jeżeli statystyka ‘t’ jest dodatnia oznacza to, że związek pomiędzy daną zmienną a zmienną zależną jest pozytywny tj., jeśli rośnie wynik na zmiennej wyjaśniającej, rośnie też wynik na zmiennej zależnej. Minus z kolei mówi o zależności odwrotnej – im wyższy wynik na zmiennej wyjaśniającej, tym niższy wynik na zmiennej zależnej. 

OCZEKIWANIA VS. RZECZYWISTOŚĆ? 

Jakie działania są natomiast podejmowane przez polskie firmy? W czołówce inicjatyw podejmowanych przez organizacje na rzecz ekologii, które zauważają pracownicy są: wymiana oświetlenia na energooszczędne, zakup pojemników do segregacji śmieci, czy zakup sprzętu klasy A+ / A++ / A+++.


Jak widać mamy tu zagospodarowany przede wszystkim drugi czynnik – “Podstawowe działania z zakresu oszczędzania energii”. Pracownicy nie zauważają natomiast działań związanych z ekonomizacja i optymalizacja miejsca pracy w biurze. Najprostszy do wdrożenie element jak “Umieszczanie roślin na terenie firmy/biura” deklaruje jedynie 23% ankietowanych! Wprowadzenie takich działań i rozwiązań, które mają też bardziej bezpośredni wpływ na komfort pracy a nie tylko oszczędność (lub też odpowiednia o nich komunikacja) może w znaczący sposób podnieść ogólną satysfakcję z pracy. Rolę edukacji podkreśla też kolejny zbadany obszar, czyli wiedza na temat podstawowych pojęć. 

NA BAKIER Z CERTYFIKATAMI – wiemy nadal mało 

Wyniki badania wskazują, że 64% pracowników nie zna żadnego terminu i pojęcia związanego ze zrównoważonym rozwojem i ekologią. Termin CSR czy ESG funkcjonują już od wielu lat i są podstawą w budowaniu strategii organizacji, uwzględniającej aspekty środowiskowe. Nawet w przypadku tak szablonowych terminów badanie wykazuję, że są one znane tylko 10% badanym.  

Uzyskane informacje z analizy EKObarometru są zatem niepokojące i sygnalizują istotne wyzwania w zakresie budowania świadomości ekologicznej w miejscu pracy wielu organizacji.Czyny i działania są ważniejsze niż słowa. Jestem zdania, że zrozumienie terminologii i pojęć związanych z ekorozwojem jest kluczowe dla skutecznego zaangażowania pracowników w inicjatywy proekologiczne w organizacji. Dlatego ważne jest, aby firmy aktywnie promowały kulturę zrównoważonego rozwoju i ekologiczne podejście do biznesu – mówi Bartosz Kozieł, Członek Zarządu Nuvalu Polska.  

 GŁÓWNY WNIOSEK: PROSTE DZIAŁANIA + KOMUNIKACJA 

Promowanie działań proekologicznych to dziś jedno z kluczowych wyzwań, z jakimi się mierzymy. Wciąż jednak nie jest to popularna praktyka w wielu miejscach, w tym także w środowisku biznesowym. Propagowanie działań na rzecz ekologii nie tylko przyczynia się do ochrony naszej planety, ale może także tworzyć korzystne warunki pracy i wpływać pozytywnie na zadowolenie pracowników, ich motywację i efektywność. Ponad 35% firm nadal nie podejmuje tego typu działań, 7% firm robi to jedynie raz na kilka lat. To nie tylko utrudnia osiągnięcie celów ekologicznych, ale także odbija się na naszej zdolności do tworzenia przyjaznych i zdrowych środowisk pracy. 

Jak wynika z opisanej wcześniej analizy czynnikowej, czasem wystarczą naprawdę proste działania około – ekologiczne, aby podnieść satysfakcję z pracy i skłonność do polecania pracodawcy. Oczywiście pracownicy muszą mieć ich świadomość – stąd duża rola komunikacji między obiema stronami. 


Pełna wersja raportu do pobrania: https://ekobarometr.nuvalu.pl/

Nuvalu Polska jest firmą działającą na rynku nieruchomości komercyjnych w segmentach biurowym, handlowym, magazynowym i inwestycyjnym. Świadczy usługi: doradztwa; pośrednictwa; obsługi procesów wynajmu/sprzedaży nieruchomości; obsługa procesów renegocjacji i relokacji najemców; projektowania i aranżacji wnętrz dla klientów biznesowych.

Last Updated on 11 września, 2023 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS