<strong>Przywództwo kobiet w erze innowacji</strong> 

Przywództwo kobiet w erze innowacji 

Raport „Międzynarodowy Barometr Innowacji”, przygotowany przez firmę Ayming pokazuje, że innowacje w naszym kraju, to obszar nadal zdominowany przez mężczyzn – w przypadku aż 83 proc. polskich organizacji, kobiety stanowią mniej niż połowę osób w zespole odpowiedzialnym za innowacje. Z kolei, jedna czwarta respondentów przyznała, że w skład ich działów odpowiedzialnych za prace R&D wchodzi mniej niż 10 proc. kobiet.  

Istnieją organizacje, w których szeroko rozumiana różnorodność jest aspektem szczególnie docenianym, uznawanym za czynnik wpływający pozytywnie na rozwój. Dla AstraZeneca wspieranie kultury różnorodności oraz przynależności jest jedną z kluczowych wartości. Różnorodne zespoły są bardziej twórcze i kreatywne, a różnice pomiędzy pracownikami są wartością, z której firma powinna czerpać jak najwięcej.  Statystyki naszego zatrudnienia mówią same za siebie – obecnie w AstraZeneca w Polsce prawie 71 proc. pracowników stanowią kobiety, a ponad połowę (56,4 proc.) stanowisk wyższego szczebla zajmują panie. Co więcej, połowa polskiego zarządu to kobiety – mówi Alina Pszczółkowska, wiceprezes zarządu AstraZeneca Pharma Poland.

Ścieżka kariery Aliny Pszczółkowskiej jest także doskonałym przykładem, jak wiele kobieta może osiągnąć w obszarze innowacji. Pracuję w AstraZeneca 20 lat, a moja zawodowa podróż była i wciąż jest fascynująca. Swoje doświadczenie zdobywałam zarówno w warszawskim biurze, jak i w jednym z największych centrów naukowych AstraZeneca, w szwedzkim Goeteborgu. Najbardziej w swojej pracy cenię możliwość ciągłego rozwijania się i poszerzania kompetencji, a to gwarantuje mi praca w warszawskim centrum R&D, które obecnie jest jednym z najważniejszych naszych ośrodków badawczo-rozwojowych na świecie. Nie bez znaczenia jest dla mnie także praca w środowisku naukowym, co oczywiście stanowi ciągłe wyzwanie. Najważniejsze jest jednak przekonanie, że moja praca ma przełożenie na świat zewnętrzny, że pracuję nad zapewnieniem pacjentom na całym świecie przełomowych terapii lekowych i rozwiązań medycznych – podkreśla Alina Pszczółkowska.

Firma ma ambicję stworzenia miejsca pracy, w którym każdy będzie mógł wykorzystać swój potencjał i umiejętności, mając poczucie satysfakcji. Ważne, żeby rozwijać taką kulturę i warunki pracy, w której każda z blisko 3000 osób będzie czuła, że może być sobą – tylko wtedy będzie mogła się w pełni się realizować, a nie tracić energii na swoje obawy, lęki czy dostosowanie się do organizacji – dodaje Pszczółkowska. Obok wspierania różnorodności, jest jeszcze jeden istotny czynnik, który ułatwia wdrażanie innowacji, specyficzny dla polskiego oddziału firmy – sprawna współpraca pomiędzy poszczególnymi działami i funkcjami. Organizacja w Polsce rosła równolegle w kilku obszarach i to pokazało nam, jak niezwykle istotna jest współpraca międzyfunkcyjna. Tworzymy jedną firmę, rozmawiamy, współpracujemy, nie zamykamy się w funkcyjnych silosach – tłumaczy Alina Pszczółkowska.    

Znaczenie siły dobrej współpracy osób przy realizowaniu innowacyjnych projektów podkreśla Karolina Tkaczuk, dyrektor ds. innowacji oraz współpracy ze środowiskiem akademickim w AstraZeneca Pharma Poland. Zatrudniona przez spółkę klika miesięcy temu, jest odpowiedzialna między innymi za wyszukiwanie i przyciąganie innowacyjnych projektów na różnych etapach rozwoju. Na co dzień pracuje ze środowiskiem akademickim, centrami badań i rozwoju i innowacyjnymi ośrodkami naukowymi. Sukces udanej współpracy podmiotów z tak różnych środowisk leży w dobrej komunikacji. Żeby skutecznie wdrażać innowacje należy być przede wszystkim „dobrym tłumaczem”. Środowisko akademickie ma swój własny, specyficzny język, tak samo jak świat biznesu. Aby umiejętnie transferować rozwiązania z jednego świata do drugiego i zarządzać projektami należy biegle „mówić” w obu tych językach – tak, aby obie strony mogły się porozumieć – tłumaczy Karolina Tkaczuk.

AstraZeneca od lat współpracuje ze środowiskiem naukowym. Niedawno AstraZeneca ogłosiła wspólnie z Porozumieniem Akademickich Centrów Transferu Technologii start nowego programu stażowego w obszarze onkologii.  W ramach procedury konkursowej na początku 2023 r. wyłoniona zostanie osoba, która otrzyma możliwość odbycia rocznego stażu w prestiżowym Institute of Cancer Research w Londynie. AstraZeneca jest również otwarta na współpracę z podmiotami biznesowymi: Jako firma innowacyjna kładziemy też duży nacisk na współpracę z ośrodkami naukowymi, ale jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą ze start-upami, wypatrujemy podmiotów z ciekawymi, przełomowymi rozwiązaniami, które możemy pomóc zwalidować – podkreśla Tkaczuk.

Otwartość na pomysły oraz rozwiązania płynące od różnych osób czy firm, to ważna cecha wyróżniającą efektywne przywództwo w obszarze innowacji. Kolejną jest umiejętność inicjowania oraz usprawniania dialogu między środowiskiem naukowców i innowatorów a biznesem. Spotkania, rozmowy, podczas których obie strony mogą wymienić się informacjami, poznać nawzajem swoje potrzeby, są niezbędne w procesie tworzenia i wdrażania innowacji. Warto też pamiętać, że nikt nie jest tak mądry jak wszyscy uczestnicy spotkania razem. Jeśli mamy taką postawę, zwiększamy szansę na to, że każda ze stron doda do rozmowy coś rzeczywiście wartościowego – podkreśla Tkaczuk. Kilka lat temu, właśnie podczas takiego spotkania, w którym uczestniczyła jeszcze jako pracownica krakowskiego start-upu, poznała Alinę Pszczółkowską. Spodobało mi się podejście AstraZeneca do innowacji, otwartość i odwaga do nawiązywania współpracy z młodymi firmami oraz chęć budowania dialogu z instytucjami publicznymi. Dlatego kiedy otrzymałam propozycję objęcia tego stanowiska, nie wahałam się nawet przez chwilę – opowiada Karolina Tkaczuk.

Kolejnym kluczowym elementem przywództwa w obszarze innowacji jest kwestia konstruktywnego, pozytywnego feedbacku, zauważanie oraz podkreślanie silnych stron współpracowników, a także…brak lęku przed niepowodzeniem. Należy pamiętać, że porażki nie są śmiertelne, i każda z nich zbliża nas do sukcesu. Warto po prostu wyciągać z nich wnioski i iść śmiało dalej wzbogaceni o nowozdobytą wiedzę – mówi Karolina Tkaczuk. Na końcu tej drogi czeka satysfakcja z wdrożonego, przełomowego rozwiązania, której nie da się osiągnąć bez współpracy i wzajemnego wsparcia.


Źródło informacji: AstraZaneca Pharma Poland

Last Updated on 7 grudnia, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS