ROHLIG SUUS Logistics z pierwszym raportem ESG

ROHLIG SUUS Logistics z pierwszym raportem ESG

ROHLIG SUUS Logistics, największy polski operator logistyczny, opublikował swój pierwszy raport ESG, skupiający się na kwestiach wpływu na środowisko, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego. Firma upubliczniła też swój ślad węglowy, obliczony dla wszystkich trzech zakresów emisji.  

Pierwsze wydanie SUUSTAINABILITY REPORT to podsumowanie minionego roku finansowego i uwzględnia działania środowiskowe oraz na rzecz pracowników, klientów, kontrahentów, lokalnych społeczności. Raport został przygotowany zgodnie z standardem GRI, na poziomie „Core”. Jest to najczęściej wykorzystywany standard raportowania zrównoważonego rozwoju na świecie, dzięki czemu informacje w raporcie ROHLIG SUUS Logistics są mierzalne i porównywalne.

– Kwestie ESG stanowią nieodłączną część naszej nowej strategii biznesowej. Stawiamy w niej przede wszystkim na satysfakcję pracowników i klientów, dla których kontekst ekologiczny i społeczny mają istotne znaczenie w wyborze pracodawcy i partnera biznesowego. Uważamy, że regularne raportowanie i ambitne cele w obszarze społecznym i środowiskowym stanowią warunek konieczny prowadzenia odpowiedzialnego biznesu w dzisiejszych czasach – komentuje Piotr Iwo Chmielewski, członek Zarządu ROHLIG SUUS Logistics.

Wraz z publikacją raportu ESG firma upublicznia, po raz pierwszy, swój ślad węglowy, który został obliczony dla wszystkich trzech zakresów emisji. Do obliczeń wykorzystano metodykę GLEC (ang. Global Logistic Emissions Council) przeznaczoną dla firm transportowych oraz logistycznych. Co ważne, zastosowane podejście jest zgodne z GHG Protocol, normami PN-EN ISO 14064-1 i PN-EN ISO 16258.

W ramach kolejnych działań firma planuje informować klientów o śladzie węglowym operacji logistycznych, ale też udostępniać im prognozy wpływu na środowisko już w momencie wyceny oraz dalej rozwijać ekologiczne usługi logistyczne. Dzięki temu klienci będą mogli porównać rozwiązania, nie tylko pod kątem ceny, ale też generowanego śladu węglowego.

Raport jest dostępny na stronie www.suus.com/csr


O Rohlig Suus Logistics

Rohlig Suus Logistics jest jednym z największych operatorów logistycznych w Europie Centralnej. Firma specjalizuje się w zarządzaniu logistyką i globalnymi łańcuchami dostaw. Realizuje procesy spedycyjne w oparciu o transport drogowy, kolejowy, morski, lotniczy i intermodalny. W ciągu ostatnich 2 lat spółka dwukrotnie zwiększyła swoje przychody, zamykając 2021 rok na poziomie 2 mld złotych. Aktualnie firma zatrudnia ponad 2000 osób w ponad 30 oddziałach w 7 krajach oraz zarządza 300 tys. m kw. powierzchni magazynowej.

Last Updated on 3 listopada, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS