Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju w świetle dyrektywy CSRD

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju w świetle dyrektywy CSRD

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju staje się istotnym elementem działalności przedsiębiorstw oraz instrumentem przyczyniającym się do pozytywnych zmian na korzyść społeczeństwa i środowiska. Z początkiem stycznia weszła w życie dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która ma na celu zharmonizowanie standardów raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju w krajach członkowskich i poprawę przejrzystości informacji dostarczanych przez firmy. Eksperci Dalkii Polska analizują, jak wpłynie ona na działalność przedsiębiorstw.

Dyrektywa CSRD wprowadza nowe obowiązki raportowania, które dotyczą nie tylko dużych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie, ale także mniejszych podmiotów gospodarczych.

Trzystopniowy harmonogram wdrożenia

 – Wprowadzenie dyrektywy CSRD odbywa się etapami, uwzględniając liczbę pracowników oraz progi finansowe dla przedsiębiorstw – mówi dr Natalia Stradomska, główna specjalistka ds. regulacji w Dalkii Polska.

CSRD przewiduje trzystopniowy harmonogram wdrożenia nowych obowiązków raportowania. W pierwszej kolejności, już za 2024 rok, będą raportować te podmioty, które obecnie zobowiązane są do raportowania niefinansowego na podstawie polskiej ustawy o rachunkowości. Za 2025 rok raportować będą wszystkie pozostałe duże jednostki notowane i nienotowane oraz pozostałe duże grupy kapitałowe (czyli wszelkiej wielkości jednostki dominujące dużych grup kapitałowych), a małe i średnie spółki giełdowe będą zobowiązane sporządzać raporty zgodnie z nowymi wymogami za 2026 rok.

Co zmienia dyrektywa CSRD 

– Nowe przepisy w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju mają ogromne znaczenie zarówno dla firm, jak i dla społeczeństwa. Dzięki wprowadzeniu obowiązku raportowania zainteresowane grupy interesariuszy, takie jak inwestorzy, klienci, partnerzy handlowi i instytucje finansowe, otrzymają dostęp do bardziej kompleksowych i wiarygodnych informacji na temat działań firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju – mówi Natalia Stradomska.

Wprowadzenie CSRD pozwoli inwestorom dokładniej oceniać ryzyka i szanse związane z aspektami ESG przedsiębiorstwa. Dla firm raportujących nowy obowiązek jest szansą udowodnienia swojej społecznej odpowiedzialności oraz dbałości o zrównoważony rozwój. Może to pomóc w zyskaniu zaufania klientów, inwestorów czy partnerów handlowych. Firmy, które wykażą się zaangażowaniem, mogą także łatwiej pozyskać kapitał na dalszy rozwój swoich projektów. Co więcej, wprowadzenie jednolitych standardów raportowania zmniejsza konieczność dostarczania różnych raportów na życzenie inwestorów, banków czy partnerów handlowych.

ESG a transformacja biznesu 

Nowe standardy to zaledwie jeden z elementów wielopłaszczyznowej transformacji biznesu, której jesteśmy świadkami. Zarówno przedsiębiorcy przygotowujący się do raportowania, jak i ci podejmujący już działania ESG w ramach dobrowolnych inicjatyw, stają przed licznymi wyzwaniami dostosowania biznesu do modeli uwzględniających zrównoważony rozwój. Efektywna gospodarka mediami energetycznymi z pewnością stanowi jedno z nich. Dalkia, wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, wspiera przedsiębiorców w transformacji energetycznej, oferując rozwiązania dopasowane do potrzeb i możliwości zakładów przemysłowych, od projektu, przez budowę i wdrożenie, aż po zarządzanie.


Więcej na https://dalkiapolska.com/

Last Updated on 23 stycznia, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA