Zakończyliśmy rok szkolny z E.ON

Zakończyliśmy rok szkolny z E.ON

Każdego roku E.ON Polska oraz Fundacja E.ON w Polsce poświęcają wiele uwagi działaniom kierowanym do dzieci i młodzieży. Realizują przede wszystkim liczne projekty edukacyjne. E.ON Polska od 11 lat wspiera Centrum Nauki Kopernik, natomiast Fundacja organizuje warsztaty Liczę się z energią dla uczniów szkół podstawowych na temat ekologicznego i ekonomicznego korzystania z energii elektrycznej. Zarówno firma, jak i Fundacja zachęcają również warszawskie placówki edukacyjne do rozwijania proekologicznych postaw i projektów. Pomogły one szkołom w realizacji wybranych ekoinicjatyw. E.ON, zgodnie ze swoimi założeniami biznesowymi, działa również na rzecz promocji wśród młodego pokolenia zrównoważonej mobilności.

Fotowoltaika i czujniki smogu dla stołecznych szkół

Obecnie wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym rośnie zainteresowanie ekologią i działaniami prośrodowiskowymi. Uczniowie są coraz bardziej aktywni i odpowiedzialni w korzystaniu zasobów naturalnych, więc wspieranie ich w bardziej świadomym wykorzystywaniu energii oraz poszerzaniu wiedzy o odnawialnych źródłach energii jest ważnym elementem edukacji. Szkoły chcą działać i pokazywać swoim podopiecznym, że nawet najmniejsze działanie dla środowiska ma sens.

Jednym z działań na rzecz promowania szkolnych ekoinicjatyw był konkurs SłuchaMY Was, zorganizowany przez E.ON Polska w 2022 r. Do udziału w nim mogła przystąpić każda stołeczna szkoła podstawowa. Komisja wyłoniła pięć proekologicznych pomysłów, które E.ON Polska nagrodził instalacjami fotowoltaicznymi o mocy do 20 kWp każda. Dzięki temu mogą w tym roku nagrodzone szkoły mogą podnosić efektywność energetyczną swoich budynków i na co dzień korzystać z energii słonecznej. Trzy najwyżej ocenione projekty uzyskały też dofinansowanie na realizację swoich inicjatyw. Fundacja włączyła się do projektu ze względu na jego wysoką wartość edukacyjną, przekazała darowiznę na dofinansowanie realizacji dwóch dodatkowych, niezwykle inspirujących, działań proekologicznych zaproponowanych przez uczniów.

Fundacja E.ON w Polsce wyposaża warszawskie szkoły i przedszkola w czujniki smogu Airly. Pomagają one stale monitorować poziom zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększać w ten sposób świadomość młodzieży w zakresie wpływu, jaki określony styl życia wywiera na środowisko. Działanie to jest realizowane w ramach poszerzania wiedzy dotyczącej zanieczyszczenia powietrza i powiązanych z nim chorób układu oddechowego. do tej pory zamontowaliśmy 13 czujników na budynkach warszawskich szkół i przedszkoli.

Warsztaty Liczę się z energią

Dobiegła końca trzecia edycja warsztatów Liczę się z energią, która podobnie jak dotychczas, organizowana jest przez Fundację E.ON w Polsce i Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Program ten kierowany jest do uczniów 6 i 7 klas szkół podstawowych w całej Polsce. Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów na temat ekologicznego i ekonomicznego korzystania z energii elektrycznej.

Podczas specjalnie przygotowanych lekcji młodzież poznaje podstawowe pojęcia z zakresu energetyki, źródła energii oraz dowiaduje się o wpływie zużywania energii na środowisko i domowy budżet. Uczniowie zostają wyposażenie w pakiet dobrych praktyk, by racjonalnie korzystać z prądu. To projekt, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Pierwsza edycja obejmowała tylko stołeczne placówki, ale już rok później inicjatywa rozszerzyła swój zasięg na całą Polskę. Podczas obu poprzednich edycji programu Liczę się z energią odbyło się łącznie 150 warsztatów, w których wzięło udział około 2900 uczniów i nauczycieli z 52 szkół w trzech różnych województwach. Natomiast w tym roku partnerzy zrealizowali kolejne 100 warsztatów: 71 warsztatów stacjonarnych oraz 29 zdalnych, w których uczestniczyło ok. 2000 uczniów i nauczycieli z 30 szkół z województwa mazowieckiego oraz śląskiego.

Zrównoważona mobilność wśród najmłodszych

Świadomość ekologiczna to także promocja przyjaznych środowisku środków transportu. Zarówno Fundacja E.ON w Polsce, jak i spółka E.ON Polska chętnie włączają się w działania i projekty, które kształtują postawy proekologiczne, a dodatkowo przyczyniają się do budowania zaangażowanych społeczności. Jednym z takich projektów jest Rowerowy Maj, który promuje aktywne dojazdy na lekcje z zachowaniem bezpieczeństwa drogowego. W Warszawie kampanię koordynuje Zarząd Dróg Miejskich. W tym roku wzięło w niej udział rekordowe 441 warszawskich placówek – przedszkoli i szkół podstawowych, oraz ponad 100 tys. dzieci, które przez cały maj dojeżdżały na zajęcia szkolne na rowerach, hulajnogach, rolkach i deskorolkach. Łącznie były to ponad 2 miliony ekoprzejazdów. Impreza tradycyjnie zakończyła się na wspólnym przejazdem rowerowo-rolkowym przez stolicę i piknikiem, na którym obecna była firma E.ON Polska.

Spółka ufundowała dla uczestników kampanii nagrody grupowe w formie wejściówek na stałą wystawę oraz pokazy zamknięte w Teatrze Wysokich Napięć Centrum Nauki Kopernik. E.ON Polska jest już od 11 lat Partnerem tej instytucji i Wyłącznym Partnerem unikatowego teatru. Co roku odbywają się w tym obiekcie w lipcu Dni Tesli, podczas których można poznać ciekawe fakty dotyczące genialnego naukowca i energetyki.

Last Updated on 30 czerwca, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA