Emisja niebezpiecznych gazów pod kontrolą. Jak mobilne jednostki spalające wspierają zakłady przemysłowe?

Emisja niebezpiecznych gazów pod kontrolą. Jak mobilne jednostki spalające wspierają zakłady przemysłowe?

Sprostanie rygorystycznym normom środowiskowym to poważne wyzwanie dla przemysłu. Wymaga działań w wielu obszarach, jak zmiana procesów technologicznych na mniej energochłonne, poprawa gospodarki odpadowej czy wreszcie ograniczenie emisji szkodliwych dla środowiska substancji. Wartym uwagi rozwiązaniem jest degazyfikacja, która polega na wyłapywaniu i spalaniu lotnych związków organicznych, zanim przedostaną się do atmosfery. Dostarczana przez spółkę Climbex technologia jest bezpieczna i przyjazna dla środowiska. Jednocześnie jest szybka i bardzo wydajna, a przede wszystkim dostępna na łatwych do przetransportowania naczepach, dzięki czemu neutralizacja niebezpiecznych gazów odbywa się w miejscu ich powstania lub przechowywania.

Lotne związki organiczne (LZO) trafiają do środowiska jako produkty uboczne procesów przemysłowych. Część LZO jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia i szkodliwa dla środowiska. Związki te uwalniają się m.in. przy załadunku i rozładunku zbiorników w rafineriach, w bazach paliwowych, portach przeładunkowych związków ropopochodnych czy rurociągach, dlatego degazyfikacja znajduje zastosowanie szczególnie w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.

Instalacje, gdzie można zastosować technologię degazyfikacji, to m.in. zbiorniki VPS (zbiorniki buforowe na opary), magazynowe i surowcowe zbiorniki na produkty ropopochodne, w tym wielkogabarytowe zbiorniki do 400 000 m3, instalacje i kolumny procesowe i środki transportu niebezpiecznych związków. Technologia sprawdza się również w przypadku rurociągów, zbiorników kulistych, instalacji VRU (do utylizacji oparów węglowodorowych) czy układów chłodniczych.

Proces degazyfikacji pozwala na niemal całkowite, bo przynajmniej o 99,9 %, ograniczenie emisji niebezpiecznych gazów. W czasie ich spalania nie dochodzi do wytwarzania dymu czy jakiegokolwiek zapachu, a jako produkt uboczny powstaje wyłącznie para wodna oraz dwutlenek węgla. Gazy i opary, które mogą być neutralizowane przez mobilne jednostki spalające, to produkty naftowe klasy I, II, III oraz mieszaniny tych związków, a wśród nich m.in. amoniak, benzen, benzyna, butadien, butan, etanol, etylen, N-heksan, wodór, gazy pirolityczne i wiele innych.

Dostarczane przez Climbex mobilne jednostki spalające są w pełni autonomiczne, dzięki wyposażeniu w generatory prądu, zbiorniki na olej opałowy, parowniki czy urządzenia pomocnicze. Po odpowiednim podłączeniu do instalacji zakładowej jednostka jest od razu gotowa do pracy, a sam proces wypalania gazów przy jej udziale odbywa się pod pełną kontrolą.

Autonomiczne jednostki spalające wspierają zakłady przemysłowe w skutecznym zarządzaniu emisją gazów i wpisują w trend poszukiwania niskoemisyjnych rozwiązań, z jednoczesną eliminacją powstających niebezpiecznych związków.


Grzegorz Szymański
International Business Development Director
Climbex sp. z o.o. (Grupa Impel)

Last Updated on 26 października, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA