Jak Polacy budują w Skandynawii? O czynnikach wpływających na sukces Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD na rynku szwedzkim opowiada V-ce Prezes Zarządu F.B.I. TASBUD S.A. dr inż. Andrzej M. Czapczuk

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD, której korzenie sięgają lat 80-tych XX wieku, kilka lat temu z powodzeniem wkroczyła na rynek szwedzki. Aktualnie Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD ma w swojej Grupie spółkę córkę prawa szwedzkiego, która jest generalnym wykonawcą o ugruntowanej pozycji na terenie Szwecji. TASBUD SVERIGE AB ma w swojej strukturze trzy ośrodki (Sztokholm, Göteborg, Mölmo) obejmujące geograficznie całą Szwecję.

Dlaczego akurat rynek skandynawski?

Od początku istnienia F.B.I. TASBUD realizujemy inwestycje zagraniczne. Historia naszej Grupy rozpoczyna się w 1985 roku, kiedy to Prezes – Bogdan S. Czapczuk rozpoczął działalność inwestycyjno-budowlaną na terenie Mazowsza, jak również na terenie Libii, gdzie jako Generalny Wykonawca firma była zaangażowana w inwestycje infrastrukturalne dotyczące modernizacji fabryk – cementowni i budowy osiedli mieszkaniowych na terenie Libii.  Jesteśmy firmą z wyłącznie polskim kapitałem, ale od zawsze wiedzieliśmy, że nie możemy skupiać się tylko na budownictwie w naszym kraju. Dywersyfikacja jest bardzo ważna, nie tylko pod kątem szerokiego portfela realizowanych inwestycji, ale również zdobywanych doświadczeń, nie mówiąc już o zmienności rynków. Realizowaliśmy inwestycje na rynkach afrykańskich, azjatyckich, jak również europejskich w tym na rynku skandynawskim. 

Nasza Grupa nieustannie się rozwija i stawia na nowoczesne, innowacyjne technologie. W swoich strukturach wiele lat temu stworzyliśmy i rozwinęliśmy Pion Naukowo-Badawczy, który z sukcesami świetnie funkcjonuje, współpracując z renomowanymi Uczelniami w kraju i na świecie. Mówiąc o rynku skandynawskim nie można zapomnieć o Pionie Prefabrykacji, który również od wielu lat funkcjonuje w strukturach naszej Grupy. Właśnie współpraca tych dwóch Pionów pozwoliła nam opracować szereg nowatorskich rozwiązań takich jak np. system łączenia elementów prefabrykowanych, pasywne elementy żelbetowe, w tym też posiadające patenty klasy A, które to łącznie tworzą system zintegrowanego budownictwa energooszczędnego z prefabrykowanych żelbetowych nośnych elementów. W Skandynawii technologia prefabrykacji cieszy się dużym zainteresowaniem, co doskonale wpisuje się w naszą strategię rozwoju. Skupiamy się na realizacji inwestycji jako Generalny Wykonawca na rynkach eksportowych w formule „Design & Build” oraz „Build”, co doskonale wpisuje się w wymagania inwestorów skandynawskich oczekujących szybkich, a zarazem racjonalnych rozwiązań, ale przede wszystkim proekologicznych i jakościowych.

Jak wygląda budownictwo skandynawskie?

Budując swoją pozycję na rynkach zagranicznych wiemy, że każdy rynek ma inne uwarunkowania i wymagania, zatem bardzo ważne jest indywidualne podejście do Klienta, uwzględniające specyfikę danego kraju czy nawet regionu. Budownictwo skandynawskie, w tym szwedzkie, bo jak to mówią Skandynawowie „Sztokholm jest stolicą Skandynawii”, musi być wysokiej jakości oraz praktyczne, a przy tym wpisywać się w skandynawski design. Kraje skandynawskie przywiązują dużą uwagę do rozwiązań proekologicznych, niezwykle popularne jest budownictwo pasywne. Podkreślenia wymaga również wspomniana już wcześniej bardzo popularna na terenie Skandynawii technologia prefabrykacji, która  daje możliwość redukcji czasu trwania budowy i pełnej kontroli nad całym procesem, podnosi jakość wykonania inwestycji, a przy tym zmniejsza zużycie surowców, co ma proekologiczne znaczenie dla środowiska. Budownictwo przy użyciu własnych innowacyjnych rozwiązań prefabrykowanych idealnie wpisuje się w wymagania szwedzkiego inwestora.

Co wyróżnia realizacje Grupy F.B.I. TASBUD w Szwecji?

W Szwecji nasze inwestycje realizowane są przez wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD spółkę zależną prawa szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB, szwedzki odpowiednik spółki akcyjnej, samodzielnego Generalnego Wykonawcę o ugruntowanej pozycji na rynku skandynawskim. TASBUD SVERIGE AB ma w swojej strukturze trzy ośrodki (Sztokholm, Göteborg, Mölmo) obejmujące geograficznie całą Szwecję.

Wyróżnia nas przede wszystkim doświadczenie, jakość, terminowość jak również innowacyjność oraz znajomość wymagań lokalnych uwarunkowań, w tym też prawnych. Po krótce przedstawię wybrane inwestycje: np. w Olofström przedmiotem inwestycji była, gdyż osiedle jest już wybudowane i od dłuższego czasu użytkowane, budowa osiedla mieszkaniowego w regionie administracyjnym län Blekinge w Szwecji, składającego się z budynków wielorodzinnych wykończonych w standardzie „pod klucz” wraz z niezbędną infrastrukturą i powierzchniami utwardzonymi oraz obiektami towarzyszącymi i terenem zewnętrznym. Dlaczego jako przykład podaję właśnie tą inwestycję? Dlatego, bo są to najwyższe budynki w mieście (dominanta miasta, w którym jest druga co do wielkości fabryka Volvo w Szwecji), co zdecydowanie je wyróżnia i stawia inwestycję jako kluczową dla całego regionu. Formuła realizacji inwestycji to generalne wykonawstwo w trybie Design&Build, zatem do takiej realizacji jest wymagana biegła znajomość przepisów szwedzkich. Standard wykończenia łączy polską jakość i szwedzką użyteczność.


Osiedle w Olöfstrom w Szwecji zbudowane „pod klucz”

Z kolei w Göteborgu jesteśmy odpowiedzialny za budowę etapu jednej z większych inwestycji mieszkaniowych w tym mieście. Nasza szwedzka Spółka TASBUD SVERIGE AB odpowiada za budowę wielokondygnacyjnego kompleksu mieszkaniowego, budowanego w technologii prefabrykowanej z troską o środowisko naturalne. Realizacja charakteryzuje się podwyższonym standardem, posiada elewację ozdobną, ceglaną, nowoczesne mieszkania wyposażone są w przeszklone balkony i loggie. Zamawiającym tego przedsięwzięcia jest Framtiden Byggutveckling AB, spółka wchodząca w skład Framtiden Group – największego szwedzkiego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, odpowiedzialnego za zasób mieszkaniowy miasta Göteborg, którego właścicielem jest miasto Göteborg.


Wykorzystanie elementów prefabrykowanych na budowie inwestycji w Göteborgu
Jakie kolejne kroki na rynku skandynawskim planuje Grupa F.B.I. TASBUD?

Nasza Grupa Kapitałowa wypracowała i ugruntowała swoją pozycję na rynku szwedzkim, planujemy więc dalsze pozyskiwanie inwestycji w tym kraju. Oczywiście nie chcemy ograniczać się tylko do Szwecji, swoimi działaniami planujemy objąć całą Skandynawię, jesteśmy otwarci na rynki norweskie i duńskie, a pewne kroki zostały już w tym kierunku poczynione. Rynek duński to dziś bardzo perspektywiczny obszar, polska branża budowlana stoi przed olbrzymią szansą rozwoju biznesu w tym kraju. Od dłuższego czasu owocnie współpracujemy  z kopenhaskim biurem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, zatem ekspansja naszej Grupy Kapitałowej w Danii trwa, co umocni wizerunek naszej Grupy jako mocnego gracza na rynku generalnych wykonawców w krajach skandynawskich, w oparciu o naszą ugruntowaną pozycję w Szwecji.

Warto podkreślić, że jako Grupa Kapitałowa jesteśmy otwarci na różne rynki nie tylko europejskie, ale też azjatyckie czy afrykańskie. W ramach działań prowadzonych przez Polski Klaster Eksporterów Budownictwa F.B.I. TASBUD S.A. została liderem interdyscyplinarnego i jakże prekursorskiego projektu „Polski Szpital Modułowy”, który łączy w sobie nie tylko zagadnienia związane z prefabrykacją czy generalnym wykonawstwem, czyli sektorem budownictwa, ale również z medycyną, edukacją, czy utrzymaniem obiektu w ruchu. Wg idei Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, zajmującego się promocją polskiego budownictwa poza granicami Polski, na niektóre rynki, np. afrykańskie warto udać się z gotowym produktem, który będzie można na miejscu zmontować i wyposażyć. Działania w tak dalekich krajach o zupełnie innej specyfice budownictwa, to niewątpliwie wyzwanie, do którego trzeba się dobrze przygotować. Budując z sukcesem na światowych rynkach od wielu lat wiemy, że wyzwania rozwijają naszą Grupę, dlatego jesteśmy gotowi się ich podjąć i wiemy jak się trzeba do nich przygotować, żeby zakończone zostały sukcesem.

Last Updated on 23 marca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA