Praktyczne podejście do teorii zrównoważonego rozwoju. Rozmowa z Jackiem Siwińskim, Prezesem Zarządu VELUX Polska

Obecnie przedsiębiorstwa przykładają dużą wagę do prowadzenia firmy w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Jakie konkretnie działania w tych obszarach podejmuje VELUX?

Historia społecznej odpowiedzialności biznesu  w firmie VELUX rozpoczęła się na długo zanim to pojęcie zostało spopularyzowane. Już w 1965 roku, założyciel Grupy VELUX, Villum Kann Rasmussen, postawił sobie za cel rozwijanie biznesu w oparciu o koncepcję „Przedsiębiorstwa Modelowego”, które określił jako firmę nie tylko dostarczającą użyteczne produkty, ale także traktującą swoje otoczenie, w tym swoich klientów, dostawców, pracowników i udziałowców lepiej niż większość innych przedsiębiorstw. Taka filozofia działania znajduje odzwierciedlenie niemal we wszystkich obszarach naszych aktywności. Poczynając od samego okna dachowego, które w całym swoim cyklu życia pozwala zaoszczędzić więcej energii niż jest potrzebne do jego wyprodukowania, poprzez wszystkie procesy produkcyjne, w tym transport, aż do utylizacji naszych wyrobów.

100% drewna wykorzystywanego w naszej produkcji w Polsce pochodzi ze zrównoważonych upraw, posiadających certyfikaty FSC lub PFSC . W naszych fabrykach 97% odpadów jest przetwarzanych na miejscu. Globalna strategia Grupy VELUX, ogłoszona w 2009 roku, zakładała obniżenie do roku 2020 emisji CO2 o połowę w porównaniu z rokiem 2007. W polskich zakładach produkcyjnych emisję CO2 zredukowaliśmy aż o 77% w przeliczeniu na jednostkę wartości produkcji. To obraz praktycznego podejścia do teorii zrównoważonego rozwoju.

Wiele branż zmaga się aktualnie z licznymi wyzwaniami jak np. brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Jakie największe wyzwania stoją przed VELUX oraz jak sobie Państwo z nimi radzicie?

Spółki z Grupy VELUX od dawna w swojej strategii dążą aby być pracodawcą pierwszego wyboru na lokalnych rynkach pracy. Podejmujemy wiele działań w tym zakresie – poczynając od tego, że nie stosujemy kontraktów cywilnoprawnych – wszyscy pracują w oparciu o umowy o pracę. Kilka lat temu zrezygnowaliśmy też z umów na okres próbny. Zakładamy, że każdy kto przejdzie proces rekrutacji zasługuje na zaufania i pierwszą umowę podpisuje na 2 lata. To tylko drobne przykłady wielu działań, które codzienne podejmujemy aby budować dobry wizerunek naszej firmy jako pracodawcy. Ważniejsze od przykładów działań są efekty – pomimo zmian jakie zachodzą na rynku pracy wciąż możemy pochwalić się niską rotacją pracowników, np. w fabrykach w Gnieźnie rotacja pracowników w 2019 utrzymywała się na poziomie poniżej 5%, ½ pracowników w Grupie pracuje u nas dłużej niż 7 lat, co moim zdaniem jest bardzo dobrym wynikiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że w ostatnich 3 latach zatrudnienie zwiększyliśmy o przeszło 500 osób, do poziomu ponad 4300 pracowników.  

Fabryka VELUX ul. Kolejowa
Zawodowo dużą wagę przykłada Pan do pracowników i ich kompetencji oraz zespołów, w których pracują. Jaki jest Pana przepis na kierowanie zespołem w tak dużej firmie?

W tym pytaniu jest w pewnym sensie zawarta także odpowiedź. Otóż przepisem na kierowanie zespołami są właśnie kompetencje. Dodałbym jeszcze zaufanie i odpowiedzialność. Jeśli złożyć te trzy elementy: kompetencje, zaufanie i odpowiedzialność to otrzymamy zespół, który samodzielnie jest w stanie poradzić sobie z największymi wyzwaniami. Wówczas rolą menadżera wcale nie jest kierowanie takimi zespołami ale bardziej dbanie o to aby te trzy elementy pracy zespołów odpowiednio ze sobą współgrały. 

linia montowa
Innowacyjność to zdecydowanie coś w czym czują się Państwo bardzo dobrze. Jakie nowe rozwiązania technologiczne wprowadzili Państwo na rynek oraz do swoich fabryk w ostatnim czasie?

Przemysł 4.0 i automatyzacja produkcji powszednieje – takie rozwiązania systematycznie wdrażamy w naszych zakładach produkcyjnych. Robotyzacja przenika też coraz bardziej do naszego życia. Internet rzeczy to coś, co dzisiaj przestaje być modą i gadżetem, a staje się użytecznym rozwiązaniem wpływającym na jakość naszego życia. Nasza oferta wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Rozwiązania VELUX potrafią nie tylko reagować na deszcz. Dzisiaj nasze okna i rolety mogą być sterowane automatycznie w oparciu o szereg czujników jakości powietrza, ale też na podstawie danych ze stacji pogodowych. Coraz więcej polskich klientów docenia też możliwość zdalnego sterowania naszymi produktami za pomocą aplikacji.

Last Updated on 23 marca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA