Co łączy kobiety, mężczyzn i sztuczną inteligencję w zarządzaniu biznesem? Urszula Graczyk, CFO Keylite RW Polska i pomysłodawczyni przestrzeni rozwojowej ULA’S HOME

Co łączy kobiety, mężczyzn i sztuczną inteligencję w zarządzaniu biznesem? Urszula Graczyk, CFO Keylite RW Polska i pomysłodawczyni przestrzeni rozwojowej ULA’S HOME

Czy kobiety prowadzące biznesy mają o wiele trudniej niż mężczyźni, jeśli chodzi o pozyskiwanie finansowania od inwestorów, czy też korzystają z innych źródeł finansowania?

Kobiety skutecznie poszukują różnych źródeł finansowania swojego biznesu. Otwierają własne firmy, ponieważ chcą prowadzić je na swoich własnych zasadach, a cechuje je jeszcze większa niezależność. Moje osobiste doświadczenia wskazują, że warto zacząć od mniejszych projektów, aby następnie pozyskać finansowanie od inwestorów na projekt już w fazie rozwoju. Dobrze przemyślana strategia pozwala zaoszczędzić na obciążeniach fiskalnych.

Na przykład, projekt, na pierwszy biznes z którego ja skorzystałam przy zakładaniu JDG, pokrył na starcie koszty w wysokości 20 tysięcy złotych. Kolejny projekt B2B, który jest kontynuacją pierwszego, pokrył koszty inwestycji w ULA’S HOME. Oszczędności wynikające z tego projektu B2B w porównaniu z pracą na etacie to około 150-200 tysięcy złotych rocznie.

Obecnie warto również zauważyć i wspomnieć o bardzo popularnym projekcie, jakim są Lokalne Grupy Wsparcia (LGD), opierające się na zasobach ludzkich, kulturowych, naturalnych, historycznych itp. Tak więc większe szanse na pozyskanie finansowania od inwestorów mają projekty zawierające w swojej strategii zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego. LGD finansują początek działalności, tj. inwestycje w środki trwałe oraz prace remontowo-budowlane. Kwoty wsparcia wynoszą od 50 – 100 tysięcy złotych, do maksymalnie 300 tysięcy złotych, ale intensywność pomocy nie przekracza 70% poniesionych kosztów i jest ona w formie refundacji.

I to nie jedyne a  jedne z wielu projektów dostępnych na rynku.

Każda osoba ma równe szanse na pozyskanie finansowania obcego, niezależnie od tego, czy jest to bezzwrotna pomoc, czy też z założoną stopą zwrotu dla inwestora. Wszystko zależy od obranej strategii, wizji, kultury i rytmu działania przedsięwzięcia biznesowego. Najważniejszy jest sposób myślenia, a także więzi z inwestorami, cel społeczny i nasza osobista efektywność w biznesie, osadzona w roli CXO.

Jak kobiety kreują kapitał społeczny w karierze i jak wykorzystują sieci kontaktów? Czy mniej o nie dbają niż mężczyźni?

Kobiety mają bardziej rozwinięte więzi i przynależność do grup społecznych, takich jak kluby i stowarzyszenia. Networking, czyli nieustanna potrzeba rozwoju, staje się dla nich naturalnym sposobem budowania relacji w celu rozwijania swojego biznesu. Kontakty służą również jako rekomendacje i poszerzanie wizji istnienia w świecie pełnym nowych technologii, zmian preferencji i oczekiwań klientów. Zaangażowanie w zrównoważony rozwój sprawia, że kobiety mają większą dostępność i zauważalność w mediach społecznościowych. Chętnie też budują swój własny wizerunek (personal branding). Zawsze mają oko zarówno na plusy, jak i minusy. Motywująca postawa liderska wzmacnia relacje społeczne i zaufanie. A to z kolei jest najważniejsze w zarządzaniu ludźmi, współodczuwaniu ich potrzeb i zaspokajaniu tych potrzeb, w tym w rozwoju.

Mężczyźni także kreują kapitał społeczny, ale robią to inaczej, być może bardziej odważnie i z większą otwartością, ale mniej empatycznie.

W biznesie wspólnym mianownikiem obu płci jest różnorodność w myśleniu i podejmowaniu decyzji. Jeśli nie poznamy dobrze punktu widzenia danej osoby, nie zrozumiemy postawy, jaką kieruje się i nie będziemy w stanie wejść w głębszą interakcję. Wówczas będziemy mieli inny punkt widzenia, swoją własną perspektywę, a to nie o to chodzi. Chodzi o kompromis między własnymi emocjami i myślami, by dostrzec więcej. 

To moja refleksja związana z przynależnością do klubów i spotkań networkingowych.

Czy spotkałaś na swojej drodze w biznesie mentora, kogoś, kto Ci pomógł się wybić?

Spotkałam wspaniałych mentorów i mentorki, którzy pomogli mi przejść na wyższy poziom i nie pozwolili mi zejść z moich szczytów. Dzięki temu moje obie półkule mózgowe – prawa i lewa – uzupełniają się wzajemnie w myśleniu z różnych poziomów rozumienia, co pozwoliło mi poznać siebie i doświadczyć siebie w innych obszarach, zwłaszcza w tzw. design thinking. Polecam pracę nad swoimi myślami w co najmniej 5 obszarach odpowiedzialności, ponieważ to one wyróżniają najlepszych liderów. Jako CFO niejednokrotnie podejmowałam decyzje w samotności. Uważam, że gdzieś te myśli trzeba wypuścić dla balansu i równowagi. Nasze umysły, ciało i dusza są jak sprawozdania finansowe, które informują nas o naszej kondycji, sprawności, efektywności i opłacalności.

Polecam biznesowe procesy mentoringowe zarówno dla mentorów, jak i mentee. Obecnie korzystam ze wsparcia Stowarzyszenia LiderShe, programu specjalnego dedykowanego dla absolwentek Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe, już od trzech lat. Moimi dotychczasowymi mentorkami były dr Anna Kieszkowska-Grudny, Olga Grygier-Siddons i Iwona Murphy.

AI dobrze radzi sobie z analityką czy finansami, ale nie posiada inteligencji emocjonalnej. Czy przyszłość przywództwa wobec tego należy do kobiet?

Transformacja w działach finansowych, napędzana przez dane z udziałem AI (sztucznej inteligencji), w tym wielowymiarowa analiza, stanowi fundament i kluczowe podejście, a także codzienność w pracy nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, którzy pełnią rolę CFO. Pozwala to na większą produktywność i planowanie strategiczne. Jednak kluczem do sukcesu jest silny zespół i umiejętne połączenie wiedzy biznesowej z wiedzą techniczną. Wciąż niska obecność kobiet w branży IT prowadzi do powstania wielu programów przebranżawiających, w tym innowacji, nowych technologii i AI dedykowanych kobietom.

Dlatego główną rolą CFO jest rozwijanie zespołu, oswojenie z transformacją cyfrową i dynamicznie zmieniającym się otoczeniem. Wniosek jest jeden – to my jako ludzie mamy przewagę nad AI, i to my możemy stale rozwijać naszą inteligencję emocjonalną (EQ) na wielu płaszczyznach. Według wielu raportów i badań, kobiety są bardziej otwarte na rozwój i łączenie twardych danych, takich jak badania statystyczne, wyniki sprzedaży i analizy rynkowe, z danymi miękkimi, takimi jak luźne myśli, emocje, opinie i refleksje. Ich ciągłe inspirowanie do rozwoju sprawia, że samoświadomość, ciągłe ulepszanie naszego EQ i większa otwartość na multitasking są głównym wyróżnikiem biznesowym.

Włączenie kobiet do „Top Management Strategy” i uzupełnienie składów zarządów oraz rad nadzorczych znacznie ułatwi płynne przejście w świat nowych technologii, takich jak AI, robotyzacja i nowe rozwiązania chmurowe, które obecnie stanowią największe wyzwania. To jest przyszłość i perspektywa na kolejne 10 lat! Dlatego wzmacniajmy biznes razem bez barier i ograniczeń, zachowując szacunek i zaufanie obu płciom.

Odpowiadając na pytanie, przywództwo należy zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Dajmy sobie równą przestrzeń do działania. Osiągniemy znacznie więcej w naszych biznesach i ich wzrostach, patrząc nie tylko na wyniki finansowe.


Urszula Graczyk – od ponad 25 lat związana z sektorem produkcyjnym: branża odzieżowa, branża opakowania, branża budowlana. Obecnie CFO w firmie Keylite RW Polska Sp. z o.o. Pomysłodawczyni przestrzeni rozwojowej ULA’S HOME, oferującej od 5 lat m.in. wsparcie coachingowo-mentoringowe z czytania sprawozdań finansowych dla kadry managerskiej i zajmująca się rozwojem osobistym w przywództwie i zarządzaniu. 

Absolwentka pierwszej edycji Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe na Uczelni Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także studiów z zakresu Psychologii Zarządzania i Coachingu Managerskiego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ukończyła również szkolenia Leadership and Delegation oraz Coaching and Mentoring w Franklin University w Columbus, Ohio, USA.

Pierwsza kapitanka w Klubie Absolwentek APK LiderShe na Uniwersytecie Koźmińskiego. 

Kreatorka własnego podejścia do życia, stale podążająca za modą, psychologią w zarządzaniu, podróżami oraz aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu.

Last Updated on 30 marca, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS