Kobiety w Biznesie: Wyzwania i bariery na drodze do sukcesu. Bogi Gabrovic, Deputy Country Head, CTP Poland

Kobiety w Biznesie: Wyzwania i bariery na drodze do sukcesu. Bogi Gabrovic, Deputy Country Head, CTP Poland

Co powoduje brak awansów większej liczby kobiet na najwyższe stanowiska?

Przyczyn braku awansu przede wszystkim wypatrujemy w sobie, tymczasem ciągle jest wiele czynników społecznych i strukturalnych, które zaburzają równowagę płciową na najwyższych stanowiskach.

Dyskryminacja płciowa jest jednym z nich. Problem ten nadal istnieje i może wpływać na możliwości awansu zawodowego kobiet. Przesądy i stereotypy dotyczące ról płciowych mogą ograniczać ich szanse na objęcie wysokich stanowisk. Kobiety często stykają się z trudnościami w utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, co może utrudniać awans na szczeblu kierowniczym. Brak elastyczności w organizacji, uwzględniającej role kobiet w wychowaniu dzieci, jest tutaj dużym czynnikiem negatywnym.

Brak adekwatnych programów i polityk korporacyjnych wspierających równość płci może sprawiać, że kobiety napotykają trudności w zdobyciu umiejętności i doświadczenia potrzebnych do awansu. Często nieistniejące lub niewłaściwe struktury wsparcia dla kobiet w organizacji przyczyniają się do tego stanu nierównowagi społecznej.

Niestety, czynnikiem hamującym rozwój kobiet w organizacjach, najczęściej w mniejszych ośrodkach miejskich, ciągle są kulturowe normy i oczekiwania wobec ról płciowych, które wpływają na wybory zawodowe kobiet oraz na to, jak są postrzegane w kontekście kariery zawodowej. W celu przełamania tych barier ważne jest podejmowanie działań na poziomie społecznym, korporacyjnym i instytucjonalnym, aby promować równość płci i umożliwić kobietom rozwijanie swoich karier zawodowych.

Czy kobietom brakuje przebojowości w konkurowaniu o najwyższe stanowiska? Może nie są świadome własnej kompetencji?

Moim zdaniem kobietom często brakuje pewności i wiary w siebie oraz swoje umiejętności. Nie umieją walczyć o siebie. Wynika to ze stereotypów wychowawczych, gdzie większy nacisk kładziono na to, aby córka była przede wszystkim przysłowiowo „grzeczna”, a nie ostra i walcząca o swoje zdanie. Często relatywnie proste programy mentoringowe i wsparcie ze strony osób zajmujących wysokie stanowiska byłyby bardzo pomocne dla kobiet aspirujących do kierowniczych funkcji.

Czy cechy lidera przejawiałaś już jako nastolatka? Może działałaś w szkolnym samorządzie albo byłaś przewodniczącą klasy?

W moim przypadku, było to naturalne od dziecka. Od przedszkola organizowałam i kierowałam drużynami podwórkowymi. Potem, na studiach, kierowałam organizacjami młodzieżowymi, jak AISEC czy szkolne samorządy. Zawsze chciałam być w centrum decyzyjnym, zawsze interesowało mnie jak zmotywować duże grupy ludzi do wspólnego działania, jak czytać charaktery ludzi i właściwie je angażować, aby jak najefektywniej i najszybciej dojść do celu.

Czy spotkałaś w trakcie swojej kariery biznesowego mentora – kogoś kto pomógł Ci się rozwinąć?

Tak, miałam takie szczęście, bo nie było to zaplanowane. Pierwszy raz podczas mojego pobytu w USA. Pracowałam wtedy dla jednej z największych firm oferujących zaplecze pracownicze dla jednostek szpitalnych w całej Ameryce. COO był charyzmatyczną ale też bardzo otwartą osobą. Umiał bardzo dobrze słuchać ludzi, budował wiarę w siebie i tym samym pchał do pokonywania własnych barier.

Druga taką osobą, którą poznałam na swojej drodze zawodowej, jest Olga Siddon – PWC CEE Partner. Pierwsza kobieta w PWC na tak wysokim stanowisku w organizacji. Jej spokój wewnętrzny, metodyczne podejście do swojej roli oraz umiejętność łączenia życia zawodowego i rodzinnego były bardzo inspirujące dla mnie. Ona jest w dalszym ciągu moim mentorem.

Jakie znaczenie w kształtowaniu przyszłych liderek ma edukacja? Czy Twoim zdaniem w obecnych programach nauczania należy coś zmienić, aby kobiety miały w przyszłości większe możliwości rozwoju?

Wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie program edukacyjny jest właściwie opracowany. Nie program nauczania, ale równe promowanie do rozwoju w środowisku domowym należy pielęgnować. Większa praca po stronie rodziców i wsparcie partnerów życiowych w równym rozwoju ma duże znaczenie.

Mężczyzn jest więcej na pozycjach kierowniczych, dlatego kobiety powinny znajdywać mentorów, którzy podbudują je, upewnią w działaniu.

Czy sukces w biznesie Cię zmienił? Jak porównujesz obecną siebie do osoby, którą byłaś na początku swojej kariery?

Hmm…. To, co zmieniło mnie, nadało większej pewności siebie, to doświadczenie zawodowe i życiowe. Upewniło mnie, że wieloma ścieżkami można dość do tego samego celu – jedna zajmuje dłużej, druga krócej. Ważne jest, aby mieć cel i go realizować, i czerpać mądrość z każdego nowego zdarzenia, przeżycia.

Co twoim zdaniem najbardziej motywuje kobiety do osiągania kolejnych sukcesów i przełamywania barier?

To, co motywuje kobiety do działania, to inne kobiety. Kobiety, którym się udało wiele osiągnąć stanowią inspiracje dla innych. Silne jednostki, które wiele osiągnęły ale przy tym zachowały równowagę osobistą i swoją kobiecość.


Bogi Gabrovic pełni funkcję Deputy Country Head w CTP Polska. Odpowiada za strategiczne zarządzanie firmą, budowanie marki CTP w Polsce oraz rozwój portfela nieruchomościowego spółki obejmującego obecnie ponad 2,8 mln mkw. gruntów w polskim banku ziemi. Swoje działania koncentruje na ekspansji lokalnego biznesu, będącego aktualnie jednym z trzech kluczowych rynków wzrostu w portfelu Grupy, a także rozbudowie silnego zespołu ekspertów i ścisłej współpracy z interesariuszami biznesowymi. Jej zdolność do ustalania priorytetów inwestycyjnych oraz umiejętności przywódcze przyczyniły się do zdecydowanego ugruntowania pozycji CTP na polskim rynku. 

Bogi ma ponad 25-letnie doświadczenie w ocenie inwestycji, pozyskiwaniu kapitału, jak również w zarządzaniu aktywami, ryzykiem i funduszami we wszystkich klasach nieruchomości komercyjnych, które zdobywała, pracując między innymi dla międzynarodowych organizacji w USA oraz w Europie. Jako lider wyróżnia się wysokim poziomem przedsiębiorczości i rozwiniętymi zdolnościami przywódczymi uzyskanymi podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej w USA. W swojej karierze wielokrotnie przeprowadzała firmy przez złożone transakcje ekspansji, reorganizacji i rozwoju kapitałowego. Przed dołączeniem do CTP Polska była związana z takimi markami, jak Golub Co, White Star Real Estate/AIG-Lincoln czy PWC.

Last Updated on 29 stycznia, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA