Tworzymy więzi, które mają znaczenie. Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej

Tworzymy więzi, które mają znaczenie. Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej

We wrześniu 2020 r. przyjęliście strategię „Lepsza Przyszłość 2030”, która łączy strategię biznesową z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. Proszę powiedzieć jak to wpłynęło na rozwój firmy? Z czego są Państwo najbardziej zadowoleni, na czym Państwo się skupiają, nad czym chcieliby Państwo jeszcze popracować?

Strategia, którą przyjęliśmy w 2020 r. wpływa na cały nasz biznes, w jasny sposób definiując strategię zrównoważonego rozwoju firmy. Nie jest to rewolucja, ponieważ i wcześniej środowisko naturalne, pracownicy, lokalne społeczności czy odpowiedzialna konsumpcja alkoholu były dla nas ważnymi obszarami, jednak przyjęcie strategii „Lepsza Przyszłość 2030” ustawiło poszczególne filary strategii: planeta, ludzie, portfolio i profit, w obszary o takim samym stopniu ważności. One wszystkie są obecnie ściśle ze sobą powiązane, a cele biznesowe i zrównoważonego rozwoju – równorzędne. Dla przykładu: jeżeli podejmujemy decyzję z obszaru „portfolio” o wprowadzeniu na rynek nowego produktu, to wiemy, że wprowadzimy go w opakowaniu, które spełnia założenia obszaru „planeta”, a więc będzie przyjazne dla środowiska. To dotyczy nie tylko opakowań jednostkowych, ale również zbiorczych – multipaków. W ich przypadku odchodzimy od zwykłej folii na rzecz pochodzącej z recyklingu. Jeżeli decydujemy się na zakup nowej linii technologicznej, to jej parametry muszą spełniać zarówno nasze oczekiwania biznesowe, jak i zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że technologia ta musi przynieść oszczędności w zużyciu surowców, takich jak woda czy energia. W naszych decyzjach zakupowych i innych wyborach muszą się spotkać korzyści biznesowe i środowiskowe – to jest główna zmiana wynikająca z obowiązującej strategii. Nikt w naszej firmie nie podejmie już decyzji kierując się wyłącznie korzyścią biznesową, bierzemy pod uwagę również wpływ na środowisko, na społeczności i na naszych pracowników. Jesteśmy zadowoleni z naszych dotychczasowych osiągnięć w realizacji celów strategii, niektóre z nich wypełniliśmy przed założonym terminem, ale nadal mamy do czego dążyć do końca bieżącej dekady.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju świetnie oddaje cel nadrzędny firmy – tworzenia więzi, które mają znaczenie. Na płaszczyznach biznesowej i społecznej odpowiedzialności budujemy relacje z partnerami, którzy mają podobne wartości i cele, dzięki czemu skuteczniej i na większą skalę przyczyniamy się do pozytywnych zmian środowiskowych i społecznych. Kiedy łączą nas cele pojawia się synergia w obszarze innowacyjności – wspólnie zastanawiamy się nad rozwiązaniami, które na przykład usprawnią naszą logistykę i jednocześnie pozwolą na obniżenie emisji CO₂ z transportu.

Kompania Piwowarska zajęła wysokie miejsce w „Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2022”. Jakie z podejmowanych przez Państwa działań zostały zauważone i tak wysoko ocenione?

W rankingu są brane pod uwagę systemowe rozwiązania i długofalowe działania związane ze wszystkimi obszarami ESG. Po weryfikacji ankiety i audycie po raz kolejny doceniono fakt, że Kompania Piwowarska robi wiele we wszystkich trzech obszarach: ładu korporacyjnego, środowiska naturalnego i odpowiedzialności społecznej w sposób systematyczny i konsekwentny. Cieszymy się z wysokiego miejsca w rankingu, bo utwierdza nas, że zmierzamy w dobrym kierunku.

Odpowiedzialna konsumpcja, troska o społeczeństwo i minimalizacja negatywnego wpływu działalności na środowisko to priorytety Kompanii Piwowarskiej. W jakie kampanie społeczne się angażujecie i co chcecie w ten sposób komunikować, na co zwracacie szczególną uwagę?

Ze względu na dobro społeczne i reputację naszego produktu ważna jest dla nas odpowiedzialna konsumpcja alkoholu, dlatego od lat promujemy umiarkowane picie i odpowiedzialne zachowania. Nasze kampanie edukacyjne i społeczne mówią przede wszystkim o tym, że alkohol jest produktem wyłącznie dla dorosłych, że kobiety w ciąży i w czasie karmienia nie powinny pić go wcale, tak jak osoby, które siadają za kierownicą.

To na czym nam zależy jest zawarte w misji naszej firmy – czynienia życia przyjemniejszym. Rozumiemy to jako umiarkowaną konsumpcję dobrej jakości piwa i kultywowanie piwnej tradycji i kultury – towarzyskich spotkań, degustacji, foodpairingu. Na każdym opakowaniu naszego piwa znajduje się informacja, że nie jest to produkt dla nieletnich, kobiet w ciąży i osób, które siadają za kierownicą. Każdy nasz przekaz reklamowy jest opatrzony podobną informacją. W duchu naszego celu nadrzędnego – tworzenia więzi, które mają znaczenie – niektóre z naszych kampanii edukacyjnych prowadzimy z partnerami społecznymi, na przykład te związane z FAS – alkoholowym zespołem płodowym.

Z satysfakcją obserwujemy trendy konsumenckie, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy piją coraz mniej piwa z procentami i częściej sięgają po piwa bezalkoholowe. Tendencja spadkowa mocnych piw utrzymuje się od pięciu lat a rośnie sprzedaż piw bezalkoholowych. Te zmiany uwzględnia nasza strategia, większość nowości w naszym portfolio to piwa 0,0%, i chcemy aby do 2030 r. stanowiły one 20% naszej oferty.

Kompania Piwowarska jest częścią Asahi Europe & International. W ramach szerszej strategii założyliście, że do 2025 r. ograniczycie średnie zużycie wody do warzenia piwa do 2,75 litra na 1 litr piwa. Okazuje się jednak, że już w ubiegłym roku osiągnęliście lepszy wynik. Jakie są przyczyny tak dobrego rezultatu?

Każda kropla wody ma dla nas znaczenie. Szacunek dla zasobów planety i ich oszczędne użytkowanie są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju. Takie podejście przynosi też korzyści finansowe – zmniejszając zużycie wody, zmniejszamy nasze koszty. Nawet osiągając tak dobre wyniki nie spoczywamy na laurach, cały czas śledzimy parametry zużycia wody, zastanawiamy się jak możemy jeszcze je zmniejszyć i inwestujemy w nowe rozwiązania. Woda jest nam potrzebna nie tylko do warzenia piwa, zużywamy ją też w innych procesach, na przykład związanych z utrzymaniem reżimu sanitarnego. Dzisiaj technologie umożliwiają oczyszczenie wody, dlatego korzystamy z nich i wodę używaną do mycia oczyszczamy, a nie wylewamy do ścieków. Dobre pomysły na rzecz ekologii pochodzą od naszych pracowników. Zgłaszają je w firmowym programie EKO Kompania. To pomysły na usprawnienia w naszej codziennej pracy, które przyczynią się do ochrony planety poprzez redukcję emisji CO₂, zmniejszenie zużycia wody, pozyskiwanie surowców w zrównoważony sposób, czy zwiększenie udziału opakowań w obiegu zamkniętym. Autorzy pomysłów, które wdrożymy są nagradzani finansowo. Co roku pomysłów jest sporo, a z pozoru drobne oszczędności przy skali naszej działalności robią różnicę.

Dużą uwagę w Kompanii Piwowarskiej przykłada się do równości płci. Zobowiązaliście się do dążenia do parytetu na stanowiskach kierowniczych i chcecie osiągnąć zakładany cel do 2030 r. Co według Was powoduje, że na stanowiskach kierowniczych panują duże dysproporcje?

To zobowiązanie dotyczy drugiego filaru naszej strategii – „ludzie”, a różnorodność jest w tym obszarze jednym z naszych priorytetów. W Polsce i na świecie nadal występują spore dysproporcje w obsadzie wyższych stanowisk, na niekorzyść kobiet. To pokłosie wielu lat tradycyjnego podejścia do kobiet i przedefiniowanych dla nich ról społecznych. Kobietom przypisana jest przede wszystkim rola matki, a to często wyłącza na kilka lat z życia zawodowego te kobiety, które chcą rozwijać się zawodowo. Mężczyźni idą do przodu, a kobiety, na których nadal w dużej mierze spoczywa opieka nad dzieckiem, mają wyrwę w zawodowym życiorysie. To na szczęście się zmienia, ale dziesiątki lat utartego schematu i powolność zmian powodują, że kobiet na wysokich stanowiskach jest po prostu za mało.

Jedną z opcji na zmianę jest pozyskiwanie kobiet z zewnątrz, spoza firmy. W Kompanii Piwowarskiej wprowadziliśmy zasadę: gdy prowadzimy rekrutacje na niższe i wyższe stanowiska menadżerskie, liczba kandydatów obu płci musi być w nich równa. Oczywiście wybierzemy osobę o najlepszych kwalifikacjach i kompetencjach, ale szanse dla obu płci są równe. W przypadku kobiet dość często problemem jest znalezienie kandydatki jednocześnie z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. To, co jest obiecujące, ale jednocześnie wymaga czasu, to rozwój kobiet wewnątrz własnej organizacji. Działanie już od poziomu absolwentów, dbanie o to, by zatrudniać jak najwięcej kobiet i dawać im możliwości zawodowego rozwoju. Niestety, młode kobiety które chcą pracować i się rozwijać nadal trafiają na szklany sufit. Przyczyną są głównie mentalne bariery i schematy związane z macierzyństwem i wychowywaniem dzieci. To jest realny problem i biznes musi znaleźć rozwiązanie, które zmieni takie myślenie. Inaczej sytuacja kobiet się nie zmieni. Nie ma żadnych przesłanek by twierdzić, że kobiety są mniej ambitne, czy mniej zdolne, a różnice między płciami dają podstawy różnorodności w zespołach, co przynosi firmie korzyści i przewagi. Świat się zmienia, my musimy być w nim bardziej elastyczni, a zróżnicowane zespoły sprawiają, że firmy również stają się bardziej elastyczne.

Jednym z elementów ESG jest ład korporacyjny. Jak podchodzicie do tego tematu? Co jest dla Was ważne w tworzeniu zasad, praktyk i procesów?

Przedsiębiorstwo jest jak żywy organizm, który aby zdrowo i efektywnie funkcjonował potrzebuje celu, pewnego porządku i zasad. Firma musi mieć zdefiniowany cel nadrzędny i być wokół tego celu ułożona, wspomagana przez procedury i polityki, które dotyczą zrównoważonego rozwoju i ludzi.

Kodeks etyki obowiązujący każdą osobę w firmie jest dla nas podstawą działania. Jeżeli ktokolwiek na zewnątrz czy wewnątrz organizacji zauważy postępowanie niezgodnie z kodeksem, może to zgłosić, oficjalnie lub anonimowo do Komisji etyki. Każdy nowy pracownik przed przystąpieniem do pracy musi zapoznać się z Kodeksem etyki i zobowiązać do przestrzegania jego zasad. Co roku przeprowadzamy ankietę wśród pracowników, która jest swego rodzaju sprawdzianem ze znajomości jego zapisów.

Obecnie młodzi ludzie, zanim podejmą pracę w firmie, zwracają uwagę na jej podejście do środowiska naturalnego i do ludzi. Takie przesłanki są coraz częściej istotne także dla konsumentów przy wyborach zakupowych. Etyczne postępowanie, troska o naturę i społeczności to współcześnie ważne elementy biznesowego powodzenia. Dzisiaj, kiedy świat mierzy się z bezprecedensowymi wyzwaniami i problemami, w Kompanii Piwowarskiej stawiamy na tworzenie więzi z partnerami biznesowymi, które dzięki skali pozwolą nam działać szybciej i skuteczniej dla wspólnego dobra i lepszej przyszłości.


Iwona Jacaszek-Pruś – związana z Kompanią Piwowarską SA od 2017 r., członkini zespołu zarządzającego firmy, dyrektorka ds. korporacyjnych. Zarządza zespołem odpowiedzialnym za komunikację wewnętrzną, zewnętrzną, public relations, reputację firmy i zrównoważony rozwój.

W latach 2003-2016 pełniła podobne funkcje jako członkini zespołu zarządzającego Coca-Cola HBC Polska. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała pracując dla British-American Tobacco Polska, agencji Burson-Marsteller, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz firmy ABC Consulting.

Prowadziła wykłady z dziedziny strategii marketingowych oraz zintegrowanej komunikacji marketingowej w ICAN Institute. Jest członkinią Komitetu Wykonawczego Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce. W latach 2004-2016 była członkinią Zarządu, a w latach 2010-2016 sprawowała funkcję wiceprezeski Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. W latach 2003-2016 była członkinią Rady Nadzorczej Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań SA, w latach 2006-2016 na stanowisku przewodniczącej Rady. Jest absolwentką handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim.

Last Updated on 6 października, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS