W biznesie bardzo ważne jest zaufanie. Rozmowa z Katarzyną Stellą-Sawicką, Poland Country Managerem ECI Telecom

Rozmowa z Katarzyną Stellą-Sawicką, Poland Country Managerem ECI Telecom

Jak wspomina Pani początek swojej działalności w biznesie, co było najtrudniejsze, a co motywowało i dodawało sił?

Będąc jedną z nielicznych kobiet w branży IT, musiałam sprostać wymaganiom pozyskiwania i rozwijania wiedzy technicznej, dynamicznie zmieniającej się technologii, która była domeną mężczyzn. Zdarzały się trudne momenty, ale wtedy motywacją dla mnie były wyniki, które planowałam osiągnąć.

Jakie prognozy dla polskiej gospodarki przewiduje Pani w świetle ostatnich wydarzeń globalnych?

Niestety każdy kryzys przynosi straty dla jednych i zyski dla drugich. W aktualnej sytuacji wszyscy możemy obserwować, jak wiele branż cały czas traci swoje przychody i trudno przewidzieć kiedy nastąpi stabilizacja. Mimo kryzysu, pojawiają się nowe nisze i nowe szanse. Nikt nie zna przyszłości, ale niewątpliwie jest to czas, w którym przewagę można osiągnąć wykazując się elastycznością, otwartością na zmiany i gotowością dopasowania do nowej rzeczywistości.

Jakie widzi Pani perspektywy dla swojej firmy na najbliższe trzy miesiące, pół roku, rok?

W obszarze technologii wpływającej na bezpieczeństwo, stabilność, przepustowość i rozwój sieci przewidujemy wzrost inwestycji, co obserwujemy od początku 2020 roku. Praca zdalna zwiększyła zapotrzebowanie na nowe aplikacje, gromadzenie danych, zarządzanie nimi oraz na rozwiązania chmurowe. W dużej mierze spodziewamy się utrzymania modelu pracy zdalnej wśród pracowników branży IT i nie tylko.

Co można zmienić lub poprawić, by lepiej było prowadzić biznes w Polsce? 

Biorąc pod uwagę współpracę z innymi krajami w Uni Europejskiej i nie tylko, mogę powiedzieć, że biznes w Polsce jest bardzo wymagający ze względu na dużą konkurencyjność i nacisk na uzyskanie najniższej ceny niezależnie od innych, często równie istotnych czynników. Biznes w Polsce mógłby rozwijać się szybciej, skuteczniej, na partnerskich zasadach, jeśli częściej stosowalibyśmy zasadę win-win.

Jakie trendy technologiczne zadecydują o przyszłości biznesu?

Obserwujemy coraz większy rozwój aplikacji i rozwiązań chmurowych, co może mieć znaczący wpływ na roadmapę produktów sprzętowych. Trendy technologiczne i korzystanie z innowacyjnych rozwiązań powodują zmiany przyzwyczajeń, na które biznes musi być przygotowany. O rosnącej roli chmur obliczeniowych mówi się już od dawna, ale ogromne znaczenie zyskuje również sztuczna inteligencja i szeroko stosowana automatyzacja. Wielu uważa, że już teraz ma miejsce kolejna rewolucja przemysłowa.

Co poświeciła Pani dla biznesu, z czego musiała Pani zrezygnować ?


W życiu zawsze stajemy przed różnymi wyborami. Każda decyzja wiąże się z wyborem jednej opcji i rezygnacją z innej. Myślę, że gdy nam na czymś zależy i dążymy do osiągania celów, które uznaliśmy za ważne, słowo poświęcenie traci negatywną część swojego wydźwięku i pozostaje jedynie konsekwencja podjętej decyzji oraz jej efekty. Można na to spojrzeć w ten sposób, że jeśli jesteś zaangażowany to poświęcasz się temu co robisz.

Jakimi wartościami kieruje się Pani w życiu i biznesie?

W biznesie bardzo ważne jest zaufanie, a moim zdaniem sposobem na budowanie długotrwałych relacji są między innymi uczciwość, etyka biznesowa, szacunek do pracy innych osób. Trzymając się konsekwentnie przyjętych przez siebie zasad, stajemy się wiarygodni i przygotowujemy grunt do owocnej współpracy.

Last Updated on 23 marca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA