W drodze do ambitnego celu. Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska

W drodze do ambitnego celu. Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska

W 2020 roku Grupa VELUX ogłosiła nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju. Po drodze mieliśmy trudne lata zdominowane przez pandemię COVID-19 i wyzwania związane z dostawami. Co zatem z ambitnymi celami, czy udaje się je wdrażać w życie?

Mimo wielu wyzwań biznesowych ostatnich dwóch lat, udało nam się uruchomić projekty, które pozwoliły nam wkroczyć na ambitną ścieżkę realizacji strategicznych celów. Nowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2030 to nasza mapa drogowa na nadchodzącą dekadę. Zakłada osiągnięcie neutralności węglowej do 2030 roku,  zmniejszenie o 50% śladu węglowego naszych produktów, czy wyeliminowanie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku ze wszystkich opakowań produktów. Ponadto zwiększymy wykorzystanie odpadów do blisko 100%. Ważna jest również zmiana struktury kupowanej energii elektrycznej na „zieloną”, celem jest 100% prądu z OZE.

Projekty wdrażające te cele w życie zostały rozpoczęte. Już do 2023 r. fabryki VELUX poprawią swoją efektywność energetyczną produkcji oraz przejdą w 100 proc. na odnawialne źródła energii. Dodatkowo firma VELUX będzie wprowadzać innowacje technologiczne, aby zmniejszyć o 50 proc. ślad węglowy swoich produktów i zwiększyć stopień zagospodarowania odpadów do blisko 100 proc. Na stulecie działalności chcemy zneu­tralizować całą historyczną emisję CO2,. Aby zrealizować ten cel nawiązaliśmy długofalowe partnerstwo z WWF, w ramach którego przeprowadzamy projekty związane z ochroną i sadzeniem lasów. Pochłoną one z atmosfery takie ilości CO2, które odpowia­dają całemu historycznemu śladowi węglowemu, czyli 5,6 mln ton.

Czy dbałość o klimat i środowisko to dla przedsiębiorstw kwestia wyboru, a może gwarancja rozwoju, czy nawet przetrwania?

Trzeba mieć świadomość, że działania firmy na rzecz środowiska i klimatu, mierzenie śladu węglowego, dążenie do neutralności węglowej stanie się powszechną praktyką, a wręcz wymogiem w perspektywie kilku lat, a firmy i całe gospodarki krajowe, które się do tych zmian nie dostosują utracą konkurencyjność na rynku europejskim. Wcześniej firmy rywalizowały między sobą w zakresie cen czy jakości produktów, obecnie coraz ważniejszym aspektem staje się redukcja śladu węglowego. Zagraniczni kontrahenci wymagają od przedsiębiorstw zdecydowanych deklaracji i zobowiązań dotyczących redukcji śladu węglowego, od czego uzależniają współpracę z nimi w dłuższej perspektywie. Myślę, że to początek ogromnej transformacji sposobu prowadzenia działalności oraz wprowadzania na rynek produktów i rozwiązań. Aby utrzymać konkurencyjność, firmy będą musiały podejmować zrównoważone działania, które obejmą produkcję, łańcuch dostaw, produkty i pracowników. Dzięki takiej strategii my nie tylko zamierzamy utrzymywać naszą wysoką konkurencyjność m, ale dodatkowo chcemy zwiększać jeszcze przewagę rynkową.

Jednym z kluczowych działań na rzecz środowiska jest dążenie do neutralności węglowej i mierzenie śladu węglowego. Jakie zatem kroki powinny podjąć firma, która chce zacząć mierzyć swój ślad węglowy?

Osiągnięcie neutralności węglowej wymaga działań na wielu polach, już teraz zarządy powinny wkomponować to w długookresowe strategie i uwzględnić kooperację ze swoimi partnerami w tym zakresie. W pierwszej kolejności rekomendowałbym opracowanie strategii ESG dla organizacji, w której mierzenie własnych emisji może być jedną z miar jej realizacji. W tym procesie można skorzystać z pomocy organizacji, które ustalają standardy i pomagają firmom w znalezieniu najlepszych sposobów do osiągnięcia celów. My przystąpiliśmy do inicjatywy Science Based Targets (SBTi). Dzięki temu stosujemy uznawaną na całym świecie metodologię, która zapewnia jasno zdefiniowaną ścieżkę ograniczania emisji gazów cieplarnianych.  Wyznaczyliśmy sobie cele: 100 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 oraz 50 proc. redukcji w zakresie 3 do 2030 r. Tym samym wybraliśmy najbardziej ambitną ścieżkę zatrzymania ocieplenia klimatu na poziomie 1,5°C.

Dla wielu firm wyzwaniem w redukcji śladu węglowego jest łańcuch dostaw? Jak Grupa VELUX radzi sobie w tym temacie?

Nasza Strategia Zrównoważonego Rozwoju zakłada, że w tym procesie udział wezmą także nasi dostawcy i w ten sposób obniżymy ślad węglowy naszych produktów o 50 proc. do roku 2030. Ścisła współpraca z naszymi dostawcami w za­kresie dokumentacji emisji to gwarancja sukcesu w realizacji tego celu. Aby zrozumieć i zmapować nasze emisje z zakresu 3., wraz z naszy­mi dostawcami zewnętrznymi oraz organizacjami w ramach CDP (Carbon Disclosure Project), a także The Carbon Trust stworzyliśmy centralnie model, którego dostawcy mogą używać w celu dokumen­towania swojego śladu węglowego. Dostawcy mogą wykorzystywać nasz model w pracy ze swoimi klientami oraz jako podstawę do własnych strategii redukcji śladu węglowego.

Co było krokiem milowym w ostatnim czasie w realizacji Strategii?

Jeden z naszych celów na rok 2030 to zapewnienie opakowań wykonanych z jednorodnego materiału, nadających się w 100% do recyklingu i niezawierających tworzyw sztucznych. Obecnie 90 proc. okien dachowych jest pakowanych bez użycia plastiku. To bardzo ważny kamień milowy na drodze do osiągnięcia strategicznego celu. Dzięki wyeliminowaniu tworzyw sztucznych z opakowań ślad węglowy okna obniżył się o 13 proc. My zaś obniżyliśmy koszty, eliminując aż 900 ton plastiku rocznie z naszych opakowań. Zmiana objęła najpopularniejsze typy okien, wkrótce zmienimy inne opakowania np. rolet i materiałów instalacyjnych.

Opakowania najpopularniejszych okien dachowych VELUX zamiast plastiku zawierają teraz elementy wykonane tylko z papieru i tektury. Zastąpiliśmy kształtki styropianowe, które zabezpieczają okno do transportu kształtkami z tektury o strukturze plastra miodu. Cieszymy się, że pozbawiliśmy opakowania styropianu, bo jest on dość problematycznym odpadem w recyclingu, ponieważ zawiera 98 proc. powietrza, a tylko 2 proc. polistyrenu. To sprawia, że jego recycling jest mało opłacalny, choćby ze względu na wysokie koszty transportu. Wiele osób nie wie również jak go sortować, a nowe opakowania zdecydowanie upraszczają proces sortowania odpadów po rozpakowaniu okna. Można wyrzucić wszystko do pojemnika na odpady papierowe, unikając sortowania odpadów na poszczególne frakcje. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z tego, że branża budowlana ma do odegrania istotną rolę w opanowaniu kryzysu klimatycznego i środowiskowego. Ekologicznych rozwiązań i odpowiedzialnych działań na rzecz środowiska oczekują również klienci. Opakowania to wizytówka środowiskowa firmy, dlatego coraz więcej firm z różnych branż przykłada do tego coraz więcej uwagi.


Jacek Siwiński – Prezes VELUX Polska, odpowiedzialny za planowanie i wdrażanie strategii rozwoju spółki, wyznacza kierunki komunikacji i założenia polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. Absolwent Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej, a także programu Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od początku swojej kariery związany z branżą budowlaną.

Last Updated on 22 września, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS