50 lat działalności Sefako – dostawcy rozwiązań i technologii kotłowych na wymagającym rynku energetycznym – to mnóstwo wyzwań i ciekawych projektów. Wywiad z Jackiem Borucińskim – Prezesem Zarządu Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A.

50 lat działalności Sefako – dostawcy rozwiązań i technologii kotłowych na wymagającym rynku energetycznym – to mnóstwo wyzwań i ciekawych projektów. Wywiad z Jackiem Borucińskim – Prezesem Zarządu Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A.

Niespełna 50 lat działalności Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. to bardzo dużo pracy, ale i doświadczenia. Na jakim etapie swojej drogi jest teraz Firma?

Fabryka rozpoczęła działalność w roku 1974. Dokładnie za rok, we wrześniu, obchodzić będziemy Jubileusz, jako jeden z największych i najbardziej cenionych producentów kotłów energetycznych
w Polsce i Europie. Zmiany legislacji katalogu wykorzystywanych paliw, poziomów emisji i stała pogoń za efektywnością energetyczną powodują, że do rzadkości należą powtarzalne projekty kotłów. Potrzeba produkcji energii z OZE pozwala na stabilny rozwój aplikacji biomasowych na rynku.

W związku z tym, że od odejścia od węgla nie ma już odwrotu, a proces transformacji gospodarki węglowej jest nieuchronny, przyjmujemy strategię rezygnacji z produkcji kotłów węglowych. Już prawie 20 lat temu w ofercie firmy pojawiły się kotły na biomasę, a ostanie dziesięciolecie to wzrost produkcji części ciśnieniowych i kotłów do przekształcania odpadów.

Co ważne, udział Fabryki Kotłów Sefako w tworzeniu nowych, niskoemisyjnych źródeł ciepła wpisuje się w narodowy trend transformacji gospodarki energetycznej w Polsce, opartej na paliwie gazowym. Ze spółki, która zajmowała się głównie dostawami elementów kotłowych, przeszliśmy na poziom spółki, która chce realizować kompleksowe zamówienia w formule generalnego wykonawstwa. Ponadto, jeszcze kilka lat temu niemal całość produkcji kierowana była na rynki Europy Zachodniej i Skandynawii. Obecnie dynamicznie rozwijamy działalność na rynku krajowym, umacniając swoją pozycję w Europie.

Cała branża energetyczna znajduje się w środku rewolucyjnych zmian. Planowane na skalę światową odejścia od wykorzystania paliwa węglowego będą miały niewątpliwy wpływ na politykę i strategię Sefako. Wprowadzony unijny pakiet dyrektyw „Fit for 55”, zakładający plan redukcji emisji CO2, wymaga wielu wyrzeczeń i w znaczącym stopniu wpłynie na przemysł energetyczny. Odpowiadając na zmieniającą się politykę klimatyczną i nowe regulacje z nią związane bardzo poważnie podchodzimy do strategii ESG.

Jakie produkty Fabryki Kotłów Sefako w Sędziszowie są dostępne na rynku?

Głównym asortymentem produkcji są kotły o mocy od 1 MW do 250 MW, które znajdują zastosowanie w energetyce zawodowej, przemysłowej i ciepłownictwie.

Produkujemy kotły płomienicowo-płomieniówkowe i kotły wodnorurowe,
w tym kotły palnikowe olejowo-gazowe. W ostatnim dziesięcioleciu Fabryka Kotłów wyspecjalizowała się w produkcji kotłów RDF (Refuse Derived Fuel) – do termicznego przekształcania odpadów – oraz opalanych biomasą, stając się ich największym producentem w Europie. Jednym z ciekawych a nietypowych rozwiązań, które jako Sefako wdrożyliśmy na rynku, są kotły płomienicowo-płomieniówkowe z palnikiem pelletowym.

Świadczymy kompleksowe usługi, począwszy od fazy projektowania oraz usług inżynierskich, poprzez zarządzanie zakupami, montaże kotłów, nadzór nad rozruchem oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także diagnostykę kotłów.

Prowadzimy projekty w formule EPC, czyli realizację obiektów kotłowni „pod klucz”,
z wykorzystaniem kotłów własnej produkcji, oraz dostarczamy produkty wyprodukowane w formule OEM (warsztatowej). Poza rodzimym rynkiem, naszymi odbiorcami i partnerami są największe firmy z branży energetycznej Europy, a kotły i elementy kotłowe wyprodukowane w Sędziszowie pracują m.in. w Wielkiej Brytanii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Szwecji, Włoszech, jak również w egzotycznych destynacjach, jak Oman, Arabia Saudyjska, Trynidad i Tobago, Indonezja, Japonia czy Grenlandia. W tym roku kotły wyjechały do Omanu i na Grenlandię oraz do Tanzanii.

Ilu pracowników zatrudniacie? W jakich krajach dostępne są Wasze produkty?

Zatrudniamy blisko tysiąc osób. Są to osoby mieszkające głównie w gminie Sędziszów i gminach ościennych. W większości są to pracownicy od lat związani z Fabryką. Charakterystyczną cechą kadry pracowniczej jest to, że Sefako zatrudnia praktycznie całe rodziny. I to nie tylko małżeństwa i ich dzieci, ale także dalsze: dziadków, kuzynów. Ma to bardzo pozytywny wydźwięk, sprawia bowiem, że Fabryka postrzegana jest jako rzetelny pracodawca, o niespełna 50-letniej tradycji, gwarantujący swoim pracownikom stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju zawodowego, zdobywanie nowych umiejętności, doświadczeń i zapewniający stabilizację życia rodzinnego. Ważnym elementem działalności Spółki w środowisku lokalnym jest edukacja młodych ludzi. Firma współpracuje z władzami gminy, jak i okolicznymi szkołami. W Fabryce istnieje warsztat, w którym uczniowie z pobliskiej szkoły zawodowej odbywają praktyki i szkolą się w zawodach (spawacz, mechanik), które dzisiaj i w przyszłości będą niezwykle popularne.

Czy w swojej ofercie macie produkty, które w dobie kryzysu energetycznego pozwalają oszczędzać odbiorcom indywidualnym/masowym?

Wszystkie kotły są projektowane w celu maksymalizacji ich sprawności, czyli oszczędności energii pierwotnej w paliwie. Kotły produkujemy z pełną dywersyfikacją paliw jakie są dostępne, w tym również biomasy, gazu. Jesteśmy przed decyzją ws. rozpoczęcia rozwoju produktów kotłowych zasilanych energią elektryczną pochodzącą z OZE.

Jakie plany na najbliższe lata ma Sefako?

Pewne plany biznesowe są niezmienne od kilku lat. To przede wszystkim zapewnienie i utrzymanie miejsc pracy dla mieszkańców regionu. Stała inwestycja w pracowników, dbanie o ich rozwój, poprawa warunków pracy. Ważnym elementem jest dla nas cyfryzacja i innowacyjne rozwiązania, w tym udogodnienia związane z automatyzacją zakładu. Jeżeli chodzi o kierunek rozwoju firmy, to przede wszystkim RDF kotły do termicznego przekształcania odpadów, kotły gazowe, kotły do spalania biomasy, pelletu, a co za tym idzie ograniczenie śladu węglowego. Planujemy z roku na rok zwiększać swoje zaangażowanie, realizując Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, poprzez wsparcie inicjatyw środowiskowych i samorządowych w zakresie rozwoju edukacyjnego, kulturalnego i fizycznego. Spółka w szczególności wspiera finansowo przedsięwzięcia mające na celu rozwój kultury fizycznej i sportu wśród pracowników, ich rodzin oraz lokalnej społeczności.

Potencjalne zaangażowanie SEFAKO w projekty energetyki atomowej w Polsce zostało uwieńczone podpisaniem porozumienia o współpracy z EDF i Westinghouse. Plany i działania Firmy są nakierowane na poszukiwanie takich produktów, rozwiązań, rynków i technologii, które dałyby pracę ludziom na kolejne lata, ale również, żeby dzięki tym działaniom można było poprawić, już i tak dobre, wyniki finansowe, zwiększając zarówno przychody, jak i pozyskiwane marże.


Jacek Boruciński – Prezes Zarządu Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. Posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe i szeroką wiedzę z zakresu energetyki, ciepłownictwa, finansów, inwestycji oraz zarządzania personelem. W swojej pracy największą uwagę zwraca na kontakt oraz zadowolenie pracowników i rozwój firmy. Z rynkiem energetycznym związany od 5 lat. Osobowość Roku Polski 2022 w kategorii Biznes, wyróżniony Menedżer Regionu Świętokrzyskiego 2022.

KATEGORIA