Angażujmy się w ochronę zdrowia i środowiska. Anna Lewandowska, lider obszaru ESG oraz Dyrektor Działu Onkologia w Pfizer Polska

Angażujmy się w ochronę zdrowia i środowiska. Anna Lewandowska, lider obszaru ESG oraz Dyrektor Działu Onkologia w Pfizer Polska

Wierzymy, że tylko sami będąc różnorodni, będziemy w stanie zrozumieć i pomagać naszym różnorodnym pacjentom na całym świecie – mówi Anna Lewandowska, lider obszaru ESG oraz Dyrektor Działu Onkologia w Pfizer Polska.

Jak wygląda Wasza współpraca ze środowiskiem badawczym w Polsce? Jakie korzyści z tej kooperacji czerpią polscy naukowcy?

Duża część innowacyjnych koncepcji powstaje w uniwersyteckich laboratoriach i w powiązanych z nimi start-upach, dlatego od wielu lat współpracujemy z Inkubatorem Uniwersytetu Warszawskiego. Chcemy w ten sposób motywować zdolnych ludzi jeszcze na etapie studiów, by rozwijali swoje pasje i opracowywali innowacyjne projekty, które mogą stać się nowymi rozwiązaniami terapeutycznymi. Wspieramy także od początku akademię przedsiębiorczości BraveCamp, skierowaną do studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy mają pomysł na biznes lub projekt. Program ma już 6 lat i w tym czasie wzięło w nim udział aż 150 uczestników.

Innym wieloletnim projektem jest Akademia PACTT-Pfizer, której celem jest wspieranie innowacyjności w polskiej nauce, podnoszenie kompetencji naukowców w zakresie transferu technologii oraz budowanie partnerstwa między nauką a biznesem.

W tym roku przyjęliśmy także na staż w dziale medycznym Pfizer studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Dwójka stażystów, pod opieką koordynatora stażu, od września pracuje już nad własnymi projektami, dopasowanym do ich indywidualnych ścieżek rozwoju.

Regularnie wpieramy naukę poprzez przekazywanie grantów edukacyjnych. Nasze zaangażowanie potwierdza, że cenimy współpracę ze środowiskiem naukowym, bo to w znacznym stopniu napędza rozwój medycyny.

Jesteście m.in. sygnatariuszami europejskiej Karty Różnorodności, a także, jako Pfizer Polska, znaleźliście się na liście #DiversityINCheck – grupie pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością w Polsce. Jakie praktyczne działania mające na celu zapewnienie inkluzywności podejmujecie?

Pfizer Polska zatrudnia około 500 pracowników – są wśród nas przedstawiciele 20 narodowości (jeśli chodzi o kontynenty to brakuje tylko przedstawicieli Australii), a kobiety stanowią 77% zespołu. Najmłodsza osoba ma 24 lata, a najstarsza 61. Wierzymy, że tylko sami będąc różnorodni, będziemy w stanie zrozumieć i pomagać naszym różnorodnym pacjentom na całym świecie. Dodatkowo, aby móc w pełni wykorzystywać naszą kreatywność, powinniśmy czuć się bezpiecznie, jako szanowani członkowie naszej organizacji. Możemy wtedy skupić się na współpracy, zamiast ograniczaniu ryzyka. Między innymi w tym celu zachęcamy do dobrowolnego zrzeszania się w grupy, jak Open LGBT+, Eco, Inclusive Culture, Helping hands czy X-generation, których członkowie organizują spotkania, akcje i warsztaty.

Wierzymy przy tym, że różnorodność i włączanie to umiejętności, które możemy rozwijać i wzmacniać. To ważne, bo różnorodność wiąże się ze zderzaniem się przyzwyczajeń i potrzeb. Należy umiejętnie panować nad tymi napięciami, bo to z nich wynikają najoryginalniejsze rozwiązania.

Korzystając z okazji chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt równości, który jest dla nas na tyle ważny, że został włączony do globalnej strategii ESG Pfizer, a wydaje się nie tak powszechny w biznesie.

Co ma Pani na myśli?

Chodzi o nasze dążenie do wyrównywania dostępu do profilaktyki i terapii – na całym świecie. Stąd narodziło się między innymi „Porozumienie na rzecz zdrowszego świata”, uruchomione w zeszłym roku. Celem tej inicjatywy jest dostarczanie na zasadach non-profit wszystkich opatentowanych przez Pfizer wysokiej jakości leków i szczepionek do 1,2 mld ludzi w 45 krajach o niższych dochodach. Porozumienie ma znacznie zmniejszyć nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, które występują pomiędzy wieloma krajami o niższych dochodach a resztą świata.

Skoro jesteśmy przy zdrowiu, to chciałam zapytać o kampanie społeczne nt. zdrowia. Jakie obszary są dla was szczególnie istotne w Polsce?

Prowadzimy wiele kampanii i wszystkie są dla nas równie ważne. Zwrócę uwagę na trzy. Ze względu na to, że zajmuję się onkologią, szczególnie bliski jest mi projekt edukacyjny centrum wsparcia dla pacjentów „Prosto o raku piersi”. W ramach tej akcji w przystępny sposób odpowiadamy na pytania faktycznie najczęściej wyszukiwane przez kobiety, które otrzymały diagnozę raka piersi. Druga kampania dotyczy zakaźnych chorób układu oddechowego, o których przypomniała miniona pandemia. Obecnie wiele uwagi poświęcamy propagowaniu szczepień jako najskuteczniejszego sposobu zapobiegania chorobom zakaźnym. Chcemy zwiększyć świadomość na temat tego, że warto szczepić się przez całe życie (tzw. life-course vaccination), szczególnie jeśli należy się do grup wysokiego ryzyka. Ze szczepieniami związana jest także trzecia kampania, nt. zagrożeń, jakie niesie kleszczowe zapalenie mózgu oraz możliwej profilaktyki szczepiennej.

Rozmawialiśmy już o społecznej odpowiedzialności i organizacyjnych zasadach, na których opiera się Pfizer. Przejdźmy do ostatniego elementu oceny ESG, a mianowicie ekologii. Jakie procedury stosujecie, aby zminimalizować wpływ waszej działalności na środowisko?

Pfizer zdaje sobie sprawę z przewidywanego poważnego wpływu problemów środowiskowych na społeczeństwo i zdrowie publiczne. Jako firma stosująca naukę do przezwyciężania największych wyzwań, naszym priorytetem jest zmniejszenie wpływu działalności Pfizer i naszego łańcucha dostaw na środowisko. Globalnie obejmuje to dwa główne obszary. Pierwszym jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Postawiliśmy przed sobą ambitny cel – osiągnięcie zerowych emisji dwutlenku węgla netto do 2040 roku, czyli dziesięć lat wcześniej niż założenia Porozumienia paryskiego. Jesteśmy na dobrej drodze – globalnie, w 2022 roku zmniejszyliśmy emisje gazów cieplarnianych o 1,5 proc. w porównaniu z 2021 rokiem, mimo zwiększenia produkcji. W porównaniu z 2019 rokiem emisje były mniejsze o ponad 11 proc. Ponadto już prawie 8 proc. elektryczności czerpiemy z odnawialnych źródeł energii.

Drugi obszar to zrównoważona produkcja leków – poprzez innowacje naukowe dążymy do projektowania bardziej wydajnych procesów, które mogą zmniejszyć wpływ naszych leków na środowisko w całym cyklu życia produktu, np. poprzez oszczędzanie energii, zmniejszanie zużycia wody i surowców, eliminowanie odpadów i stosowanie rozwiązań o obiegu zamkniętym tam, gdzie to możliwe.

Na poziomie krajowym, w Polsce, Pfizer dołączył w 2019 roku do projektu „Green Plan”, którego założeniem jest nasadzanie tylu drzew, by rekompensować emisję CO2 naszej floty. Z kolei budynek, w którym mieści się nasze lokalne biuro uzyskał ekologiczny certyfikat LEED na najwyższym możliwym poziomie, czyli Platinum, potwierdzający jakość w dziedzinie zielonego budownictwa. Naszym najnowszym projektem było stworzenie ogrodu permakulturowego, o który dbają sami pracownicy. Mamy nadzieję, że nawet przez takie, zdawałoby się małe, projekty zbliżymy się nieco bardziej do natury i mocniej zaangażujemy w jej ochronę.


Anna Lewandowska: dyrektor Działu Onkologii oraz członek Zarządu w Pfizer Polska. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej w obszarze marketingu, sprzedaży, refundacji i zarządzania projektami. Dzięki opracowywaniu innowacyjnych strategii oraz wdrażaniu nowych modeli rynkowych umożliwia pacjentom dostęp do innowacyjnych terapii. Jest absolwentką UJ w Krakowie oraz SGH w Warszawie.

Last Updated on 2 lutego, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA