Czy myślałeś o długoterminowym oszczędzaniu? Pomyśl o swojej przyszłości już dziś. Robert Sochacki, Prezes Zarządu BETA Securities Poland

Czy myślałeś o długoterminowym oszczędzaniu? Pomyśl o swojej przyszłości już dziś. Robert Sochacki, Prezes Zarządu BETA Securities Poland

Czy efektywne oszczędzanie jest dziś realne?

Mówi się że czas to pieniądz i jest w tym wiele prawdy. Myśląc o oszczędzaniu, to właśnie czas gra kluczową rolę. Odkładając systematycznie nawet niewielkie kwoty, po latach możemy zgromadzić spory kapitał. Już sam Albert Einstein wiele lat temu mówił, że „największym wynalazkiem ludzkości jest procent składany” a więc swojego rodzaju magiczne zjawisko, które możemy porównać do kuli śnieżnej, która, staczając się z góry, powoli nabiera rozpędu, a jednocześnie zwiększa swoją objętość i coraz szybciej rośnie. Warto więc pomyśleć o tym już dziś. Istnieje wiele form długoterminowego oszczędzania, a inwestowanie na giełdzie jest jedną z nich. Wielu z nas Giełdę Papierów Wartościowych kojarzy z licznymi, niezrozumiałymi wykresami, monitorami oraz ciągłymi prognozami co i kiedy wzrośnie a co spadnie. To niewątpliwie prawda, która jest obecna w krótkoterminowym inwestowaniu bądź spekulacji. W inwestowaniu długoterminowym moment inwestycji schodzi na dalszy plan i ustępuje miejsca odpowiedniej alokacji aktywów i dywersyfikacji. Inwestor powinien odstąpić od elementu przypadkowości, jakim jest próba kontroli najlepszego momentu na inwestycję (legendarne trafienie w dołek), na rzecz regularnego wpłacania i inwestowania w zależności od dostępności środków pieniężnych oraz obranej strategii. Jednym z tanich, i dostępnych naprawdę dla każdego, narzędzi inwestycyjnych oferowanych dziś przez polski rynek są fundusze inwestycyjne o pasywnej, indeksowej, polityce inwestycyjnej, a szczególnie ich giełdowa odmiana – fundusze ETF (Exchange Traded Funds). Ich ponadprzeciętne wyniki biorą się przede wszystkim z tego, że „chronią” Inwestorów przed terrorem wysokich kosztów jakie są charakterystyczne dla większości tradycyjnych produktów inwestycyjnych w Polsce.

A czy fundusze ETF mogą być narzędziem pozwalającym na długoterminowe oszczędzanie?

Fundusze ETF stworzone są właśnie jako narzędzia długoterminowego oszczędzania. Są to fundusze inwestycyjne, które mają za zadanie dostarczać stopę zwrotu taką samą jak odwzorowywany indeks giełdowy, bez względu na to czy jest on w trendzie wzrostowym czy spadkowym. To powoduje ich wysoką transparentność. Indeks giełdowy należy natomiast rozumieć po prostu jako portfel wybranych spółek, np.: indeks S&P500 to portfel 500 amerykańskich największych przedsiębiorstw. Im dłuższy jest horyzont inwestycyjny, tym więcej tradycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych aktywnie, osiąga gorsze rezultaty niż odpowiednie dla nich indeksy giełdowe. Dowodzą tego liczne badania statystyczne oraz stale rosnące już od lat zainteresowanie Inwestorów funduszami ETF. W ciągu ostatnich 20 lat, jest to niewątpliwie jeden z najlepiej rozwijających się segmentów rynków finansowych z aktywami przekraczającymi 10 bln $. ETF’y są świetnie znane inwestorom na całym świecie dzięki swojej przejrzystości, niskiemu poziomowi kosztów oraz atrakcyjnym wynikom inwestycyjnym z inwestycji. Fundusze te pozwalają również na długoterminowe oszczędzanie w ramach III filaru na poczet przyszłej emerytury za pośrednictwem IKE i IKZE.  Dziś BETA ETF jest największym dostawcą funduszy ETF na polskim rynku.

Jakie korzyści mogą zaoferować fundusze ETF Twojej firmie?

Staramy się przekazać prostą ideę, że inwestowanie na rynkach kapitałowych to po prostu dywersyfikacja majątku. Wbrew obiegowej opinii uważamy, że miejsce na transparentne, zdywersyfikowane inwestycje na rynku kapitałowym są zasadne dla większości z nas. Nie uważam, że ETF czy inwestycje giełdowe powinny być wkomponowane w firmę, raczej powinna być to prywatna i odrębna część oszczędności każdego z nas. Natomiast, inwestowanie na rynkach kapitałowych można porównać właśnie do prowadzenia firmy. Podobnie jak biznes potrzebuje jasnej strategii, dobrze zdefiniowana strategia inwestycyjna jest kluczowa dla osiągnięcia celów finansowych. I podobnie jak udany biznes wymaga efektywności operacyjnej i kontroli kosztów, udana strategia inwestycyjna wymaga opłacalności i niskich opłat. Właśnie tutaj pojawiają się ETF-y oferujące pasywną strategię inwestycyjną. Oznacza to, że po prostu śledzą indeks rynkowy, zamiast starać się go pobić przez aktywne zarządzanie. Dzięki temu unikamy wysokich opłat za zarządzanie i osiągamy wysoką efektywność procesu inwestycyjnego, podobnie jak uproszczenie operacji może zredukować koszty w biznesie. Kolejną analogią jest myślenie o ETF-ach jak o zespole pracowników. Podobnie jak biznes potrzebuje zróżnicowanego zespołu pracowników o różnych umiejętnościach i cechach, tak dobrze zdywersyfikowany portfel jest ważny do optymalizacji ryzyka i zwiększania stabilności. ETF-y zapewniają dywersyfikację, która daje Ci ekspozycję na wiele aktywów naraz, podobnie jak zespół pracowników o różnych umiejętnościach może współpracować, aby osiągnąć wspólny cel. Wreszcie, ETF-y oferują transparentność, tak jak biznes powinien być przejrzysty w swoich operacjach i finansach. ETF-y zapewniają inwestorom pewność, w co inwestują, pozwalając im podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Podsumowując, ETF-y oferują kosztowo skuteczne, transparentne i zdywersyfikowane rozwiązanie dla zarządzania majątkiem, dla klientów którzy dążą do osiągnięcia swoich celów finansowych. Dostarczają korzyści związanych z pasywną strategią inwestycyjną, niskimi opłatami, przejrzystością i dywersyfikacją pozwalając, szczególnie w długim okresie, osiągnąć założone cele inwestycyjne.


Robert Sochacki, CFA (Chartered Financial Analyst). Prezes Zarządu BETA Securities Poland SA oraz Członek Rady Nadzorczej AgioFunds TFI SA. Z rynkiem finansowym związany od ponad 25 lat.

Last Updated on 27 kwietnia, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA