Ewolucja branży budowlanej w obliczu wyzwań klimatycznych. Artur Popko, Prezes Zarządu, Budimex

Ewolucja branży budowlanej w obliczu wyzwań klimatycznych. Artur Popko, Prezes Zarządu, Budimex

Osiągnięcie ambitnych celów unijnych, m.in. w kontekście mobilności, ‎wymaga ‎sukcesywnego ogłaszania inwestycji i stabilnie płynącego strumienia ‎środków. Jeśli ‎chcemy mówić o realnym rozwoju, sytuacja z KPO nie powinna się ‎powtórzyć – mówi Artur Popko, Prezes Budimeksu.

Jakie główne wyzwania i zmiany napotkała branża budowlana w 2023 roku?

Rok 2023 przyniósł częściową stabilizację po pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie. Branża zmagała się z inflacją i trudnościami w budowie portfela inwestycji. Mimo to, zanotowano jednocyfrowy wzrost produkcji budowlanej, szczególnie w infrastrukturze, choć niektóre segmenty, takie jak budownictwo mieszkaniowe, doświadczały spadków. W zakresie waloryzacji dużych kontraktów publicznych na pewno wykonaliśmy duży ‎krok naprzód w porównaniu z rokiem poprzednim. Brak finansowania inwestycji ‎kolejowych i walka o pozyskanie nowych kontraktów w budownictwie ‎infrastrukturalnym z nowymi podmiotami skomplikowały rynek. Na kolejne ‎miesiące patrzymy z umiarkowanym optymizmem, jednak dla branży to nie będzie ‎czas wolny od wyzwań.

Jakie były konsekwencje braku źródeł finansowania części kontraktów budowlanych?

Brak finansowania inwestycji kolejowych i walka o nowe kontrakty infrastrukturalne skomplikowały sytuację. Pojawiły się poważne przestoje w ogłaszaniu postępowań, m.in. w segmencie ‎kolejowym.‎ Niemniej widzimy pozytywne zmiany, jak uruchomienie pod koniec 2023 roku środków z KPO, które powinny ożywić inwestycje kolejowe. Dla przyszłości branży istotne jest to, co wydarzy się w otoczeniu regulacyjnym, ‎szczególnie w zamówieniach publicznych. Kryzys odbił się na kondycji wielu firm. ‎Obecnie, gdy inwestycje są odblokowywane, rywalizacja zaostrza się, co odbija się m.in. ‎na marżowości projektów. Do tego polskie spółki muszą coraz częściej walczyć o ‎kontrakty z podmiotami spoza UE. Bez rozwiązań systemowych, takich jak certyfikacja ‎wykonawców, możemy być świadkami jeszcze większego załamania w branży niż to ‎było obserwowane w ostatnich latach. Osobnym wątkiem jest ciągłość finansowania ‎projektów i ogłaszania przetargów przez dużych zamawiających publicznych i ‎samorządy. Osiągnięcie ambitnych celów unijnych m.in. w kontekście mobilności, ‎wymaga sukcesywnego ogłaszania inwestycji i stabilnie płynącego strumienia ‎środków. Jeśli chcemy mówić o realnym rozwoju, sytuacja z KPO nie powinna się ‎powtórzyć.‎

Zrealizowaliśmy pierwsze inwestycje w segmencie OZE jako deweloper, w tym ukończyliśmy budowę ‎‎farmy wiatrowej o mocy 7 MW

Jakie są perspektywy i plany na przyszłość w branży?

Mimo wyzwań, branża patrzy w przyszłość z umiarkowanym optymizmem. Dla nas kluczowe będzie efektywne zarządzanie kosztami, innowacje i ekspansja geograficzna. Również zielony rozwój i inwestycje w OZE stanowią ważny kierunek rozwoju. Fundamentem działalności Budimex pozostaje budownictwo w Polsce, jednak nasza ‎oferta jest znacznie bardziej kompleksowa. Bilans roku zamykamy z ponad 150 ‎podłączonymi do sieci stacjami ładowania samochodów elektrycznych. ‎Zrealizowaliśmy pierwsze inwestycje w segmencie OZE, w tym ukończyliśmy budowę ‎farmy wiatrowej o mocy 7 MW. Kolejna inwestycja, tym razem fotowoltaiczna o mocy 14 ‎MW, jest w trakcie budowy. Warto wspomnieć również o skutecznej ekspansji ‎geograficznej. Realizujemy projekty generalnego wykonawstwa w Niemczech, ‎Czechach i na Słowacji i rozpoczynamy kontrakt na budowę linii kolejowej „Rail Baltica” ‎na Łotwie, o wartości blisko 4,9 mld zł. Pod koniec poprzedniego roku podpisaliśmy ‎pierwszy kontrakt w Czechach, o wartości 113 mln zł. Jest to kontrakt hydrotechniczny, w ‎ramach którego powstanie m.in. zapora o długości 146 metrów. Co więcej wartość ‎kontraktów w tzw. „poczekalni” w Czechach i na Słowacji przekracza 3 mld zł.

Czego oczekujecie od rynku budowlanego w tym roku?

Ważna jest poprawa warunków waloryzacyjnych w przetargach ‎samorządowych. ‎Zależy nam, by proces waloryzacji był wyłącznie receptą na nadzwyczajne zwyżki ‎kosztów, a nie stał się narzędziem do ratowania firm zaniżających ceny w ofertach ‎przetargowych. W wielu przetargach widzimy, że firmy, które nie mają odpowiedniego ‎potencjału i doświadczenia w Polsce, w tym podmioty spoza Unii Europejskiej, składają ‎o wiele niższe oferty cenowe niż doświadczeni wykonawcy, działający na naszym rynku ‎od wielu lat. Zdarzały się przypadki, że tak rażąco niskie w naszej ocenie oferty były ‎wybierane jako najkorzystniejsze. Na 20 ostatnich przetargów na budowę odcinków ‎dróg ekspresowych, w 35% z nich wybrane zostały takie właśnie oferty.

Budownictwo generuje obecnie blisko 40 proc. globalnej emisji – to więcej niż transport. Wdrażanie zielonych rozwiązań nie jest już tylko kwestią odpowiedzialności – to także warunek dostępu do finansowania

Czy branża budowlana radzi sobie z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi?

Budownictwo generuje obecnie blisko 40 proc. globalnej emisji – to więcej niż transport. ‎Wdrażanie zielonych rozwiązań nie jest już tylko kwestią odpowiedzialności – to także ‎warunek dostępu do finansowania oraz generowania przewag w walce o nowe ‎zlecenia. W naszej strategii zadeklarowaliśmy osiągnięcie neutralności klimatycznej do ‎‎2050 roku. Skala zmian, których należy dokonać jest ogromna – czas najwyższy, by ‎deklaracje przekuć w działanie.

Żeby zmienić obraz branży budowlanej jako przyszłego pracodawcy powinniśmy w większym zakresie wykorzystywać robotykę, AI, druk 3D

Jakie nowe technologie i innowacje są obecnie wdrażane w branży budowlanej?

Żeby zmienić obraz branży budowlanej jako przyszłego pracodawcy powinniśmy w większym zakresie wykorzystywać innowacyjne rozwiązania, robotykę, AI, druk 3D i wiele innych. Innowacje niestety kosztują. Tym samym my, jako branża, powinniśmy w nie inwestować, a zamawiający powinni zacząć oceniać oferty wykonawców także pod tym kątem.

Jakie zmiany zachodzą w zakresie zatrudnienia i kompetencji pracowników w branży budowlanej?

Budownictwo potrzebuje rąk do pracy. Automatyzacja i innowacje to trend sam w sobie, jednak nie rozwiążą problemów kadrowych, nie zastąpią doświadczenia i wiedzy, które mają w naszym fachu niebagatelne znaczenie. Ogłoszone plany inwestycyjne i fundusze unijne do 2030 roku dla Polski mają wartość blisko biliona złotych. To dla naszego kraju pozytywna perspektywa, ale też potrzeba zabezpieczenia zasobów ludzkich. Dlatego podpisaliśmy umowy z ponad 40 szkołami wyższymi i technicznymi o współpracy. Działamy na rzecz pozytywnego wizerunku branży w oczach młodego pokolenia i będziemy intensyfikować te działania w najbliższym czasie.


Artur Popko – Prezes Zarządu, Budimex

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne. W latach 2000 – 2002 pracował jako Inżynier Budowy w Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym Olecko, następnie do 2004 roku kierował realizacją jednego z największych projektów infrastrukturalnych – budową autostrady A2 z ramienia firmy NCC Polska. Od połowy 2004 roku związany z firmą Budimex Dromex, gdzie pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie kontraktu. W roku 2009 awansował na stanowisko Dyrektora Rejonu. Od roku 2011 dyrektor Budownictwa Komunikacyjnego. W 2014 roku objął funkcję dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego Budimeksu SA. Od 2019 roku Wiceprezes firmy i Dyrektor Operacyjny. Od 2021 r. Prezes Grupy Budimex SA.

Last Updated on 12 kwietnia, 2024 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA