Marek Krupiński – Dyrektor Generalny UNICEF Polska: Przedsiębiorcy mogą ratować życie najmłodszych

Marek Krupiński – Dyrektor Generalny UNICEF Polska: Przedsiębiorcy mogą ratować życie najmłodszych

Biznes gospodaruje dużym kapitałem, którego nawet mały procent może przynieść ogromną pomoc. W jaki sposób ten obszar gospodarki może wesprzeć takie organizacje jak UNICEF?

Biznes ma ogromną moc inicjowania zmian. Warto podkreślić, że naturalnym sprzymierzeńcem firmy przy podejmowaniu działań społecznych jest właśnie organizacja pozarządowa. Z drugiej strony, biznes dysponując kapitałem, może przyczynić się do realnej walki z problemami społecznymi na świecie oraz wspierać pozytywne zmiany systemowe.

Myśląc o zaangażowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w swoje działania, w 2012 roku UNICEF Polska opracował program „Firma z sercem”, adresowany właśnie do tej grupy odbiorców. Program pozwala mniejszym podmiotom łączyć założenia biznesowe z elementami społecznej odpowiedzialności. Podobne programy działają w wielu innych krajach, gromadząc wokół wspólnych działań lokalne firmy. Tylko w ostatnich miesiącach udział w programie przedłużyły firmy Karod czy Natural Pharmaceuticals.

Z kolei duże przedsiębiorstwa, które chcą pomagać dzieciom razem z naszą organizacją, zapraszamy do udziału w programie „Przyjaciel UNICEF”. Jest to propozycja współpracy szyta na miarę przedsiębiorców. W programie uczestniczą firmy z bardzo różnych branż: CREATON, Mikomax Smart Office, Centrum Medyczne Damiana, Wydawnictwo Podatkowe GOFIN, PAGEN oraz inni. Zachęcamy inne firmy, aby poszły w ślady naszych obecnych  partnerów. Więcej informacji na temat możliwości współpracy biznesowej z UNICEF Polska znajdą Państwo na stronie unicef.pl/biznes.

Warto też dodać, że działamy na rzecz dzieci w Polsce, prowadząc projekty edukacyjne w szkołach, inicjatywę „Miasto Przyjazne Dzieciom” oraz dbając o realizację zapisów Konwencji o prawach dziecka w naszym kraju. Partnerzy biznesowi mogą się włączyć np. w realizowane przez nas projekty edukacyjne. Przykładem, może być bardzo udany projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!” realizowany we współpracy z Fundacją Santander Bank Polska. Celem akcji było zmotywowanie i zaangażowanie uczniów oraz nauczycieli do podejmowania działań o charakterze społecznym i realizacji projektów skierowanych do społeczności szkoły i środowiska lokalnego. Do programu zgłosiło się ponad 740 placówek. Każda szkoła biorąca udział w projekcie mogła aplikować o środki na dofinansowanie przygotowanego przez siebie projektu społecznego. Placówki, które przygotowały najciekawsze projekty otrzymały dofinansowanie, które pozwolą im wcielić w życie zaplanowane działania. Granty przekazał partner projektu: Fundacja Santander Bank Polska. Jeszcze w tym roku startuje kolejna edycja tego programu.

Stowarzyszenia pozarządowe i biznesowe znacząco różnią się od siebie. Cele które sobie stawiają oraz idee, które wyznają są bardzo odmienne. Jakie korzyści niesie ze sobą współpraca tych dwóch organizacji?

UNICEF jest jednym z inicjatorów strategicznej współpracy biznesu z organizacjami humanitarnymi. Nasza organizacja współpracuje z partnerami biznesowymi na całym świecie – międzynarodowymi korporacjami, ale także z lokalnymi firmami. Partnerstwo z organizacjami takimi jak UNICEF daje firmom możliwość ratowania życia najmłodszych, przy jednoczesnym osiąganiu celów biznesowych. Globalny zasięg organizacji, rozpoznawalność i wiarygodność pomagają osiągać wyniki biznesowe, budować pozycję marki, jednoczyć i angażować pracowników. Wspólnie niesiemy realną pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Dążenie do wspólnego celu ma znaczący wpływ na codzienne życie dzieci. Dla przedsiębiorstwa organizacja pozarządowa może być też źródłem inspiracji i wiedzy na temat problemów społecznych, a także partnerem przy realizacji strategii CSR. Myślę, że pomimo różnic dzielących organizacje pozarządowe i świat biznesu, wspólna idea niesienia wsparcia potrzebującym może być korzystna dla obu stron i pomagać w realizacji ich celów.

Najczęstszymi darczyńcami organizacji dobroczynnych są osoby prywatne. Dużo osób nie wie, że w pomoc mogą się zaangażować również firmy. W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wspomóc organizacje pozarządowe?

To prawda, że najczęstszymi darczyńcami są osoby prywatne. Szczególne uznanie kieruję do osób, które każdego miesiąca, stale wspierają darowizną nasze działania. Na całym świecie takich osób jest już ponad 5,5 mln z 50 krajów świata. Wśród nich jest wielu Darczyńców z Polski. To nieoceniona pomoc, która realnie ratuje zdrowie i życie najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Jednak nie zapominamy o przedsiębiorcach, których chcemy stale włączać w te działania. Jak już powiedziałem, świat biznesu ma ogromną moc w inicjowaniu zmian i może na trwałe zwalczyć niektóre problemy dzieci. Najłatwiej jest włączyć się w działania organizacji pozarządowej przekazując darowiznę. Jednak nie możemy pomijać aspektu edukacyjnego, eksperckiego i zaangażowania pracowników czy klientów firmy. Dla każdego przedsiębiorcy chętnego wesprzeć nasze działania, znajdziemy odpowiedni sposób współpracy. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia według której przedsiębiorstwa w swojej działalności uwzględniają interesy społeczne. Czy jej idea jest kluczowa do rozwiązania problemów występujących na świecie?

Zdecydowanie! W większości przypadków współpraca UNICEF z partnerami biznesowymi trwa kilka lat. Umożliwia to firmom włączenie się w globalne programy pomocowe realizowane na całym świecie. Przede wszystkim pozwala na osiągnięcie wymiernych i trwałych rezultatów np. wyeliminowanie polio w większości krajów na świecie, ograniczenie tężca noworodkowego czy zniesienie praktyki zatrudniania dzieci. Dobrym przykładem była tutaj współpraca UNICEF i Pampers. Dzięki wspólnej akcji udało się całkowicie wyeliminować tężec noworodkowy w 26 krajach! Szacujemy, że dzięki temu uratowano przed śmiercią około miliona noworodków na całym świecie. Warto też wspomnieć o akcji zrealizowanej przez UNICEF Polska i naszego partnera – Biuro podróży ITAKA. W ramach programu „Etyczne podróże” pracownicy firmy zachęcali turystów do zwrócenia uwagi na sytuację dzieci w krajach, które odwiedzają. Wspólnie realizowaliśmy także projekt „Myślimy o Tobie, myślimy o innych” pomagający dzieciom w 10 dystryktach Sri Lanki, w których stopień niedożywienia dzieci był najwyższy. Jak widać przedsiębiorcy mogą realnie przyczynić się do walki z problemami społecznymi na całym świecie.

UNICEF powstał w 1946 roku. Obecnie współpracują Państwo z rządami w 190 krajach, mają na koncie miliony małych i dużych podopiecznych. Jak w przeciągu tych wszystkich lat zmieniła się organizacja?

UNICEF powstał z inicjatywy Polaka, dr. Ludwika Rajchmana – nie wszyscy niestety o tym pamiętają. Tuż po II wojnie światowej przyczynił się on do powstania organizacji, która niosła pomoc dzieciom w zniszczonej wojną Europie, także w Polsce. Już w latach 50. ubiegłego wieku nasz mandat rozszerzył się na kolejne kraje i kontynenty. Teraz jesteśmy obecni w ponad 190 krajach i niesiemy pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Mimo zwiększenia skali naszych działań, nasze zasady nie zmieniły się. Niesiemy pomoc apolitycznie, mając na względzie przede wszystkim dobro dzieci. Zmieniają się formy pomocy czy produkty, które dostarczamy. Wykorzystujemy innowacyjne metody dotarcia do osób poszkodowanych wykorzystując np. drony. Po prostu dostosowujemy się do zmieniającego się świata.

W tym roku UNICEF obchodzi swoje 75. urodziny. Mimo że okrągła rocznica powstania organizacji przypada podczas bezprecedensowej, globalnej pandemii, to nie poddajemy się. Podobnie wtedy, jak i dziś, skala wyzwań stojących przed dziećmi na świecie jest przytłaczająca, a nasza misja nie uległa przedawnieniu. 

Ostanie kilka lat nie jest łatwe. COVID-19 odcisnął bardzo silne piętno na całym świecie. Jakie działania są dla UNICEF obecnie priorytetowe?

2020 rok już na zawsze zostanie zapamiętany jako rok pandemii COVID-19. Zamknięte szkoły, wyzwania zdrowia psychicznego, domowa izolacja i ograniczony dostęp do podstawowych usług dotknęły miliony dzieci i ich rodzin na całym świecie. Jednak dotychczasowe potrzeby dzieci nie zniknęły.  Na skutek pandemii koronawirusa najbardziej poszkodowane zostały dzieci w najuboższych krajach świata oraz te, które już wcześniej były pokrzywdzone przez dyskryminację, wykluczenie społeczne czy konflikty zbrojne. UNICEF szacuje, że liczba dzieci żyjących w ubogich gospodarstwach domowych w ostatnim roku wzrosła o 142 mln. Ponadto, aż 94% uczniów w szczycie pandemii nie mogło chodzić do szkoły, a co najmniej 1/3 nie miała dostępu do nauki zdalnej. Jednocześnie ograniczony dostęp do żywności może wkrótce sprawić, że 44 mln dzieci będzie niedożywionych. Wieloletnie doświadczenie UNICEF w niesieniu pomocy pozwoliło organizacji szybko zareagować i dostosować się do nowych wyzwań. Wsparcie w walce z pandemią trafiło do 138 krajów. Teraz bardziej niż kiedykolwiek dzieci i młodzież na całym świecie potrzebują globalnych działań, inwestycji w zdrowie, edukację oraz bardziej odporne systemy i usługi, z których wszyscy będą mogli skorzystać. Tak jak poprzednie pokolenie budowało świat na nowo po II wojnie światowej, tak i my dzisiaj musimy to zrobić dla naszych dzieci.


Marek Krupiński

Absolwent filologii romańskiej. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się w połowie lat siedemdziesiątych w sektorze turystycznym, następnie w PLL LOT w dziale sprzedaży oraz za granicą jako szef przedstawicielstwa LOT w Tunezji i Afryce Północnej. W 1992 r. został mianowany szefem Biura Zarządu, a następnie Członkiem Zarządu PLL LOT.SA. w I kadencji. Po zmianach systemowych w Polsce został oddelegowany do Ministerstwa Obrony jako pierwszy cywilny dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej odpowiedzialny za wdrażanie cywilnych struktur zarządzania. W latach 1996-2002 był Dyrektor Polskiego biura handlowego we francuskiej grupie przemysłu lotniczego Aerospatiale. W latach 2003-2006 Prezes / Dyrektor Zarządzający w jednej z najważniejszych agencji reklamowych na polskim rynku, przeprowadzając udany program redukcji zadłużenia i restrukturyzacji. W latach 2006-2007 powrócił do Polskich Linii Lotniczych LOT jako Wiceprezes ds. handlowych / Członek Zarządu. W połowie 2007 r. został powołany przez Radę Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF na Dyrektora Generalnego UNICEF Polska.

Last Updated on 15 października, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA