O inflacji, strategii rozwoju ESG i społecznej odpowiedzialności – mówi Paweł Strączyński, Wiceprezes Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Finansowy

O inflacji, strategii rozwoju ESG i społecznej odpowiedzialności – mówi Paweł Strączyński, Wiceprezes Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Finansowy

Obecnie już 20 mln Polaków aktywnie korzysta z bankowości internetowej, a z mobilnych aplikacji bankowych aż 14 mln.  W Banku Pekao S.A. kładziecie bardzo duży nacisk na cyfryzację i digitalizację swoich usług. Czy widać już wpływ tych zmian na Waszych klientów?

 Za dwa lata chcemy aby 100 procent naszych usług można było realizować z pozycji aplikacji. Wskaźnik digitalizacji i cyfryzacji usług jest jednym z głównych wskaźników realizacji naszej strategii biznesowej. Teraz wskaźnik digitalizacji w banku jest na poziomie 70 procent. Nie rezygnujemy z obsługi w oddziałach  i nie zastąpimy jej tylko obsługą cyfrową. Chcemy uzupełnić dotychczasową ofertę tak by wybór kanałów obsługi zostawić do decyzji klientów. Jeśli będą chcieli odwiedzić oddział albo zostać w domu i bankować z nami w ten właśnie sposób otrzymają ten sam poziom obsługi.

Ale to też chyba trochę się już zmienia, ponieważ coraz więcej osób starszych powoli uczy się korzystać ze zdalnych kanałów obsługi.

Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o podział wiekowy, nie stygmatyzowałbym osób starszych przypisując im brak zdolności poruszania się w świecie cyfrowym. Relacje bezpośrednie z doradcami są dużą wartością docenianą przez np. przedsiębiorców. Pamiętajmy, że pandemia odcisnęła piętno na relacjach społecznych i często osobisty kontakt jest wynikiem deficytu spotkania z człowiekiem.

Jeżeli chodzi o segment korporacyjny to bardzo dużo firm jest Państwa klientami. W jakim kierunku planujecie iść?

W tym segmencie jesteśmy absolutnie numerem jeden. Nasz udział w rynku dochodzi do 30 procent. Angażujemy się coraz mocniej w duże projekty. Finansujemy ogromne inwestycje związane są z transformacją energetyczną. Chcemy być w tym obszarze bankiem pierwszego wyboru. W przypadku mniejszych przedsiębiorstw, jesteśmy numerem dwa, ale z rosnącą pozycją i zależy nam na tym, żeby cały czas się rozwijać. W celach strategicznych założyliśmy również większą akwizycję młodszych klientów. Jesteśmy bankiem systemowym i naszą ambicją jest bycie liderem w każdym segmencie rynku.

Czy dzisiaj kiedy szaleje inflacja, a stopy procentowe są sukcesywnie podnoszone to dobry czas dla sektora bankowego czy jest to raczej okres pewnego rodzaju stagnacji konsumenckiej?

Inflacja to zjawisko o charakterze ogólnoświatowym. Jest skutkiem przede wszystkim globalnego wzrostu cen energii i surowców spowodowanym z jednej strony sytuacją  geopolityczną i wojną, z drugiej z kierunkami polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która chce przyspieszyć transformację energetyczną i przechodzenie na odnawialne źródła energii. Nie bez wpływu na inflację jest przerwanie łańcuchów dostaw ze względu na Covid -19 i wojnę. Rozciąganie łańcuchów dostaw było chybionym pomysłem. Jednak nie jest wszystko jedno, gdzie się produkuje nawet jeśli jest tanio. Opóźniony efekt popytowy to kolejny czynnik wpływający na inflację. Można to zobaczyć np. w branży turystycznej czy gastronomicznej. Po dwóch latach pandemii ruszyliśmy do restauracji, na zakupy, do biur podróży, chcąc po prostu żyć tak, jak przed pandemią i ten pierwszy efekt opóźnionego popytu jest dodatkowym czynnikiem inflacjogennym. Stopy procentowe oczywiście rosną, pamiętajmy tylko o tym, że inflacja wynosi w tym momencie 12- 13 proc., a stopę procentową mamy podstawową 6 proc., czyli realna stopa procentowa ciągle jest ujemna. Dynamika wynagrodzeń jest wyższa niż inflacji.

Wielu uchodźców ma u Was konta, ponadto bank przygotował specjalne rozwiązania dla klientów firmowych z Ukrainy, by pomóc  bezpieczne zarządzać  finansami swoich firm z Polski. Jak wojna w Ukrainie w Pana ocenie wpłynie  na sytuację banku ?

Wychodzimy mocno naprzeciw obywatelom z Ukrainy. Nasza aplikacja mobilna jest dostępna w języku ukraińskim, także wdrażamy obsługę w tym języku. W Banku Pekao obywatele Ukrainy mogą już składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500+ za pomocą serwisu internetowego oraz przez aplikację. Bank uprościł maksymalnie procedurę otwarcia kont dla obywateli Ukrainy – wystarczy jeden dokument identyfikujący np. paszport. Za prowadzenie Bank Pekao nie pobiera opłat.

Na czym polega strategia ESG, którą bank przyjął w zeszłym roku oraz jakie stawia sobie cele?

W strategii ESG przyjęliśmy sobie przede wszystkim większe zaangażowanie w projekty zrównoważone – na co najmniej 30 mld zł. Proszę traktować te liczby jako absolutne minimum. Do roku 2024 chcielibyśmy zaangażować się w projekty niskoemisyjne, zredukować zaangażowanie w aktywa wysokoemisyjne do poniżej jednego procenta portfela. Nie będzie to masowe wypowiadanie umów czy nieodnawianie umów. My jesteśmy bankiem odpowiedzialnym, bankiem Polskim, z udziałem skarbu Państwa i tak jak banki zagraniczne mają swoich właścicieli, których wola jest wyrażana i realizowana przez zarząd, tak samo my mamy swoich akcjonariuszy i również wsłuchujemy się w to co oni mówią.

Czyli jeżeli nie będą Państwo masowo wypowiadać umów to jak to będzie w takim razie działać?

 Na pewno nie będziemy angażowali się w nowe projekty z sektorami wysokoemisyjnymi, ale weźmiemy udział w transformacji energetycznej. Podczas forum w Davos, w którym miałem zaszczyt uczestniczyć, Pan Premier Jacek Sasin powiedział, że transformacja energetyczna w Polsce  powinna odbyć się z węgla bezpośrednio do OZE z pominięciem tego paliwa przejściowego. Dzisiaj w tej skomplikowanej sytuacji jakiej się znaleźliśmy powinniśmy w sposób kontrolowany i bezpieczny kontynuować proces wygaszania aktywów węglowych, ale w innym harmonogramie dlatego, że musimy wziąć pod uwagę, że nie będzie gazu tyle, ile było planowane. Na pewno  musimy przyspieszyć  programy budowy OZE i energetyki rozproszonej.

Bank Pekao S.A. przywiązuje dużą wagę  do społecznej odpowiedzialności biznesu na kanwie której opracował dodatkowo „Kartę Zasad”, czyli wewnętrzny zbiór korporacyjnych wartości. Czy może Pan coś więcej powiedzieć na ten temat?

 Nasza społeczna odpowiedzialność to odpowiedź banku na cele zawarte w naszej polityce ESG. To kompleksowy dokument oparty na trzech filarach: Środowisko, Zaangażowanie i Ład. Wśród kluczowych aspektów tego ostatniego znalazła się promocja rozwoju, różnorodności i równości pracowników. Najważniejszymi celami w tym kontekście są wzrost satysfakcji oraz zaangażowania. Ich osiągnięciu służą programy rozwojowe, plany sukcesji i powiązany z wynikami atrakcyjny system wynagrodzeń. Priorytetem Pekao jest również dbałość o równouprawnienie, redukcja luki w wynagrodzeniach oraz utrzymanie zrównoważonego poziomu liczby kobiet i mężczyzn na stanowiskach menedżerskich. W pionie finansowym, który nadzoruje, na ośmiu dyrektorów są cztery kobiety. To pokazuje, że nie ma dysproporcji w podejściu do budowania kadry zarządzającej. W całym Banku Pekao trzy czwarte zatrudnionych to panie. Nic więc dziwnego, że nasz Bank, trzeci rok z rzędu, zakwalifikował się do indeksu Bloomberg Gender-Equality Index. Udział pań na wyższych stanowiskach menedżerskich to 57 proc. We wspomnianym rankingu są tylko dwie firmy z Polski.

Chciałabym się jeszcze dopytać o akcje społeczne. Czy Bank Pekao S.A. angażuję się w różnego rodzaju pomoc?

W raporcie FOB czyli największym w Polsce cyklicznym przeglądzie inicjatyw firm w zakresie CSR  i zrównoważonego rozwoju z danego roku Bank Pekao został doceniony za wszystkie zgłoszone działania. Limitem było 10, wszystkie wysoko oceniono. M.in. program dla kobiet „Bez cukru”, którego założeniem jest wspieranie i inspirowanie kobiet do rozwoju w życiu i w biznesie czy projekt „MiLOVE biegi z Żubrem”, którego zadaniem, oprócz wzmacniania więzi koleżeńskich między pracownikami, było też zachęcenie ich do aktywności fizycznej i udziału w akcji charytatywnej. W Banku Pekao kwitnie też wolontariat pracowniczy. Pracownicy edukują i wspierają seniorów zrzeszonych w klubach seniora Polskiego Czerwonego Krzyża. Współpracujemy też ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Doceniono też otwarcie przez bank wirtualnej Galerii Sztuki Banku Pekao, której otwarciu towarzyszyło przekazanie Muzeum na Zamku Królewskim dwóch eksponatów z kolekcji banku o wartości ok. 400 tys. zł.


Paweł Strączyński, wiceprezes Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Finansowy

Absolwent UE we Wrocławiu oraz Executive MBA o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A. oraz Członek Rady Zarządzającej PKEE. Wcześniej był Wiceprezesem Zarządu w PGE S.A.

Last Updated on 27 czerwca, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS