Od efektywności energetycznej do sieci kampusowej 5G. Jak robić to dobrze? Wywiad z dr inż. Arturem Pollakiem, prezesem zarządu APA Group

Od efektywności energetycznej do sieci kampusowej 5G. Jak robić to dobrze? Wywiad z dr inż. Arturem Pollakiem, prezesem zarządu APA Group

Słyszymy o kolejnej fali wzrostu kosztów za media w przedsiębiorstwach. Czy to oznacza kolejny rok zaciskania pasa i oszczędzania na mediach przez zarządy firm?

Zdecydowanie, wzrost kosztów za media to wyzwanie, z którym muszą się mierzyć wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości czy branży. Jednakże, zamiast postrzegać to wyłącznie jako powód do zaciskania pasa, w naszej firmie widzimy w tym okazję do innowacji i efektywniejszego zarządzania zasobami. Użytkując samochód nie mamy wpływu na cenę paliwa, ale już na to jak nim jeździmy tak: oszczędnie lub nieekonomicznie. Chociaż nie my ustalamy ceny energii, mamy wpływ na to, jak z tego zasobu korzystamy. Doświadczenie pokazuje, że z odpowiednim podejściem można nie tylko minimalizować koszty, ale również przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju.

Kilka lat temu, zaczęliśmy głębiej analizować, za co dokładnie płacimy, kiedy przychodzi rachunek za energię. Nawet dla nas, ekspertów w dziedzinie automatyzacji i inteligentnych systemów, zrozumienie sposobu kalkulacji tych kosztów przez dostawców było nie lada wyzwaniem. Ta analiza ujawniła, że wiele przedsiębiorstw, podobnie jak my na początku, bezrefleksyjnie opłaca faktury za media, nie zastanawiając się nad optymalizacją zużycia.

W odpowiedzi na te obserwacje, stworzyliśmy Inteligentną Platformę Optymalizacji Energii (IPOE), która umożliwia przedsiębiorstwom dokładne monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii elektrycznej, wody, gazu, ciepłego powietrza i innych mediów. Dzięki niej, niektórzy nasi partnerzy zaobserwowali spadki kosztów mediów nawet o 40%. Jest to możliwe dzięki zaimplementowaniu profesjonalnych systemów pomiarowych i analitycznych, które pozwalają na precyzyjne śledzenie zużycia w czasie rzeczywistym i identyfikowanie obszarów do optymalizacji.

Dzisiaj nasze narzędzie, działa już w pełnym ekosystemie NAZCA 4.0 i jest dostępne dla szerokiego spektrum odbiorców – od dużych przedsiębiorstw po małe i średnie firmy, a także jednostki samorządu terytorialnego. Wprowadzenie IPOE pozwala nie tylko na znaczące obniżenie kosztów, ale również na realizację założeń normy ISO 50 001 dotyczącej ciągłego usprawniania zarządzania energią.

Ostatnio zakończyliśmy instalację naszej platformy w budynkach samorządowych województwa śląskiego, gdzie rozpoczęliśmy roczny monitoring efektywności energetycznej 27 budynków użyteczności publicznej. To projekt, który doskonale ilustruje, jak efektywne zarządzanie energią może przynieść korzyści nie tylko ekonomiczne, ale również środowiskowe.

Przedsiębiorstwa dysponują często rozbudowanymi, nierzadko wieloletnimi infrastrukturami. Jak w takim kontekście ocenić ich gotowość do wdrażania najnowszych technologii, takich jak Sztuczna Inteligencja, integracja danych z wielu czujników oraz zaawansowana analiza BIG DATA?

Integracja nowoczesnych technologii, takich jak Sztuczna Inteligencja, analiza Big Data czy systemy zintegrowane z wieloma czujnikami, w istniejących, często wieloletnich infrastrukturach przedsiębiorstw, stanowi wyzwanie, które wykracza poza samą kwestię technologiczną. Zdecydowanie stoją przed nami ogromne możliwości, ale i ryzyka. Technologia już dziś oferuje nam narzędzia umożliwiające teoretyczną integrację niemal każdego starszego systemu z najnowszymi rozwiązaniami. Problem pojawia się, kiedy spojrzymy na infrastrukturę zaprojektowaną z myślą o realiach Przemysłu 3.0, gdzie nie przewidziano łatwej integracji z nowoczesnymi technologiami internetowymi czy sieciowymi.

Podejście, które proponujemy zakłada, że nie musimy od razu przeprowadzać rewolucji technologicznej w całej organizacji. Zamiast tego, sugerujemy podejście etapowe, rozpoczynając od projektów pilotażowych. Tak jak przed wyborem smaku lodów najpierw próbujemy kilka na patyczku, tak samo w technologii najpierw testujemy wybrane rozwiązania na małą skalę. Pilotaż pozwala nam zdobyć cenną wiedzę na temat działania nowych systemów w realiach naszej specyficznej infrastruktury, ujawniając obszary, gdzie możemy osiągnąć największe korzyści.

Przykładowo, wdrażając platformę przemysłową Internetu Rzeczy na wybranym fragmencie infrastruktury, od pierwszej chwili zyskujemy dostęp do danych, które wcześniej były niedostępne lub niewidoczne. Pilotaż pozwala nam zidentyfikować, gdzie dokładnie tracimy zasoby – czy to przez nieoptymalne wykorzystanie energii, nieefektywne zarządzanie, czy też wąskie gardła produkcji, które obniżają jakość naszych produktów.

Takie podejście, przypominające odcedzanie niepożądanych elementów przez coraz to mniejsze oczka sita, pozwala na stopniową optymalizację procesów bez nadmiernego obciążenia budżetu, nawet w przypadku małych przedsiębiorstw. To pokazuje, że adaptacja do nowych technologii w istniejącej infrastrukturze jest nie tylko możliwa, ale i przynosi wymierne korzyści, zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. A nie zapominajmy, że obserwujemy właśnie jak wchodzi na polski rynek technologia 5G. Ona zrewolucjonizuje wszystkie procesy biznesowe.

Co oznacza dla polskiego biznesu uruchomienie sieci komórkowych nowej generacji 5G?

Jedną z głównych zalet sieci 5G jest możliwość eliminacji konieczności budowania tradycyjnej, kablowej infrastruktury sieciowej, co przekłada się na znaczące oszczędności kosztów i czasu. Sieć 5G umożliwia również łatwe i szybkie dodawanie nowych urządzeń do sieci. Ta nieograniczona skalowalność, wraz z wysoką przepustowością i minimalnym opóźnieniem transmisji danych, otwiera nowe możliwości dla aplikacji wymagających szybkiego przesyłania i analizy dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym.

W poprzednim roku, we współpracy z Orange Polska, uruchomiliśmy na Politechnice Śląskiej pierwszą, uczelnianą sieć kampusową 5G w naszym kraju. Regularnie organizujemy tam spotkania z menedżerami i inżynierami. Zebrane doświadczenia uświadomiły nam, jak wiele pytań nurtuje przedstawicieli biznesu na temat implementacji technologii kampusowej w ramach ich własnych przedsiębiorstw – zarówno jeśli chodzi o potencjalne ryzyka, jak i możliwości, które niesie ze sobą ta innowacja. Napotkaliśmy również na sporo nieporozumień oraz dezinformacji krążących w przestrzeni publicznej. W odpowiedzi na te wyzwania zdecydowaliśmy się wraz z Orange stworzyć kompleksowy program edukacyjny skierowany do menedżerów i innowatorów działających w firmach. Naszym celem było dostarczenie im rzetelnych informacji o tym, jak mogą oni zintegrować inteligentne rozwiązania oparte na sieci 5G ze strukturą swoich organizacji. Efektem tych działań jest inauguracja pierwszej edycji Akademii 5G, do której obecnie trwa nabór uczestników. Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału – naszym priorytetem jest przekazanie wiedzy w 100% praktycznej, od doświadczonych ekspertów z branży technologicznej i biznesowej, w tym od uznanych autorytetów, oraz przedstawienie realnych case studies i narzędzi. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa przyczyni się do podniesienia świadomości na polskim rynku odnośnie do korzyści płynących z wykorzystania sieci 5G w kontekście biznesowym.


dr inż. Artur Pollak, prezes zarządu APA Group, Członek Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a także Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego oraz wiceprezes zarządu Śląskiej Izby Pracodawców. Zasiada w Radzie Europejskiego Kongresu Gospodarczego i Radzie Programowej Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing.

Last Updated on 4 kwietnia, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA