Od idei do konkretów. Strategia ESG wg Apsys. Benoit Charles, CEO Apsys Polska, oraz Magdalena Błądek, ESG Officer, Apsys Polska

Od idei do konkretów. Strategia ESG wg Apsys. Benoit Charles, CEO Apsys Polska, oraz Magdalena Błądek, ESG Officer, Apsys Polska

O tym jak firma może połączyć swoje wartości z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju opowiadają Benoit Charles, CEO Apsys Polska, oraz Magdalena Błądek, ESG Officer, Apsys Polska.

Dużo się mówi w ostatnich miesiącach o polityce ESG. Jak udaje się ją wprowadzać w organizacji, której głównym zdaniem jest zarządzanie nieruchomościami, jaką jest Apsys?

BC: W Apsys nie musieliśmy wprowadzać polityki ESG. Ona jest z nami od zawsze. Idea zrównoważonego rozwoju to DNA całej naszej strategii, od początku istnienia firmy. Odpowiedzialność środowiskowa i społeczna, kreatywność i odwaga w realizacji nieszablonowych na rynku nieruchomości projektów to idee, które towarzyszą nam w codziennej pracy. Natomiast to, co warte podkreślenia to fakt, że my jako Apsys nie tylko działamy zgodnie z zasadami ESG, ale również mierzymy i raportujemy nasze działania – jest to wewnętrzne zobowiązanie. Raport powstaje raz w roku i podsumowuje wszystkie osiągnięcia organizacji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. To ważne także w związku ze specyfiką naszej pracy, w której często decyzje muszą być akceptowane przez partnerów biznesowych – właścicieli obiektów, którymi zarządzamy, a mamy ich w portfolio aż 28.

Jak udaje Wam się przekonać partnerów do waszej polityki?

BC: Już na etapie rozmów i przetargów nasi partnerzy poznają nasze podejście do polityki zrównoważonego rozwoju i nie ukrywamy, że stanowi to silny atut organizacji.

MB: Jestem przekonana, że ogromne znaczenie mają tu programy specjalne Apsys. Na przykład THINK GREEN, który ma na celu zarówno promowanie eko postaw i edukację, jak i podejmowanie realnych działań, wprowadzanych w zarządzanych obiektach. W 2022 roku, w całym portfolio obniżyliśmy zużycie energii elektrycznej o 9% w porównaniu do referencyjnego 2019 roku. Na tle wszystkich obiektów szczególnie wyróżnia się Centrum Posnania, w którym zużycie energii elektrycznej od otwarcia w 2017 roku zmniejszyło się aż o 43%. Co ważne, te oszczędności zostały wypracowane bez nakładów inwestycyjnych i bez wpływu na komfort klientów. Dzięki wdrożeniu opracowanych przez Apsys wytycznych w 2022 roku, we wszystkich 28 centrach, o 9% w porównaniu do 2019 roku spadło także zużycie wody. Ponadto, wymiernym efektem naszych działań są certyfikaty środowiskowe uzyskiwane przez prowadzone przez nas obiekty. W 2022 roku 90% centrów handlowych z portfolio Apsys posiadało przynajmniej 1 certyfikat ekologiczny, 2 obiekty były w trakcie certyfikacji, odnowionych zostało także 10 certyfikatów BREEAM in Use na poziomie Excellent i Outstanding. To są wyniki, z których jesteśmy bardzo dumni.

BC: Jako organizacja dbamy też, by dla naszych apsysowych specjalistów działania proekologiczne były czymś naturalnym. Duży nacisk kładziemy na szkolenia, takie jak „Mozaika Klimatyczna”. Ta wiedza pozwala na efektywne wdrażanie ekologicznych rozwiązań w zarządzanych przez nas centrach handlowych oraz prowadzenie świadomych działań edukacyjnych skierowanych do klientów. Właściciele centrów, dla których pracujemy, to doceniają, co pokazują coroczne badania satysfakcji.

Robicie też badania satysfakcji? Chodzi o partnerów biznesowych?

MB: Nie tylko. Co roku badamy zarówno satysfakcję naszych klientów, jak i najemców centrów, którymi zarządzamy. Te oceny i komentarze zawsze bardzo dokładnie analizujemy, wyciągając z nich wnioski. Jednak równie ważne jest dla nas badanie satysfakcji naszych pracowników. To oni tworzą Apsys i zależy nam na ich opinii.

BC: Nasza firma, jako chyba jedna z pierwszych na rynku, swoją strategię tworzy wspólnie z całym zespołem. Mamy również pozabiznesowy cel strategiczny – cel istnienia naszej firmy, co także w biznesie nie jest wcale standardem.

Opowiecie o nim Państwo coś więcej?

BC: Cel strategiczny Apsys jest efektem procesu, w który zaangażowani byli wszyscy pracownicy Apsys France i Apsys Polska. Punktem wyjścia były pytania o tożsamość organizacji, jej ambicje oraz zobowiązania: Dlaczego istnieje Apsys? Jaki jest teraz? Gdzie chce być w przyszłości? Co może zaoferować miastom i społecznościom? Ankiety, warsztaty z ekspertami, wywiady z managerami oraz z interesariuszami firmy pozwoliły określić to, co wyróżnia organizację, co jest jej pozabiznesowym celem istnienia, i co wpływa na kierunek jej rozwoju. Znalazło to odzwierciedlenie w nowym haśle przyjętym przez Apsys: Razem. Inne miasto jest możliwe. Ta deklaracja jest wyrazem odpowiedzialności firmy za rozwój miast i dobrostan ich mieszkańców.

Strategia Apsys opiera się na czterech filarach. Filar I to zobowiązania związane z troską o planetę, filar II skupia się na celach związanych z tworzeniem projektów szytych na miarę i odpowiadających na potrzeby miast i ich mieszkańców, III określa zasady angażowania partnerów biznesowych w dobre praktyki, natomiast IV koncentruje się na rozwijaniu talentów pracowników. Dla każdego z nich określone zostały długoterminowe cele i zobowiązania, związane z polityką zrównoważonego rozwoju: aspektami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego.

Brzmi ciekawie. Przybliżycie, proszę, na czym polega tworzenie projektów szytych na miarę? Chodzi tu o działania CSR?

MB: Tak, ale rozumiane w szerszym znaczeniu. W zarządzanych przez nas obiektach stosujemy zasadę skali – jeśli jeden z nich wypracuje ciekawe rozwiązanie, staramy się wdrożyć je we wszystkich lokalizacjach. Tak powstał apsysowy program „Spektrum zrozumienia”. Pilotażowe wdrożenie programu miało miejsce w Galerii Katowickiej. Zastosowane w ramach projektu rozwiązania, takie jak pokój wyciszenia, ciche godziny, szkolenia dla pracowników sklepów i obiektu, odbierane były bardzo pozytywnie przez klientów, a program został dostrzeżony i doceniony na arenie międzynarodowej i krajowej. Wtedy podjęliśmy decyzję o wdrożeniu programu w innych obiektach. Obecnie to jeden z naszych standardów.

BC: Projekty szyte na miarę to również, a może przede wszystkim, tworzone przez nas nowe przestrzenie, jak Food Fyrtel – pierwszy food hall w Poznaniu. Inwestycja zrealizowana w 2022, pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej. Pracujemy również nad projektem rewitalizacji zabytkowego obiektu w samym sercu Starego Miasta w Gdańsku. Miejscu zostanie przywrócony dawny blask i nadana nowa funkcja. Wszystkie inwestycje Apsys Polska prowadzone są w sposób zrównoważony, w poszanowaniu dla środowiska i w zgodzie z lokalnymi uwarunkowaniami. To, co warto podkreślić to fakt, że zawsze staramy się włączać w nasze działania innych.

I udaje się to robić?

MB: Tak. Oczywiście przy wytężonej pracy zespołu Apsys. W tym celu stworzyliśmy m.in. przewodnik dot. oszczędności energii dla zarządców centrów handlowych oraz najemców, a także kodeks postępowania określający standardy współpracy z partnerami biznesowymi. Wprowadziliśmy także zielone załączniki do umów najmu, które stanowią wzajemne zobowiązanie najemcy i właściciela centrum do poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju, dążenia do osiągnięcia przyjętych przez obiekt celów oszczędności mediów, redukcji emisji CO2 oraz stosowania ekologicznych środków i materiałów posiadających certyfikaty. Przygotowując się do obowiązków raportowych, cały czas monitorujemy nasze postępy w zakresie wpływu na środowisko (E), działań społecznych (S) oraz naszych wewnętrznych regulacji (G).

BC: Nie bez powodu w naszym haśle akcentujemy słowo RAZEM. I to „razem” to nasz zespół i nasi partnerzy biznesowi, ale także mieszkańcy miejsc, w których działa Apsys. Bo tylko „Razem, inne miasto jest możliwe.”


Magdalena Błądek, ESG Officer w Apsys Polska

Pełni obowiązki lidera procesów związanych ze wszystkimi aspektami ESG, w tym wdrożeniem i prowadzeniem polityki Grupy Apsys, realizacją inicjatyw ESG oraz przygotowaniem corocznego raportu zrównoważonego rozwoju. Posiada 17-letnie doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych. Członkini organizacji CCIM i RICS.

Benoit Charles, CEO Apsys Polska

Doświadczony menadżer z ponad 30 – letnią, bogatą praktyką zarządczą w sektorze nieruchomości komercyjnych. Od  2016 roku CEO Apsys Polska. W latach 2007 – 2016 związany z Immochan – początkowo jako Dyrektor Generalny Immochan Polska, a następnie jako Dyrektor Rozwoju Immochan International. Absolwent prawa handlowego i podatkowego Universite Paris Sud.

Last Updated on 9 lutego, 2024 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA